Klasių valandėlių tvarkaraštis

 

KLASIŲ VALANDĖLIŲ TVARKARAŠTIS

2018-2019 m.m.

 

 

KLASĖ

 

 

KLASĖS VADOVAS

 

UŽSIĖMIMŲ LAIKAS

1

Diana Gliaudienė

PENKTADIENIS, 5 pamoka

2

Jūratė Dumskienė

PENKTADIENIS, 5 pamoka

3

Milda Grinevičienė

PENKTADIENIS, 5 pamoka

4

Virginija Ralienė

PENKTADIENIS, 5 pamoka

5

Reda Mėlinienė

PENKTADIENIS, 5 pamoka

6

Vaida Baltrušaitienė

PENKTADIENIS, 5 pamoka

7

Dalia Venckuvienė

PENKTADIENIS, 5 pamoka

8

Irena Kliknienė

PENKTADIENIS, 5 pamoka

I g

Jovita Radčenkienė

PENKTADIENIS, 5 pamoka

II g

Elena Vaitkuvienė

PENKTADIENIS, 5 pamoka

III g

Marytė Karpienė

PENKTADIENIS, 5 pamoka

IV g

Irena Griškienė

PENKTADIENIS, 5 pamoka

 

Užsiėmimai vyksta kas antrą mėnesio savaitę.

 

 

Papildoma informacija