projektai

Šalies mokyklose keičiasi pamokos: jas veda aktoriai, režisieriai, interjero dizaineriai, skulptoriai

 

 „Per užsiėmimus su mokiniais ir mokytojais griūva formalus bendravimas, nuslūgsta įtampa, visi atsipalaiduoja“, – sako aktorius Darius Petkevičius, antrus metus dalyvaujantis mokykloms skirtame projekte „Kūrybinės partnerystės“. Nuo vasario pradžios jis ir kino, teatro, dizaino, architektūros, dailės, mados, kitų sričių kūrėjai 97-ose Lietuvos mokyklose pritaikys kūrybiško mokymosi metodus.

Anot Mildos Laužikaitės, „Kūrybinių partnerysčių“ vadovės, projekte dalyvaujantys menininkai, mokslininkai ir kitų sričių profesionalai kartu su mokytojais ieško būdų, kaip įprastus dalykus mokytis kitaip.

 „Režisierius, dailininkus ir kitus kūrybos profesionalus mes vadiname kuriančiais praktikais. Jie mokyklose atlieka kūrybiškumo ambasadoriaus vaidmenį. Pavyzdžiui, kartu su vaikais kurdamas spektaklį, režisierius padeda turtinti jų žodyną, o geologas, atliekant vaikams specialius judėjimo pratimus, parodo, kaip formuojasi kalnai. Kūrybos praktikai  parodo, kaip galima kūrybiškai naudoti pamokos laiką, klasės ir mokyklos erdves, kokiais būdais įmanoma skatinti vaikų mokymąsi, domėjimąsi”, – sako M. Laužikaitė.

Antrus metus „Kūrybinių partnerysčių” programoje dalyvaujantis aktorius D. Petkevičius pasakoja, kad bendravimas su žmonėmis yra jo, kaip aktoriaus, duona, o darbas mokyklose jam suteikia progą susitikti su skirtingais žmonėmis – tiek amžiumi, tiek charakteriu.

2013-2014 m. Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinėje mokykloje dirbs vienas kūrybos agentas ir trys praktikai. Bus įgyvendinami trys kūrybiško mokymosi projektai. Projekte dalyvaus 6-9 klasių mokiniai. Su kiekviena klase dirbama skirtingai. 

  „Kūrybinių partnerysčių“ programoje jau dalyvavo apie 4 tūkstančiai Lietuvos moksleivių – nuo pirmokų iki dvyliktokų. 

Projektą „Kūrybinės partnerystės“ inicijavo Švietimo ir mokslo ministerija, iš dalies remia Europos socialinis fondas, projektą įgyvendina Ugdymo plėtotės centras.

Daugiau informacijos: 

www.kurybinespartnerystes.lt


Kėdainių regiono kuratorė
Jurgita Verseckaitė

KŪRYBINĖS PARTNERYSTĖS

2012-2013

KŪRYBIŠKO MOKYMOSI PROJEKTAIMedžiaga parsisiuntimui.Kokie pokyčiai Lietuvos mokyklų laukia naujaisiais metais?

   Metų pradžia leidžia apžvelgti „Kūrybinių partnerysčių“ projekto patirtį bei įkvėpti ryžto, pasitinkant naujaisiais metais laukiančius iššūkius. „Vienas esminių dalykų, probleminių mazgų, su kuo dirbame, yra iššūkis sukurti tokią mokymosi aplinką, kurioje mokytis ir tobulėti galėtų visi. Šiuo metu vyraujanti tradicinė mokymo sistema įtraukia tik kai kuriuos, o „Kūrybinės partnerystės“ sukuria kitokį ugdymo procesą, kuris suteikia galimybių mokytis ir tobulėti visiems – moksleiviams, mokytojams ir kūrėjams.Mokymąsi suvokiame kaip galimybes tobulėti ir nuolat peržengi savo ribas. Tai yra labai galingas žmogaus motyvacijos veiksnys. Kaip pažadinti tą troškimą, „įdarbinti“ siekį tobulėti mokyklos aplinkoje – tai svarbiausi šiandienos iššūkiai“, – sako „Kūrybinių partnerysčių“ projekto vadovė Lietuvoje Milda Laužikaitė.

  Pasak vadovės, šiais metais daugiau dėmesio bus skiriama supratimo apie kūrybiškumą gilinimui, projekte dalyvaujančių mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimui, bus pasitelkiama daugiau skirtingų sričių ekspertų, atliekami išsamūs moksliniai tyrimai.

  Kėdainių suaugusiųjų mokymo centras yra „Kūrybinių partnerysčių“ projekto regiono partneris, kuris padeda užtikrinti projekto veiklų įgyvendinimą bei sklaidą regionuose. 2012-2013 mokslo metais „Kūrybinių partnerysčių“ projekte dalyvaujančių „Pokyčių mokyklų“ sąraše yra Raseinių raj. Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinė mokykla. Mokykla sėkmingai įgyvendina „Pokyčių mokyklų“ programą siekia esminių pokyčių įtraukiant į ugdymo procesą visą mokyklos bendruomenę. Mokykla ugdo mąstantį, gebantį spręsti problemas, veržlų, laisvą savarankišką žmogų. Mokykloje vyksta veikla, kurioje ugdomas kūrybiškumas, kuris atveria naujas galimybes mokytis kitaip nei įprasta.

  Tyrimai atskleis ugdymo(si)inovacijas ir pokyčius

  „Jau sausio mėnesį tikimės atlikti visuomenės nuomonės tyrimą ir sužinoti, kaip Lietuvos žmonės supranta, kas yra kūrybiškumas, ir ką jis reiškia šiuolaikiniam žmogui.Be to, 2013 metais pradedami dar trys taikomieji  tyrimai, padėsiantys atskleisti „Kūrybinių partnerysčių“ modeliu pagrįsto ugdymo(si)poveikį mokiniams, mokytojams, mokyklos bendruomenei bei kūrėjams, dirbantiems mokyklose. Artėjant 2013-2014 mokslo metams, tikimės pateikti pirmuosius tyrimų rezultatus“, – priduria „Kūrybinių partnerysčių“ projekto Tyrimų grupės vadovė, socialinių mokslų daktarė Jelena Šalaj.

  Dr. J. Šalaj sako, kad ugdymo(si) naujovės, kurias skatina „Kūrybinių partnerysčių“ programa, paremtos kertinių kūrybiško mastymo principų taikymu: išlaisvinta vaizduote, žadinamu smalsumu, įpročiu paverčiamais atkaklumu ir nuoseklia praktika beugdomais bendradarbiavimo gebėjimais.

  Mokytis padeda kūrėjai

„Kūrybinių partnerysčių“ kūrybos agentai šiuo metu jau baigia planuoti projektines veiklas 30-tyje visos mokyklos bendruomenę įtraukiančių „Pokyčių mokyklų“ bei 50-tyje pernai prie projekto prisijungusiose ir savo mokymosi aplinką moksleivių grupėse ar klasėse analizuojančiose „Tyrinėjančiose mokyklose“.

Šiuo metuį „Kūrybinių partnerysčių“ mokyklas jau ateina pirmieji iš daugiau kaip šimtokuriančių praktikų –įvairių meno, mokslo, kultūros bei kitų kūrybinių sričių profesionalai. Drauge su moksleiviais, mokytojais bei kūrybos agentais, į bendrąjį ugdymą jie įtrauks kūrybines veiklas ir stebės, kokius pokyčius moksleivių mokymesi, elgesyje ir bendravime lemia išlaisvintas kūrybiškumas ir bendradarbiavimas.

„Šiais mokslo metais į bendrąjį ugdymą daugiausiai įsitrauks teatralai, architektai, interjero dizaineriai bei grafikai. Įdomu tai, kad praėjusiais metais populiariausia buvusikūrybos šaka –kino menas –dabar atsidūrė ketvirtoje vietoje“, – vardija „Kūrybinių partnerysčių“ projekto Lietuvoje Kūrėjų grupės vadovė Agnė Biliūnaitė.

Šį pavasarį ne tik vyks unikali projektinė veikla „Kūrybinių partnerysčių“ mokyklose, bet ir bus skelbiama trečia nacionalinė atranka naujoms mokykloms į „Tyrinėjančių mokyklų“ programą. Tuo pačiu metu paaiškės, kurios mokyklos tęs projektinę veiklą, tapdamos „Pokyčių mokyklomis“.

   Mokykloms suteikiama galimybė įsivertinti ir keistis

  „Šiais mokslo metais pradėjome įgyvendinti dar vieną ambicingą uždavinį – parengėme mokyklų įsivertinimo schemą pagal Kūrybiškos mokyklos raidos modelį. Įsivertindama savo veiklą pagal šį modelį, mokykla gali įsivardyti svarbiausias savo veiklos sritis, kurios padėtų jai tapti kūrybiškesne. Vertinamas vadovavimas, ugdymo programų kūrimas ir įgyvendinimas, mokymas bei mokymasis, darbuotojų mokymasis ir tobulėjimas, mokyklos aplinka bei ištekliai. Toks įsivertinimas padeda mokykloms numatyti, kokie kūrybiško mokymosi projektai padėtų siekti pokyčių“, – sako „Kūrybinių partnerysčių“ projekto Lietuvoje Mokyklų grupės vadovė Audronė Margenytė.

  Pasak A. Margenytės, Kūrybiškos mokyklos raidos modelis (KMRM) papildo Lietuvos mokyklų naudojamą įsivertinimo metodiką kūrybiškumo aspektais. Vadovė sako, kad įsivertinimas pagal KMRM taip pat bus mokyklų kartojamas pasibaigus kūrybiško mokymosi projektams mokslo metų gale ir užtikrins, kad kūrybiško mokymosi veiklos rezultatai būtų nukreipti į ilgalaikius, tvarius pokyčius.

Kėdainių regiono kuratorė Jurgita Verseckaitė kviečia Raseinių raj. Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinę mokyklą žengti žingsnį į naujus metus, į naujus užmanymus, atradimus...

Bendraminčiams linki naujų idėjų.

                                     Projekto „Piliečio žadintuvas“ veiklos

                 Kovo mėnuo projekto „ Piliečio žadintuvas“ dalyviams buvo gausus renginių. Nušvitusi kaitresnė saulė į tėviškę grįžti pakvietė  sparnuočius, o čia ir Pasaulinė Žemės diena. Dešimtokai paragino visus  bendraminčius  padaryti  inkilėlių grįžtantiems paukščiams ir pakabinti juos miestelyje. I  kvietimą atsiliepė nemažas būrelis paukščių mylėtojų. Mokiniams talkino technologijų mokytojas Vytautas Andriuška. Jis negailėjo patarimų kaip padaryti inkilėlius, kad jie būtų patogūs namai paukšteliams, padėjo mokiniams saugiai juos įkelti į medžius. 

                 Kovo 19-23 dienomis mokykloje vyko akcija „Savaitė be patyčių“. Į savaitės renginius aktyviai įsijungėme mes, Forumo teatro dalyviai. Pirmiausia nutarėme parodyti du forumo teatro spektakliukus:  vieną penktokams ir vieną šeštokams. Susitikimai su šių klasių mokiniais ir bendra veikla pavyko puikiai. Mes suvaidinome situacijas susijusias su patyčiomis mokykloje. Buvo labai svarbu mokiniams parodyti Forumo teatro  metodą ir kaip per šitokią veiklą galima spręsti problemas. Mūsų svečiai labai aktyviai  įsitraukė į diskusijas, uždavinėjo aktoriams klausimus, davė patarimus ir netgi ryžosi pakeisti kai kuriuos aktorius, kad situacija scenoje pasikeistų į gerą. Būdami kartu ne tik diskutavome, bet ir pažaidėme naujų žaidimų. Penktokams ir šeštokams užsiėmimai labai patiko, jie dar kartą norėtų su mumis susitikti ir pabandyti kartu spręsti kitas problemas.

                                                                            Viktorija Mejerytė, 10 klasės mokinė       


 

                                               

                 Jau paskelbtos mokyklos, dalyvaujančios kūrybinių partnerysčių“ programoje. Jomis tapo 43 Lietuvos mokyklos. Mokyklų atranka į projektą „Kūrybinės partnerystės“ buvo paskelbta 2011m. spalio 18 d.  Paraiškos buvo priimamos iki 2011 m. lapkričio 11 d. Projektas sulaukė didelio Lietuvos mokyklų bendruomenių susidomėjimo, buvo gautos 135 mokyklų paraiškos.

„Kūrybinių partnerysčių“ programa Lietuvoje įgyvendinama pirmą kartą.

   Sausio 20 d. į mokyklą jau atvyks kūrybos agentas. Kūrybos agentas  - tai kūrybinio sektoriaus atstovas, specialiai parengtas dirbti su mokyklomis. Pagrindinis jo tikslas – bendradarbiauti su mokykla, įvardinti nepatogias situacijas, skatinant diskutuoti, ginčytis, ieškoti optimaliausio sprendimo, eksperimentuoti ir vertinti. Kūrybos agentas padės mokyklai apsibrėžti savo poreikius, išplėtoti ir įgyvendinti kūrybiško mokymosi projektą, analizuoti ir vertinti gautus rezultatus. šio bendradarbiavimo tikslas – atskleisti mokinių kūrybingumą ir įkvėpti juos mokytis tais būdais, kurie jiems tinka labiausiai. 

                                                    Mes dalyvaujame „Piliečio žadintuve“!

                 Visus šiuos mokslo metus mūsų mokykla dalyvauja „Kūrybinės integracijos“ organizuojamame projekte „Piliečio žadintuvas“, kuris šūkiu „POZITYVAS. Aktyvus jaunimas nesnaudžia!“  pakvietė mus atsibusti ir pradėti aktyviai veikti.
                 Rugsėjo mėnesį dalyvavome renginyje, į kurį buvo susirinkę kelios mokyklos. Jo metu su mumis sveikinosi Pozis – ką tik iš lovos pakilęs pilietis. Jis mums papasakojo, kas yra pilietiškumas, kodėl tai taip svarbu bei pristatė dienos programą. Diena buvo įtempta, bet turininga - renginys truko visą dieną. Iš viso mums buvo pristatyti penki neformalūs metodai.
„Forumo teatras“ – gyvenimo veidrodis
                 Didžiojoje salėje stebėjome vaidinimą. Pozis sakė, kad „Forumo teatras“ – gyvenimo veidrodis. Tuo mes patys ir įsitikinome. Aktoriai vaidino apie gyvenimiškas situacijas: patyčias mokykloje, ginčus tarp tėvų ir vaikų, narkotikų problemas. Tai nebuvo paprastas teatras, kurio metu žiūrovai sėdi ir tik stebi – etiudo metu mes galėjome stabdyti vaidinimą, siūlyti aktoriams pakeisti savo elgesį taip, jog problema būtų išspręsta. Galėjome patys lipti į sceną ir pakeisti aktorius! Tapdami situacijos dalyviais turėjome elgtis taip, kaip darytumėme realiame gyvenime. Aišku, ne visada pavykdavo išspręsti problemą, tačiau svarbiausia – bandyti, kalbėtis, diskutuoti. Tik tokiu atveju bus galima pasiekti norimą rezultatą ne tik scenoje bet ir kasdieniniame gyvenime.
                 Visus metus rengsime savąjį „Forumo Teatrą“, kuriame rengsime vaidinimus temomis, kurios mums asmeniškai atrodo svarbiausios. „Menų mokymo namai“ mokytojams parengė specialų leidinį – „Forumo teatro metodas vaiku ir jaunimo neformalaus
ugdymo užsiėmimuose“. Pagal jį pedagogai kuruos neformalias vaidinimo pamokas. Čia visas dėmesys bus skiriamas problemos identifikavimui ir sprendimui. Mokytojas moderuos diskusijas, padės moksleiviams atskleisti problemos esmę. Vaidinimų metu galėsime atkurti realiai mokykloje, namuose, gatvėje įvykusias situacijas. O užsiėmimų metu stabdyti jas daugybę kartų, kol rasime tinkamiausią sprendimo būdą.

    Rūpinsimės savimi
                POZITYVO zonoje buvo susirinkę jaunimo lyderiai, kurie šiais metais tapo bendraamžių švietėjais. Iš kiekvienos mokyklos tokių buvo po du. Susipažinę, pažaidę energijos suteikiančių pratimų, jaunuoliai ėmėsi braižyti socialinį miesto žemėlapį. Moksleiviai įvardijo aplinkoje esančias jiems aktualias problemas. Anot bendraamžių švietėjų metodo koordinatorės Karolinos Telyčėnaitės, svarbiausia problemas identifikuoti, gerai jas suprasti, o tada jau galima imtis aktyvių veiksmų jas sprendžiant.
                 Moksleiviai buvo supažindinti su būsima veikla – draugų švietimu. Naudodamiesi „Bendraamžių švietėjų metodika“ lyderiai ves jaunuoliams neformalias pamokas įvairiomis temomis (diskriminacijos, patyčių, lytinės sveikatos, tolerancijos ir kt.). Vienai temai bus skirti du mėnesiai. O po jų mokyklos POZITYVO grupė atliks visuomenei naudingą darbą, kurį pamatys visa Lietuva!
Kalbėjomės su knygomis
                 Ar kada  pagalvojote, kad knygos gali būti gyvos? Iki šiol ir mes taip galvojome, tačiau „Gyvosios bibliotekos“ metu įsitikinome – gali! Gyvosios knygos – tikri žmonės, o skaitymas – atviras ir nuoširdus pokalbis su jais. Pašnekovai atstovauja įvairias socialines grupes, kurios visuomenėje yra apipintos įsišaknijusiais stereotipais. Pavyzdžiui, daug kas gali manyti, jog fizinę negalią turintis žmogus yra liūdnas, užsidaręs, niekada neišeina iš namų. Mes buvome susitikę su juo ir paaiškėjo, jog taip tikrai nėra. Lygiai taip pat nuoširdžiai turėjome galimybę bendrauti su homoseksualu, vegetaru, psichikos sutrikimų turinčiu žmogumi, feministu, iš įkalinimo įstaigos išėjusiu asmeniu ir daug kitų.
                 Edukacinio kino metu stebėjome meniškai perteiktus kultūrinius skirtumus arba atvirkščiai – šokiruojančius ir socialines problemas atskleidžiančius vaizdus. Paskui apie tai diskutavome, bandėme suprasti, kodėl žmonės mąsto, elgiasi skirtingai, kaip mus veikia kultūriniai skirtumai.
Sekite mūsų veiksmus!
                 Mūsų veiklas galėsite stebėti DELFI piliečio skiltyje, mokyklos tinklalapyje ir internetiniuose portaluose www.visiskirtingivisilygus.ltwww.forumoteatras.lt. Taip pat sekite mus socialiniame tinkle „Facebook“! Pamėk POZITYVĄ, priimk Pozį Pozityvą į draugus!
    
                 Veiklos vykdomos įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamą projektą TAPK („Neformaliojo švietimo paslaugų rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse"), kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.


 

               Mokykloje įgyvendinami projektai : Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“ ;Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“.

 

Papildoma informacija