Išvyka į spektaklį

Išvyka į spektaklį

 Vasario 13 d. abiturientai, panaudojus Europos Sąjungos struktūrinių fondų projekto „Kokybės krepšelis“ lėšas, vyko į Nacionalinį Kauno dramos teatrą ir žiūrėjo režisieriaus J. Jurašo spektaklį, pastatytą pagal privalomą vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros programinį A. Škėmos kūrinį tuo pačiu pavadinimu, „Balta drobulė“. Netradicinės pamokos tikslas – integruoti lietuvių kalbos ir literatūros mokomojo dalyko turinį su teatru, patraukliomis formomis plėsti ugdytinių literatūrinę ir kultūrinę kompetencijas. Mokiniai, pažiūrėję spektaklį, palygino jį su skaitytu ir analizuotu klasėje privalomu literatūros programiniu kūriniu, reflektuodami įtvirtino įgytas literatūrines žinias.

 Tokios išvykos į spektaklius labai naudingos, nes ugdoma kultūrinė kompetencija. Tai ypač svarbu mažų regionų mokiniams, nes retas kuris lanko spektaklius su tėvais, o savarankiškai atvykti neturi noro ar galimybių. Buvimas dramos teatre padeda mokiniui orientuotis kultūrinėje erdvėje, susipažinti su kultūros reiškiniais, kultūros kūrėjais, kultūriniais skirtumais ir panašumais, formuojasi atsakingas, kūrybiškas požiūris į kultūrą.

 

Elena Vaitkuvienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

 

Sumanaus moksleivio akademijos veiklos

Sumanaus moksleivio akademijos veiklos

 Panaudojant projekto Nr. 09.2.1- ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ lėšas, 2020 m. sausio 30 dieną Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos mokiniai vėl vyko į VDU ŽŪA Sumanaus moksleivio akademijos antrąjį susitikimą. Šį kartą gamtos mokslų ir verslumo klasės dirbo atskirai.

 Verslumo klasės mokiniai susitiko su dėstytoja Aiste Čapiene. Šis susitikimas buvo skirtas verslumo kompetencijoms ugdyti. Jo metu mokiniai aiškinosi, kas yra reklama, kokios jos kūrimo subtilybės, kada reklama yra naudinga ir efektyvi. Nelengvas iššūkis mokiniams teko ir pristatant save – identifikuoti savo geriausias savybes, ypatumus, išskirtinumus.

 Daug dėmesio buvo skirta darbui komandoje. Mokiniai nekalbėdami turėjo sustoti pagal gimimo datą, kurti reklamą ir ją suvaidinti. Vadovo, atsakingo darbuotojo ar tiesiog nurodymų vykdytojo pareigas išbandė „gyvatėlės“ žaidime.

 Mokiniai turėjo galimybę aptarti įvairias problemas, surasti jų sprendimo būdus ir gauti naudingų patarimų. 

 Gamtos mokslų klasės mokiniai kartu su biologijos mokytoja lankėmės Biotechnologijos laboratorijoje, kur daktarė Ramunė Masienė supažindino su biotechnologijos sritimis, genų inžinerija ir augalų auginimu iš audinių, organų, ląstelių – in vitro. Turėjome galimybę augalų ,,operacinėje“ atlikti bandymą, kurio metu kiekvienas sodinome augalų užuomazgas į Petri lėkštutes. Savo darbelius parsivežėme į gimnaziją  ir dabar stebėsime visą augimo procesą. Vėliau lankėmės VDU Žemės Ūkio Akademijoje. Čia atvyko Akademijos lektorius Marius Lasinskas, kuris vedė paskaitą apie žoleles ir jų naudojimą. Sužinojome, kokios žolelės kam skirtos ir kokias ligas gali išgydyti. Paskaitos metu teko patiems ragauti savo sukurtą arbatą iš įvairių žolelių.

 

Daiga Milkintienė, ekonomikos mokytoja Akvilė Paulauskaitė, II g klasės mokinė

 

 

 

Papildoma informacija