Virtualių mokymo priemonių naudojimas ugdymo procese

Virtualių mokymo priemonių naudojimas ugdymo procese

 Šiuolaikinės mokyklos tikslas – išugdyti kritiškai mąstantį, drąsų, išradingą, komunikabilų žmogų. Mokytojas turi žadinti mokiniuose smalsumą, kūrybiškumą, atvirumą, norą ieškoti atsako į kiekvieną nežinomą klausimą, teisingai save įsivertinti. Daugelis mokinių norėtų pakeisti tradicines mokymosi priemones virtualiomis, nes pastarosios leidžia pasiekti mokymąsi iš bet kur ir bet kada. Virtualios priemonės leidžia taikyti šiuolaikinius mokymosi metodus, aktyvinti besimokantįjį.  

 Panaudojant projekto „Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 lėšas buvo įsigytos „EDUKA klasės“ licencijos mokiniams ir mokytojams. Virtualių mokymo priemonių naudojimas ugdymo procese buvo naudingas, nes tai skatino mokinių savarankiškumą, gabiems mokiniams leido plačiau gilintis į rūpimus dalykus, skatino mokymosi motyvaciją, tai buvo papildoma priemonė mokymosi žinioms ir gebėjimams įtvirtinti.  Ypač tai buvo svarbu įveikiant nuotolinio mokymo iššūkius.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Griškienė

 

Papildoma informacija