GIMNAZIJOS TARYBA

Gimnazijos tarybos pirmininkė – Lina Radžienė

MOKINIAI

MOKYTOJAI

TĖVAI

Solveiga Petraitytė II gimn. kl.

Dovilė Norkutė

Sandra Masiulė

Edvinas Kybartas III gimn. kl.

Daiga Milkintienė

Rima Visockienė

Valentas Ramoška IV gimn. kl.

Irena Kliknienė

Alma Stanislavičienė

Lukas Luša IV gimn. kl.

Dalia Venckuvienė

Lina Jucienė

 

Ineta Stankuvienė

Lina Radžienė

  

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – Irena Griškienė

Marytė Karpienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Dovilė Norkutė – vyresnioji specialioji pedagogė

Milda Grinevičienė – pradinių klasių vyresnioji mokytoja, 3 klasės vadovė

Ernesta Fedorenko – vyresnioji pagalbos mokiniui specialistė

Gražina Jocienė – vyresnioji socialinė pedagogė

Reda Mėlinienė – anglų kalbos vyresnioji mokytoja, 5 klasės vadovė

Violeta Jaškauskienė – biologijos mokytoja metodininkė

Elena Vaitkuvienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, II gimn.  klasės vadovė

   

METODINĖ TARYBA

Metodinės tarybos pirmininkė – Elena Vaitkuvienė

Saulius Radčenko – menų, technologijų ir kūno kultūros metodinės grupės pirmininkas, kūno kultūros mokytojas ekspertas

Virginija Bartkienė – rusų k. mokytoja metodininkė

Violeta Jaškauskienė – tiksliųjų, gamtos mokslų ir IT metodinės grupės pirmininkė, biologijos mokytoja metodininkė

Elena Vaitkuvienė -  lietuvių kalbos ir socialinių mokslų metodinės grupės   pirmininkė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Rasa Danauskienė – užsienio kalbų ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė anglų kalbos mokytoja metodininkė

Virginija Ralienė – pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė, pradinių klasių  mokytoja metodininkė

Vaida Baltrušaitienė – muzikos mokytoja metodininkė

Vytautas Andriuška – technologijų mokytojas metodininkas

Ineta Stankuvienė - istorijos mokytoja metodininkė

Irena Kliknienė – klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė, dailės ir technologijų vyresnioji mokytoja

Jovita Radčenkienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Marytė Karpienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

 

Papildoma informacija