MSG

MOKYMOSI IR SUPERVIZIJŲ GRUPĖS

2019-2020 m.m.

 

Programos koordinatorė gimnazijoje Irena Griškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

I GRUPĖ

Vadovai

Adelė Balašaitienė - bibliotekininkė

Reda Mėlinienė – vyresnioji anglų k. mokytoja

Nariai

Rasa Danauskienė – anglų kalbos mokytoja metodininkė

Laima Margienė - raštvedė

Ernesta Fedorenko – vyresnioji pagalbos mokiniui specialistė

Jūratė Dumskienė – pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Marytė Karpienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Stasė Danauskienė - valytoja

Irena Griškienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Viktoras Vežbavičius - ūkvedys

Jolanta Valinčienė - rūbininkė

II GRUPĖ

Vadovai

Gražina Jocienė – vyresnioji socialinė pedagogė

Daiga Milkintienė  -vyresnioji informacinių technologijų mokytoja

Nariai

Lina Stasiulevičienė –pradinių klasių mokytoja metodininkė

Elena Vaitkuvienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Ineta Stankuvienė – istorijos mokytoja metodininkė

Vytautas Andriuška – technologijų mokytojas metodininkas

Vilma Drungilienė – matematikos mokytoja metodininkė

Algirdas Lukošius - vairuotojas

Ramūnas Mockevičius - vairuotojas

III GRUPĖ

Vadovai

Dovilė Norkutė – vyresnioji specialioji pedagogė

Genovaitė Jankauskaitė - bibliotekininkė

Nariai

Saulius Radčenko – fizinio lavinimo mokytojas ekspertas

Irena Kliknienė – vyresnioji dailės ir technologijų mokytoja

Milda Urniežienė – šokio mokytoja

Virginija Ralienė – pradinių klasių mokytoja metodininkė

Vaida Baltrušaitienė – muzikos mokytoja metodininkė

Nijolė Klimbienė – mokytojo padėjėja

Diana Mockevičienė - valytoja

Valdas Sungaila - kiemsargis

Loreta Stulgienė – geografijos mokytoja metodininkė

Rasa Čepauskienė – vyresnioji chemijos mokytoja

IV GRUPĖ

Vadovai

Dalia Venckuvienė – vyresnioji fizikos mokytoja

Audra Jocienė – vyresnioji matematikos mokytoja

Nariai

Milda Grinevičienė – vyresnioji pradinių klasių mokytoja

Violeta Jaškauskienė – biologijos mokytoja metodininkė

Jovita Radčenkienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Irena Kavaliauskienė - valytoja

Irena Jankevičienė - direktorė

Rita Milašauskienė  - valytoja

Vida Greičienė – vyresnioji katalikų tikybos mokytoja

Santa Petrikienė - rūbininkė

Andrius Šaltis – pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas

Virginija Bartkienė – rusų kalbbos mokytoja metodininkė

 

UŽSIĖMIMŲ LAIKAS

 

GRUPĖ

SAVAITĖS DIENA, LAIKAS

I

PIRMADIENIS, 13.40 val.

II

TREČIADIENIS, 14.30 val.

III

ANTRADIENIS, 14.30 val.

IV

PIRMADIENIS, 14.40 val.

Užsiėmimai vyksta kas antrą mėnesį

 

 

Papildoma informacija