Nuo gražios idėjos iki rezultato

Nuo gražios idėjos iki rezultato

 Tikėdami, kad mokiniams turėtų būti suteiktos galimybės mokantis patirti realų gyvenimą, pritaikyti įgytas žinias ir gebėjimus praktikoje,  pradėjome  įgyvendinti projektą „Lauko klasės įrengimas“. Idėjas lauko klasei siūlė ir mokiniai, ir mokytojai.  Šios netradicinės klasės atsiradimą lėmė kūrybiškas žvilgsnis į pamoką ir noras, kad natūralioje aplinkoje mokiniai, mokytojai bei kiti bendruomenės nariai jaustųsi saugiai, turiningai leistų laiką. Svarbiausias tikslas – mokiniams sukurti mokymosi sąlygas, atskleidžiant žmogaus ir gamtos ryšį. Tikslingas lauko klasės ir joje atsirasiančių mokymosi erdvių, priemonių panaudojimas, skatins mokinius labiau domėtis juos supančia aplinka ir pamėgti mokymą, paremtą atradimais, įdomiais užsiėmimais bei kūrybiškumu.

 Panaudojant projekto „Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 lėšas, įsigytos reikalingos medžiagos ir priemonės lauko klasės įrengimui. 

 Tikime, kad ateinančiais mokslo metais jau galėsime džiaugtis unikalia erdve gimnazijos teritorijoje.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Griškienė

Papildoma informacija