Paslaugos

PASLAUGŲ TEIKIMAS 
 
MAITINIMO PASLAUGOS
 
 Maitinimo paslaugas gimnazijoje teikia UAB „Gaileta“. Mokiniams teikiamas nemokamas maitinimas. Lankytojai už maitinimą moka pagal UAB „Gaileta“ nustatytus įkainius. Maitinimas gimnazijos valgykloje vyksta nuo 8.00 iki 14.00 valandos, darbo dienomis. Valgyklos patalpos nenuomojamos.
 
SVEIKATOS PRIEŽIŪRA
 
 Pirmąją pagalbą bendruomenės nariams teikia sveikatos priežiūros specialistas Pagalba yra nemokama. Dirba antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val., pietų pertrauka 12.00–12.30 val. Specialisto kabinetas yra I aukšte.
 
 
MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMAS 
 
 Gimnazija turi 2 mokyklinius geltonuosius autobusus. Geltonieji autobusai ir UAB „Raseinių autobusų parkas“ autobusai atveža mokinius į gimnaziją ir parveža į namus (į namus mokiniai vežami du kartus). Mokykliniais geltonaisiais autobusais mokiniai nemokamai vežami į renginius, varžybas, olimpiadas, konkursus. Su mokiniais vykstantis mokytojas parengia vykimo dokumentus pagal gimnazijos patvirtintą tvarką. Mokykliniais geltonaisiais autobusais mokiniai gali vykti į klasės vadovų organizuojamas ekskursijas, išvykas. Kelionės išlaidos apmokamos gimnazijos nustatyta tvarka.
 
 

Papildoma informacija