Pailginta mokymosi dienos grupė

Pailgintos mokymosi dienos grupės (1-4 kl. mok.) užsiėmimų grafikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

 

13.00-15.35 val.

 

13.00-15.35 val.

 

13.00-15.35 val.

 

13.00-15.35 val.

 

13.00-14.45 val.

Grupės auklėtojos: Milda Grinevičienė ir Vida Greičienė.

 

TIKSLAS  –  organizuoti saugią mokinių priežiūrą po pamokų, kryptingai ugdyti bendrąsias

mokinių kompetencijas.

 UŽDAVINIAI:

  • užtikrinti pedagoginę, socialinę ir kitą pagalbą mokiniams;
  • gerinti mokinių mokymosi motyvaciją;
  • plėtoti mokinių užimtumo kryptis ir formas.

 

PAILGINTOS  DIENOS GRUPĖS VEIKLOS:

  • nebaigtų kalsėje užduočių atlikimas 1-4 kl., 5-7 kl.;
  • sportinė veikla;
  • meninė, kūrybinė veikla;
  • kultūrinė veikla.

 

Pailgintos mokymosi dienos grupės (5-7 kl. mok.) užsiėmimų grafikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

13.00 – 16.00

val.

13.00 – 16.00

 val.

13.55 – 16.00

 val.

13.00 – 16.00

val.

13.00 – 14.55

 val.

 

 

Grupės auklėtojos: Genovaitė Jankauskaitė ir Reda Mėlinienė.

 

 

Papildoma informacija