Koordinacinis komitetas

 

Olweus patyčių prevencijos programos koordinacinis komitetas

 

 

Irena Jankevičienė

direktorė

Irena Griškienė

Olweus koordinatorė

Dovilė Norkutė

MSG vadovų atstovė

Genovaitė Jankauskaitė

MSG vadovų atstovė

Nijolė Klimbienė

gimnazijos bendruomenės atstovė

Virginija Ralienė

gimnazijos bendruomenės atstovė

Rita Milašauskienė

mokinių tėvų atstovė

Lina Jucienė

mokinių tėvų atstovė

Gabrielė Paniulaitytė

II g. klasės mokinė. Mokinių atstovė

Neringa Lušaitė

8 klasės mokinė, mokinių atstovė

Gražina Jocienė

socialinė pedagogė

Daiva Kisielienė

visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Papildoma informacija