2020 m. birželio 30d. tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.
(atsisiųsti).
 

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys.
(atsisiųsti).

2018 m. rugsėjo 30d. tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.
(atsisiųsti).

2017 m. gruodžio 31d. mokėtinų ir gautų sumų ataskaita.
(atsisiųsti).

2017 m. rugsėjo 30d. mokėtinų ir gautų sumų ataskaita.
(atsisiųsti).

2017 m. rugsėjo 30d. tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.
(atsisiųsti).

2017 m. birželio 30d. finansavimo sumos pagal šaltinį ir tikslinę paskirtį.
(atsisiųsti).

2017 m. birželio 30d. veiklos rezultatų ataskaita.
(atsisiųsti).

2017 m. birželio 30d. tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.
(atsisiųsti).

2017 m. kovo 31d. tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.
(atsisiųsti).
 

2017 m. kovo 31d. finansinės būklės ataskaita.
(atsisiųsti).
 

2017 m. kovo 1d. finansinės būklės ataskaita.
(atsisiųsti).

2017 m. kovo 1d. grynojo turto pokyčių ataskaita.
(atsisiųsti).

2017 m. kovo 1d. pinigų srautų ataskaita.
(atsisiųsti).
 

2017 m. kovo 1d. veiklos rezultatų ataskaita.
(atsisiųsti).
 

2017 m. kovo 1d. finansinių ataskaitų rinkinys.
(atsisiųsti).

2016 m. gruodžio 31d. biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita.
(atsisiųsti).

2016 m III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.
(atsisiųsti). 

2016 m. rugsėjo30d. finansinės būklės ataskaita.
(atsisiųsti).

2016 m. rugsėjo 30d. mokėtų ir gautų sumų ataskaita.
(atsisiųsti).

2016 m. birželio 30d. tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.
(atsisiųsti).
 

2016 m. kovo 31d. mokėtų ir gautų sumų ataskaita.
(atsisiųsti)

2016 m. kovo 31d. biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita.
(atsisiųsti). 

2015 m. gruodžio 31d. mokėtų ir gautų sumų ataskaita.
(atsisiųsti).
 

2015 m. gruodžio 31d. biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita.
(atsisiųsti).
 

2016 m. kovo 31d. finansavimo sumos pagal šaltinį tikslinę paskirtį.
(atsisiųsti).

2016 m. kovo 31d. tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.
(atsisiųsti).

2016 m. kovo 31d. finansinės būklės ataskaita.
(atsisiųsti).
 

2016 m. kovo 31d. veiklos rezultatų ataskaita.
(atsisiųsti).
 

2015 m. gruodžio 31d. pasibaigusių metų finasinių ataskaitų rinkinys
(atsisiųsti).

2015 m. gruodžio 31d. tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
(atsisiųsti). 

2015 m. finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį
(atsisiųsti).

2015 m. rugsėjo 30d. tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
(atsisiųsti). 

2015 m. rugsėjo 30d. finansinės būklės ataskaita.
(atsisiųsti).
 

2015 m. rugsėjo 30d. veiklos rezultatų ataskaita.
(atsisiųsti). 

2015 m. birželio 30d. veiklos rezultatų ataskaita.
(atsisiųsti).
 

2015 m. birželio 30d. finansinės būklės ataskaita.
(atsisiųsti).
 

2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys.
(atsisiųsti). 

2014 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.
(atsisiųsti)

2014 m III ketvirčio finansinės būklės ataskaita.
(atsisiųsti).

2014 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita.
(atsisiųsti).
 

2014 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.
(atsisiųsti)

2014 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita.
(atsisiųsti)

2014 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita.
(atsisiųsti)

2014 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.
(atsisiųsti) 

2014 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita.
(atsisiųsti)
 

2014 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita.
(atsisiųsti)
 

2013m. gruodžio 31d. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.
(atsisiųsti)

2013m. gruodžio 31d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys.
(atsisiųsti)

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis.
(atsisiųsti)

Pinigų srautų ataskaita pagal 2013m. gruodžio 31d. duomenis.
(atsisiųsti)

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis.
(atsisiųsti)

Papildoma informacija