SOCIALINĖS PEDAGOGĖS
GRAŽINOS JOCIENĖS
DARBO GRAFIKAS

2016-2017 M. M.

  

 

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

7.45-15.30 val.

Pietų pertrauka

12.00-12.30 val.

7.45-15.30 val.

Pietų pertrauka

12.00-12.30 val.

7.45-15.30 val.

Pietų pertrauka

12.00-12.30 val.

7.45-15.30 val.

Pietų pertrauka

12.00-12.30 val.

7.45-15.15 val.

Pietų pertrauka

12.00-12.30 val.

Funkcijos

·          Pagrindinis socialinio pedagogo veiklos tikslas – vaiko gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą;
Padėti mokiniams adaptuotis gimnazijoje;

·          Teikti mokiniams reikalingas socialines pedgogines paslaugas;

·          Padėti spręsti mokinių lankomumo, užimtumo, elgesio ir socialines problemas;

·          Atstovauti ir ginti vaiko teises mokykloje;

·          Vykdyti prevencines programas;

·          Padėti tėvams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo  svarbą. Informuoti tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą;

·          Užtikrinti vaiko gerovę bendradarbiaujant su įvairiomis institucijomis;

Papildoma informacija