Projektas „Sumanaus moksleivio akademija“

Projektas „Sumanaus moksleivio akademija“

 Gimnazijos I-IV g klasių mokiniai 2019-2020 mokslo metais dalyvavo VDU ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakulteto Verslumo laboratorijos organizuojamame Sumanaus moksleivio akademijos projekte ir sėkmingai įveikė visus projekto etapus.

 Pirmieji du etapai vyko VDU ŽŪA. Mokinių kelionės išlaidos į veiklų vykdymo vietas buvo apmokamos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų projekto „Kokybės krepšelis“ lėšų.

 Trečiasis projekto etapas buvo kiek kitoks. Karantinui pakoregavus aplinkybes, Sumanaus moksleivio akademijos susitikimai persikėlė į virtualią erdvę. VDU Žemės ūkio akademijos dėstytojai paruošė specialią atitinkamų Sumanaus moksleivio akademijos krypčių – verslumo, gamtos mokslų, inžinerijos – nuotolinę medžiagą moksleiviams. Verslumo klasę pasirinkę moksleiviai, kartu su doc. dr. A. Novikova, lekt. E. Besuspariene ir lekt. A. Bendoraityte sprendė klausimą „Kaip valdyti pinigus?“. Inžinerijos klasės užsiėmimuose, pakviesti doc. dr. G. Vasiliausko, moksleiviai analizavo triukšmo matavimo subtilybes ir ieškojo atsakymo į klausimą „Kiek decibelų yra per daug?“. Doc. dr. K. Venslauskas supažindino moksleivius su žaliąja energetika. Gamtos mokslų klasę pasirinkę moksleiviai kartu su doc. dr. J. Aleinikoviene tyrinėjo dirvožemio sudėtį ir analizavo dirvožemio horizontus. 

 Sumanaus moksleivio akademijos baigimas vainikuotas pažymėjimais dalyvavusiems mokiniams ir mokytojams.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Griškienė

 

Papildoma informacija