GIMNAZIJOS TARYBA

Gimnazijos tarybos pirmininkė – Lina Radžienė

MOKINIAI

MOKYTOJAI

TĖVAI

Gustė Denepaitė I g kl.

Jovita Radčenkienė

Vytautė Laukšienė

Akvilė Paulauskaitė II g. kl.

Rasa Danauskienė

Lida Baltrušaitienė

Lizeta Karvelytė II g  kl.

Violeta Jaškauskienė

Laima Kulpinskienė

Monika Janušaitė III g kl.

Vaida Baltrušaitienė

Inga Kringelienė

 Neringa Lušaitė IV g kl.

Virginija Bartkienė

Lina Radžienė

  

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – Irena Griškienė

Marytė Karpienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Dovilė Norkutė – vyresnioji specialioji pedagogė

Milda Grinevičienė – pradinių klasių vyresnioji mokytoja, 4 klasės vadovė

Ernesta Fedorenko – vyresnioji pagalbos mokiniui specialistė

Gražina Jocienė – vyresnioji socialinė pedagogė

Reda Mėlinienė – anglų kalbos vyresnioji mokytoja, 6 klasės vadovė

Elena Vaitkuvienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, III g  klasės vadovė

 

METODINĖ TARYBA

 

1.

 

Dalia Venckuvienė

Metodinės tarybos pirmininkė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė

fizikos vyresnioji mokytoja

2.

Saulius Radčenko

 

fizinio ugdymo mokytojas ekspertas

3.

Ineta Stankuvienė

Lietuvių kalbos ir socialinių mokslų metodinės grupės   pirmininkė

istorijos mokytoja metodininkė

4.

Elena Vaitkuvienė

 

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

5.

Jovita Radčenkienė

 

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

6.

Marytė Karpienė

 

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

7.

Loreta Stulgienė

 

geografijos mokytoja metodininkė

8.

Reda Mėlinienė

Užsienio kalbų ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė

anglų kalbos vyresnioji mokytoja

9.

Rasa Danauskienė

 

anglų kalbos mokytoja metodininkė

10.

Virginija Bartkienė

 

rusų k. mokytoja metodininkė

11.

Vaida Baltrušaitienė

Menų, technologijų ir fizinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė

muzikos mokytoja metodininkė

12.

Vytautas Andriuška

 

technologijų mokytojas metodininkas

13.

Daiga Milkintienė

IT,  tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė

IT vyresnioji mokytoja

14.

Rūta Dambrauskaitė

 

biologijos mokytoja metodininkė

15.

Žaneta Kalėjutė

 

chemijos mokytoja metodininkė

16.

Raselė Gestautienė

 

chemijos mokytoja metodininkė

17.

Milda Grinevičienė

Pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė

pradinių klasių vyresnioji mokytoja

18.

Virginija Ralienė

 

pradinių klasių  mokytoja metodininkė

19.

Lina Stasiulevičienė

 

pradinių klasių  mokytoja metodininkė

20.

Laima Šaparnienė

IU metodinės grupės pirmininkė

PU vyresnioji mokytoja

Papildoma informacija