Paslaugos

PASLAUGŲ TEIKIMAS 
 
MAITINIMO PASLAUGOS
 
   Maitinimo paslaugas gimnazijoje  teikia „ĮĮ Violetos Galienės valgykla“. Mokiniams teikiamas nemokamas maitinimas. Lankytojai už maitinimą moka pagal „ĮĮ Violetos Galienės valgykla“ nustatytus įkainius. Maitinimas gimnazijos valgykloje vyksta nuo 8 iki 14 valandos, darbo dienomis. Valgyklos patalpos nenuomojamos.
 
 
SVEIKATOS PRIEŽIŪRA
 
    Pirmąją pagalbą bendruomenės nariams teikia gimnazijos bendrosios sveikatos priežiūros specialistas Pagalba yra nemokama. Specialisto kabinetas yra I aukšte.
 
MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMAS 
 
    Gimnazija turi mokyklinį geltonąjį autobusą. Geltonasis autobusas ir UAB „Eskalada ir Ko“ autobusai atveža mokinius į gimnaziją ir parveža į namus (į namus mokiniai vežami du kartus). Mokykliniu geltonuoju autobusu mokiniai nemokamai vežami į renginius, varžybas, olimpiadas, konkursus. Su mokiniais vykstantis mokytojas parengia vykimo dokumentus pagal gimnazijos patvirtintą tvarką. Mokykliniu geltonuoju autobusu mokiniai gali vykti į klasės vadovų organizuojamas ekskursijas, išvykas. Keliones išlaidos apmokamos gimnazijos nustatyta tvarka.

 
 

Papildoma informacija