Grupinių užsiėmimų ciklas ,,Pažink save ir kitus“

Grupinių užsiėmimų ciklas ,,Pažink save ir kitus“

 Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijoje sausio – kovo mėnesiais buvo vykdomos projekto „Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 veiklos. 5-8 klasių mokiniai dalyvavo grupinių užsiėmimų veiklose ,,Pažink save ir kitus“, kuriuos vedė psichologė.  Šių užsiėmimų tikslas – ugdyti mokinių socialines ir emocines kompetencijas. Grupiniai užsiėmimai pasirinkti neatsitiktinai, nes jie leidžia mokiniams jaustis grupės dalimi, kurti teigiamus santykius su bendraamžiais, gauti grįžtamąjį ryšį, kartu mokytis bendravimo ir bendradarbiavimo. Siekiant, kad mokiniams būtų naudinga ir įdomu dalyvauti grupės veiklose, buvo taikomi įvairūs metodai (darbas porose, darbas grupėje, demonstravimas, mokymasis žaidžiant, kinestetinės veiklos, refleksija) ir, be abejo, pats svarbiausias dalykas – susikurtos grupės taisyklės, kurių laikosi visi. 

 Šių užsiėmimų metu mokiniai įgijo žinių apie save, tapo empatiškesni kitiems, išmoko atpažinti ir konstruktyviais būdais valdyti savo emocijas. Užduotys buvo parenkamos pagal amžiaus laikotarpio ypatumus, dinamiškos, kūrybiškos, todėl mokiniai noriai įsiliejo į siūlomas veiklas, aktyviai ir praktiškai jose dalyvavo. Tokios bendros veiklos taip pat suburia mokinius į tvirtesnę komandą, kartu stiprėja mokinių pasitikėjimas savimi, gerėja klasės mikroklimatas. Užsiėmimų ,,Pažink save ir kitus“ metu kiekvienas galėjo labiau suprasti ne tik kitus, bet ir patį save. Kaip sakė patys mokiniai, tokių užsiėmimų jiems trūko, nes viskas atrodė kaip žaidimas (buvo įdomu, įtraukė, smagu), bet kartu buvo mokomasi svarbių dalykų – pagarbos, kito priėmimo, savęs pažinimo. 

Psichologė Rasa Baležentytė

 

Projektas „Sumanaus moksleivio akademija“

Projektas „Sumanaus moksleivio akademija“

 Gimnazijos I-IV g klasių mokiniai 2019-2020 mokslo metais dalyvavo VDU ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakulteto Verslumo laboratorijos organizuojamame Sumanaus moksleivio akademijos projekte ir sėkmingai įveikė visus projekto etapus.

 Pirmieji du etapai vyko VDU ŽŪA. Mokinių kelionės išlaidos į veiklų vykdymo vietas buvo apmokamos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų projekto „Kokybės krepšelis“ lėšų.

 Trečiasis projekto etapas buvo kiek kitoks. Karantinui pakoregavus aplinkybes, Sumanaus moksleivio akademijos susitikimai persikėlė į virtualią erdvę. VDU Žemės ūkio akademijos dėstytojai paruošė specialią atitinkamų Sumanaus moksleivio akademijos krypčių – verslumo, gamtos mokslų, inžinerijos – nuotolinę medžiagą moksleiviams. Verslumo klasę pasirinkę moksleiviai, kartu su doc. dr. A. Novikova, lekt. E. Besuspariene ir lekt. A. Bendoraityte sprendė klausimą „Kaip valdyti pinigus?“. Inžinerijos klasės užsiėmimuose, pakviesti doc. dr. G. Vasiliausko, moksleiviai analizavo triukšmo matavimo subtilybes ir ieškojo atsakymo į klausimą „Kiek decibelų yra per daug?“. Doc. dr. K. Venslauskas supažindino moksleivius su žaliąja energetika. Gamtos mokslų klasę pasirinkę moksleiviai kartu su doc. dr. J. Aleinikoviene tyrinėjo dirvožemio sudėtį ir analizavo dirvožemio horizontus. 

 Sumanaus moksleivio akademijos baigimas vainikuotas pažymėjimais dalyvavusiems mokiniams ir mokytojams.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Griškienė

 

Papildoma informacija