GIMNAZIJOS TARYBA

Gimnazijos tarybos pirmininkė – Lina Radžienė

MOKINIAI

MOKYTOJAI

TĖVAI

Solveiga Petraitytė I gimn. kl.

Dovilė Norkutė

Sandra Masiulė

Edvinas Kybartas II gimn. kl.

Daiga Milkintienė

Rima Visockienė

Valentas Ramoška III gimn. kl.

Irena Kliknienė

Alma Stanislavičienė

Lukas Luša III gimn. kl.

Dalia Venckuvienė

Lina Jucienė

Kornelija Būtytė IV gimn. kl.

Ineta Stankuvienė

Lina Radžienė

   

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – Irena Griškienė

Marytė Karpienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Dovilė Norkutė – vyresnioji specialioji pedagogė

Virginija Ralienė – pradinių klasių mokytoja metodininkė

Ernesta Fedorenko – vyresnioji pagalbos mokiniui specialistė

Gražina Jocienė – vyresnioji socialinė pedagogė

Reda Mėlinienė – anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Milda Grinevičienė –pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Elena Vaitkuvienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, Ia. Ib gimn.  klasių vadovė

  

METODINĖ TARYBA

Metodinės tarybos pirmininkė – Elena Vaitkuvienė

Saulius Radčenko – menų, technologijų ir kūno kultūros metodinės grupės pirmininkas, kūno kultūros mokytojas ekspertas

Virginija Bartkienė – rusų k. mokytoja metodininkė

Violeta Jaškauskienė – tiksliųjų, gamtos mokslų ir IT metodinės grupės pirmininkė, biologijos mokytoja metodininkė

Elena Vaitkuvienė -  lietuvių kalbos ir socialinių mokslų metodinės grupės   pirmininkė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Rasa Danauskienė – užsienio kalbų ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė anglų kalbos mokytoja metodininkė

Virginija Ralienė – pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė, pradinių klasių  mokytoja metodininkė

Vaida Baltrušaitienė – muzikos mokytoja metodininkė

Vytautas Andriuška – technologijų mokytojas metodininkas

Ineta Stankuvienė - istorijos mokytoja metodininkė

Irena Kliknienė – klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė, dailės ir technologijų vyresnioji mokytoja

Jovita Radčenkienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Marytė Karpienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

 

PREZIDENTO KOMANDA

Akvilė Paulauskaitė

8 kl.

Rugilė Stanislavičiūtė

8 kl.

Karolis Kutka

8 kl.

Gita Jankūnaitė

Ia gimn. kl.

Solveiga Petraityte

Ia gimn. kl.

Alvidas Zubrickas

II gimn. kl.

Edvinas Kybartas

II gimn. kl.

Deivydas Barčas

II gimn. kl.

Martynas Jucius

II gimn. kl.

Neringa Lušaitė

II gimn. kl.

Valentas Ramoška

III gimn. kl.

Lukas Luša

III gimn. kl.

Kornelija Būtytė

IV gimn. kl.

Toma Stanislavičiūtė

IV gimn. kl.

Agnė Mockevičiūtė

IV gimn. kl.

Gabrielė Paniulaitytė

IV gimn. kl.

 

 

KLASIŲ SENIŪNAI

 

Klaudija Tautkevičiūtė

5 kl.

Gustė Masiulytė

6 kl.

Jokūbas Legeckas

7 kl.

Rugilė Stanislavičiūtė

8 kl.

Juozas Šinickas

Ia gimn. kl.

Laura Gliaudytė

Ib gimn. kl.

Neda Degutytė

II gimn. kl.

Liveta Gokaitė

III gimn. kl.

Toma Stanislavičiūtė

IV gimn. kl.

 

Papildoma informacija