Psichologas

Psichologės Inos Balčaitytės darbo laiko grafikas 2017-2018 m. m.

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis 

8.00-13.30

-

-

8.00-13.30

-

 

Pietų pertrauka 12.00-12.30 val.

 

 

Funkcijos

 

·         psichologas įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;

·         bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus;

·         konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;

·         rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;

·         konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;

·         inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų;

·         dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;

·         šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

·         renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei ir su kitomis institucijomis.

·         atlieka mokyklai aktualius psichologinius tyrimus.

 

 

Papildoma informacija