Prieššventinės ateitininkų veiklos

 Prieššventinės ateitininkų veiklos


 Kasmet auksinis ruduo gražiausiomis spalvomis išpuošia mus supančią aplinką. Lietaus išmirkyti margaspalviai medžių lapai įkyriai veliasi po kojomis, plaikstosi gatvėmis ir tarsi prašosi darbščių žmogaus rankų juos sutvarkyti. 

 Pagaliau pagerėjus orui ir nušvitus saulei, būrys gimnazijos ateitininkų susirinkome į mūsų bažnyčios šventorių ir kibome į darbą. Vieni grėbėme lapus, kiti dėjome juos į maišus ir gabenome į paskirtą vietą. Apsidžiaugėme, kai prie mūsų prisijungė būsimieji ateitininkai, tai gimnazijos penktokai kartu su savo auklėtoja muzikos mokytoja Vaida Baltrušaitiene. Dirbome su meile ir užsidegimu, juk artinosi šventės – Vėlinės. 

 Nors ne kartą esame buvę bažnyčioje ir šalia esančiame Lurde, bet daugumai buvo įdomu klausytis tikybos mokytojos pasakojimo apie mūsų bažnyčią, šalia palaidotą kunigą Petrą Butkų. Laikas prabėgo nepastebimai greitai ir prasmingai. Žinome, kad geras darbas džiugina ne tik pačių, bet ir kitų žmonių širdis.

 Kitą dieną keletas ateitininkų kartu su kuopos globėja mokytoja Vida Greičiene važiavome į miestelio kapines,ten  uždegėme žvakes ant buvusių mokytojų, kunigų kapų, paminklo tremtiniams, šviesaus atminimo kunigo Kazimiero Rimkaus puoselėto Bočių kalnelio. 

 Švc. Trejybės kuopos ateitininkė Rugilė Stanislavičiūtė 

Papildoma informacija