NEMAKŠČIŲ MARTYNO MAŽVYDO GIMNAZIJOS

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS GRAŽINOS JOCIENĖS

DARBO LAIKO GRAFIKAS 2017 – 2018 M. M.

 

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

 

7.45-15.30

 

7.45-15.30

 

7.45-15.30

 

7.45-15.30

 

7.45-15.15

 

FUNKCIJOS

 

 Pagrindinis socialinio pedagogo veiklos tikslas – vaiko gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą;
Padėti mokiniams adaptuotis gimnazijoje;

·  Teikti mokiniams reikalingas socialines pedgogines paslaugas;

·  Padėti spręsti mokinių lankomumo, užimtumo, elgesio ir socialines problemas;

·  Atstovauti ir ginti vaiko teises mokykloje;

·  Vykdyti prevencines programas;

·  Padėti tėvams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo  svarbą. Informuoti tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą;

·  Užtikrinti vaiko gerovę bendradarbiaujant su įvairiomis institucijomis.

 

Papildoma informacija