Minimalūs reikalavimai stojantiesiems 2016 m.

 2015 m. lapkričio 27 d. Lietuvos universitetų rektorių konferencija priėmė nutarimą dėl minimalių reikalavimų stojant į Lietuvos universitetus 2016 m.:

 Stojantiems į universitetų valstybės finansuojamas vietas: išlaikyti 3 valstybiniai brandos egzaminai (išskyrus menų studijų programas) – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos ir matematikos* - ir pasiektas konkursinis balas, ne mažesnis kaip 2;

 Stojantiems į universitetų valstybės nefinansuojamas vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas ir pasiektas konkursinis balas, ne mažesnis kaip 2.

  Pastaba: sąlygose nurodytas minimalus konkursinio balo dydis nenumato jokių papildomų balų už kitokius nei akademinius pasiekimus.

  Š. m. sausio 21 d. Lietuvos kolegijų direktorių konferencija priėmė nutarimą dėl mažiausio konkursinio balo stojantiems į kolegines studijas 2016 m.:

 Stojantiems į valstybinių kolegijų valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas vietas: mažiausias konkursinis balas 1,2.

 Bendru sutarimu rekomenduoti privačioms kolegijoms, taikyti mažiausią konkursinį balą 1,2 stojantiesiems į privačias koegijas. Privačių kolegijų atstovai pasisakė, kad aukštojo mokslo kokybės siekis ir šiuo metu yra viena iš privačių kolegijų taikomų priemonių, kad pritraukti ir išlaikyti studentus privačiose studijose.

* Įteisinta Švietimo ir mokslo ministro įsakymu „Dėl asmenų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių nustatymo“, 2015-08-12, įsakymo Nr. V-888.

 PATVIRTINTOS 2016 M. BENDROJO PRIĖMIMO DATOS

Š. m. sausio 8 d. LAMA BPO valdybos posėdyje buvo patvirtintos 2016 m. bendrojo priėmimo į universitetus ir kolegijas datos.

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje

2016-06-01 – 2016-07-19 12 val.

Pagrindinė stojamųjų egzaminų sesija

Sesija

2016-06-17 – 2016-07-08

Rezultatų paskelbimas

Iki 2016-07-11

Stojančiųjų į švietimo ir ugdymo studijų programas motyvacijos vertinimas

Sesija

2016-06-20 – 2016-07-08

Papildoma stojamųjų egzaminų sesija (tik dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavusiems pagrindinėje sesijoje)

Sesija

2016-07-11 – 2016-07-12

Rezultatų paskelbimas

2016-07-13

Papildomas stojančiųjų į švietimo ir ugdymo studijų programas motyvacijos vertinimas

Sesija

2016-07-12 ir 2016-08-09

Pagrindinis priėmimas

Pirmasis etapas

Kvietimo studijuoti paskelbimas

2016-07-23 iki 15 val.

Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose

2016-07-25 – 2016-07-28 17 val.

Likusių laisvų vietų paskelbimas

2016-07-29 14 val.

Antrasis etapas

Pageidavimų prioritetų prašymuose koregavimas

2016-07-29 16 val. –
2016-07-31 17 val.

Kvietimo studijuoti paskelbimas

2016-08-03 iki 15 val.

Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose

2016-08-04 – 2016-08-05 16 val.

Likusių laisvų vietų paskelbimas

2016-08-06 17 val.

Papildomas priėmimas

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas teikimas

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje

2016-08-06 17 val. – 2016-08-08 17 val.

Kvietimo studijuoti paskelbimas

2016-08-11 iki 15 val.

Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose

2016-08-12 – 2016-08-13 16 val.

         

 

2016 m. bendrasis priėmimas:

http://www.lamabpo.lt/bendrasis-priemimas/2016#727

Studentų, priimamų 2016 metais į aukštąsias mokyklas, norminės studijų kainos:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/050495d0b9f911e5a6588fb85a3cc84b

2016 m. įskaitų, brandos egzaminų tvarkarščiai:

http://www.nec.lt/6/

Papildoma informacija