Mokyklos radijas „Mažvydiečio balsas“Mokyklos radijas „Mažvydiečio balsas“

 9 klasės mokiniai, muzikos ir lietuvių kalbos mokytojos išsikėlė tikslą mokykloje įkurti radiją. Aptartos įvairios idėjos. Ieškota rėmėjų. 

 Lietuvių k. pamokose, kad būtų pasiektas galutinis rezultatas, nuosekliai vyko integruota kūrybinė veikla – kalbama apie retorikos mokslo atsiradimą, vystymąsi, oratorinį meną, viešojo kalbėjimo reikšmę ir pan. (šios žinios bus reikalingos vedant laidas), atliekamos kūrybinės užduotys, tiek lietuvių k., tiek muzikos pamokose taikomi kūrybiškumą skatinantys metodai.

 

 Lietuvių k. mokytoja ragino mokinius nuolat  stebėti savo kalbą. Kiekvienas mokinys kalbėjo per mikrofoną, trumpai pristatė namie paruoštas rubrikas. Vyko viešojo kalbėjimo į(si)vertinimas. Aptariama kiekvienos laidos trukmė, kurios tinka, kurios ne, ką reikia koreguoti. Sudarytass finansų planas.

 

 Vyko reklamos filmavimas. Aptarti nuveikti „garsistų“, „finansininkų“, „dizainerių“ ir kt. darbai. Pakoreguotas finalinės laidos scenarijus. Su agentu Mindaugu numatytas filmavimas reklaminiam filmui. Dar kartą pabandyta vesti laidas. 

2014-05-14 surengta pirmoji radijo „Mažvydiečio balsas“ laida.

 

Evelina Kybartaitė, 9 kl. mokinė

 

Seminaras Ukmergės rajono mokytojamsSeminaras Ukmergės rajono mokytojams

 

 2014 m. balandžio 14 d. 10.00 val. Ukmergės Švietimo centre vyko seminaras pedagogams "Kūrybiška pamoka – kūrybingam mokiniui. Refleksijos pamokoje metodų įvairovė".  


 
Seminaras parengtas pagal projektą „Kūrybinės partnerystės“. Seminarą vedė Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos mokytojos Rasa Nekrošiutė ir Irena Griškienė. Mokytojos supažindino mokytojus su projekto keliamais tikslais ir idėjomis, pristatė mokyklos dalyvavimą šiame projekte ir vykdomas veiklas, galimybes kurti nuolatinės  refleksijos kultūrą, erdves savęs ir vienas kito pažinimui, dalijosi projekto metu įgyta patirtimi.Parengta metodinė medžiaga „Aktyvūs mokymo metodai“.

 

Kuruojanti mokytoja Irena Griškienė

 

Papildoma informacija