MSG

 

MOKYMOSI IR SUPERVIZIJŲ GRUPĖS

2017-2018 m.m.

 

Programos koordinatorė gimnazijoje Irena Griškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

I GRUPĖ

Vadovai

Adelė Balašaitienė - bibliotekininkė

Reda Mėlinienė – vyresnioji anglų k. mokytoja

Nariai

Rasa Danauskienė – anglų kalbos mokytoja metodininkė

Laima Margienė - raštvedė

Ernesta Fedorenko – vyresnioji pagalbos mokiniui specialistė

Marytė Karpienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kazimieras Pūkas - elektrikas

Stasė Danauskienė - valytoja

Irena Griškienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Viktoras Vežbavičius - ūkvedys

Jolanta Valinčienė - rūbininkė

II GRUPĖ

Vadovai

Gražina Jocienė – vyresnioji socialinė pedagogė

Daiga Milkintienė  -vyresnioji informacinių technologijų mokytoja

Nariai

Diana Gliaudienė – vyresnioji pradinių klasių mokytoja

Elena Vaitkuvienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Ineta Stankuvienė – istorijos mokytoja metodininkė

Vytautas Andriuška – technologijų mokytojas metodininkas

Vilma Drungilienė – matematikos mokytoja metodininkė

Egidijus Vyšniauskas – vyresnysis istorijos mokytojas

Violeta Baltikauskienė - valytoja

Algirdas Lukošius - vairuotojas

Saulius Radčenko – kūno kultūros mokytojas ekspertas

III GRUPĖ

Vadovai

Dovilė Norkutė – vyresnioji specialioji pedagogė

Genovaitė Jankauskaitė - bibliotekininkė

Nariai

Jūratė Dumskienė – vyresnioji pradinių klasių mokytoja

Irena Kliknienė – vyresnioji dailės ir technologijų mokytoja

Virginija Ralienė – pradinių klasių mokytoja metodininkė

Vaida Baltrušaitienė – muzikos mokytoja metodininkė

Virginija Bartkienė – rusų kalbos mokytoja metodininkė

Nijolė Klimbienė – mokytojo padėjėja

Diana Mockevičienė - valytoja

Valdas Sungaila - kiemsargis

Jovita Radčenkienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Rasa Čepauskienė – vyresnioji chemijos mokytoja

IV GRUPĖ

Vadovai

Dalia Venckuvienė – vyresnioji fizikos mokytoja

Audra Jocienė – vyresnioji matematikos mokytoja

Nariai

Milda Grinevičienė – vyresnioji pradinių klasių mokytoja

Violeta Baltikauskienė - valytoja

Violeta Jaškauskienė – biologijos mokytoja metodininkė

Vida Greičienė – vyresnioji katalikų tikybos mokytoja

Ina Balčaitytė - psichologė

Irena Kavaliauskienė - valytoja

Irena Jankevičienė - direktorė

Rita Milašauskienė  - valytoja

 

Andrius Šaltis – pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas

  

UŽSIĖMIMŲ LAIKAS

 

GRUPĖ

SAVAITĖS DIENA, LAIKAS

I

KETVIRTADIENIS, 14.30 val.

II

TREČIADIENIS, 14.30 val.

III

ANTRADIENIS, 14.30 val.

IV

PIRMADIENIS, 13.50 val.

 

Papildoma informacija