GIMNAZIJOS TARYBA

Gimnazijos tarybos pirmininkė – Lina Radžienė

MOKINIAI

MOKYTOJAI

TĖVAI

Solveiga Petraitytė 8 kl.

Dovilė Norkutė

Sandra Masiulė

Edvinas Kybartas I gimn. kl.

Daiga Milkintienė

Rima Visockienė

Valentas Ramoška II gimn. kl.

Irena Kliknienė

Alma Stanislavičienė

Lukas Luša II gimn. kl.

Dalia Venckuvienė

Lina Jucienė

Kornelija Būtytė III gimn. kl.

Ineta Stankuvienė

 

  

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – Irena Griškienė

Marytė Karpienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Dovilė Norkutė – vyresnioji specialioji pedagogė

Virginija Ralienė – pradinių klasių mokytoja metodininkė

Ernesta Fedorenko – vyresnioji pagalbos mokiniui specialistė

Gražina Jocienė – vyresnioji socialinė pedagogė

Reda Mėlinienė – anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Elena Vaitkuvienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, 8 klasės vadovė

   

METODINĖ TARYBA

Metodinės tarybos pirmininkė –Vaida Baltrušaitienė

Saulius Radčenko – kūno kultūros mokytojas ekspertas

Angelina Marija Veniulienė –, rusų k. mokytoja metodininkė

Raimonda Budvytienė – tiksliųjų, gamtos mokslų ir IT metodinės grupės pirmininkė, matematikos vyresnioji mokytoja

Jovita Radčenkienė -  lietuvių kalbos ir socialinių mokslų metodinės grupės   pirmininkė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Rasa Danauskienė – užsienio kalbų ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė anglų kalbos mokytoja metodininkė

Diana Gliaudienė – pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Virginija Ralienė – pradinių klasių mokytoja metodininkė

Vytautas Andriuška – menų, technologijų ir kūno kultūros metodinės grupės pirmininkas, technologijų mokytojas metodininkas

Violeta Jaškauskienė– biologijos mokytoja metodininkė

Tatjana Bastienė – chemijos mokytoja metodininkė

Ineta Stankuvienė - istorijos mokytoja metodininkė

Dalia Venckuvienė – klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė, fizikos vyresnioji mokytoja

Elena Vaitkuvienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Marytė Karpienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

 

 

Papildoma informacija