Virtuali kelionė po Niūronis

Virtuali kelionė po Niūronis

 Įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų projekto „Kokybės krepšelis“ tikslus ir uždavinius, mokytojai rengė įvairius projektus ir programas. 

 Vykdydami projektą „Rašytojų asmenybės – jų kūrybos suvokimo pamatas” tęsėme numatytas veiklas. Kadangi karantinas ir ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu sutrukdė mūsų planus, todėl stengėmės keliauti virtualiai.

 Su vienuoliktokais pradėdami analizuoti J. Biliūno kūrybą daug dėmesio skyrėme šio rašytojo biografijai, nes kūriniuose nemažai autobiografinių elementų. Pasirinkome virtualią kelionę po Niūronis.  „Pažinkite Niūronis” – tai virtualus maršrutas, kuris susideda iš įvairiausių Niūronių kaime esančių objektų, pastatų, sakralinių paminklų ir gamtos objektų. Čia galima sužinoti apie kaimo istoriją. Individualiai naudodamiesi programėle „Būk detektyvas“ 18 mokinių studijavo nurodytą maršrutą: pabuvojo rašytojo tėviškėje, Beržų kalnelyje, ant kurio mėgdavo užkopti atostogų grįžęs Jonas Biliūnas ir iš čia žvalgytis po Niūronių sodžių, ir kt. Analizuodami medžiagą atliko užduotis nurodyta tema: vieni kūrė skaidres apie vietas, susijusias su J. Biliūno gyvenimu, kūryba, kiti piešė vietovių planus, rinko apie tas vietas papildomą medžiagą, kiti rašė kontekstinius sakinius ir pristatė per zoom programą. Visa tai praplėtė literatūrinį ir kultūrinį mokinių akiratį, padėjo geriau įsisavinti žinias apie J. Biliūną, remiantis literatūros žiniomis bei autoriaus biografijos, istoriniu, kultūriniu kontekstu, giliau atskleisti kūrinio tematiką, idėją, vertybes. Visa tai leido rašinyje įvairiais aspektais nagrinėti, lyginti, vertinti kūrinius, aptarti jų sąsajas su dabartimi. 

 Reflektuodami mokiniai pasakė, kad tokios kelionės irgi įspūdingos, padeda tobulėti, susipažįstama su naujomis programomis, IKT panaudojimo galimybėmis, ugdomas kūrybiškumas, lengviau suvokiama ir įsimenama literatūra. 

 

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Elena Vaitkuvienė

 

Kokybės krepšelis


 Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“.

 

 Ši tikslinė valstybės dotacija suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Plačiau.

 

 Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ savivaldybės ir gimnazijos 2019-12-06 sutartis Nr. SR-814.

Papildoma informacija