Vilnius kitu kampu

Vilnius kitu kampu

 Darganotomis rudens dienomis labiausiai širdį sušildo artimų žmonių draugija, kurioje netrūksta juoko, smagių istorijų, o geriausia, kai gali patirti naujų įspūdžių kartu.

 Nemakščių Švč. Trejybės ateitininkų kuopos nariai projekto ,,Pašaukti gyventi kitaip“ lėšomis  svečiavosi Lietuvos širdyje – Vilniuje. Sostinėje apstu vietų ir objektų, kurių neaplankyti esant Vilniuje būtų didžiulis praradimas. Pažintinė kelionė prasidėjo nuo Vilniaus arkikatedros bazilikos. Tai svarbiausia visos šalies katalikų šventovė, didžiųjų krikščioniškų, tautinių ir valstybinių iškilmių vieta. Apžiūrėjome pastato vidų, kur gausu freskų, vertingų paveikslų, skulptūrų. Katedroje yra vienas vertingiausių ankstyvojo baroko pavyzdžių – Kazimiero koplyčia, kurioje saugomas karstas su Šv. Kazimiero palaikais. Dauguma ateitininkų pirmą kartą leidosi į Vilniaus katedros požemius. Tai nematoma pastato dalis. Gidė plačiai ir vaizdingai apibūdino arkikatedros istoriją, jos statybos ir rekonstrukcijos etapus, čia palaidotus Lietuvos valstybei ir Bažnyčiai nusipelniusius asmenis. Kriptose ir koridoriuose įrengta ekspozicija supažindina su laidojimo tradicijomis, archeologiniais radiniais, atveria Karališkąjį mauzoliejų. Apsilankę Vilniaus katedros varpinėje, iš varpinės bokšto, vieno seniausių ir aukščiausių senamiestyje, grožėjomės atsiveriančia panorama. Tiesa, ne visi dabartinės varpinės aukštai priklausė ankstesniam bokštui, bet ir šiandien čia galima pamatyti šaudymo angas, patikrinti galingo mūro storį. Stiprus varpų gaudesys sudrebino ir sujaudino ne vieno širdį. Po pasivaikščiojimo kultūros įvairove pasižyminčiu senamiesčiu, grožėjomės Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia, kurios interjero kūrimui panaudota daugiau nei 2000 angelų skulptūrų. Istoriniai šaltiniai byloja, jog Napoleonas, traukdamasis iš Rusijos, aplankė Vilnių ir susižavėjęs Šv. Onos bažnyčia pasakė, kad jei galėtų, tai pasiimtų ją su savimi į Paryžių. Ir ateitininkai nepraleido progos pasigerėti šios sakralios vietos didybe. Gaila, kad tik iš tolo galėjome pamatyti sostinės ,,širdį“ – Gedimino pilį. Dar viena istorinė, turistų mėgstama vieta – Vilniaus televizijos bokštas. Tai aukščiausias, 165 metrų Baltijos šalyse esantis statinys. Vilniaus TV bokštas mena kruvinus 1991 m. sausio 13-osios nakties įvykius, kurių metu prie TV bokšto žuvo net 12 žmonių. Gynėjų žuvimo vietas dabar mena prie TV bokšto pastatyti nedideli granito obeliskai ir šalia pasodinti medžiai. Sutemus ypač įspūdingai atsiveria tikrasis Vilniaus grožis. Mašinų, gatvių žibintai bei pastatų šviesos sukuria šio miesto jaukumą ir nenutrūkstantį judėjimą.

 Dėkojame gimnazijos direktorei Irenai Jankevičienei, kuopos globėjai Vidai Greičienei už suteiktą galimybę ateitininkams pamatyti sostinę kitu kampu, pasidžiaugti jos teikiamu grožiu bei praplėsti kultūrinį suvokimą ir pagilinti tikėjimą, ateitininkų tarpusavio ryšį. Visa atnaujinti Kristuje!

 

Švč. Trejybės ateitininkų kuopos pirmininkė Gabrielė Paniulaitytė

 

Papildoma informacija