Integruotos matematikos ir informacinių technologijų pamokos

 Integruotos matematikos ir informacinių technologijų pamokos

 7 klasės mokiniai atliko kūrybinį darbą „Europos Sąjungos šalių plotai ir gyventojų skaičius“. Pamokų metu septintokai rinko statistinius duomenis, pildė lenteles ir braižė diagramas.

 Jie sužinojo, kiek Europos Sąjungos šalyse yra gyventojų ir koks kiekvienos šalies plotas. Kad surinkta medžiaga galėtų pasinaudoti ir kiti gimnazijos bendruomenės nariai, iš parengtų pateikčių buvo sukurtas plakatas.

Daiga Milkintienė, IT vyresnioji mokytoja

 

Europos Sąjungos diena bibliotekoje

 Europos Sąjungos diena bibliotekoje

 Gegužės 8 d. Raseinių Marcelijaus Martinaičio  viešosios bibliotekos Nemakščių filiale  vyko užsiėmimas, skirtas paminėti Europos Sąjungos dieną. Jame dalyvavo 1-7 kl. mokiniai. Jaunesnieji ambasadoriai Toma ir Elvinas plačiau vaikus supažindino su Europos Sąjunga, jos istorija, sandara, funkcija, simbolika ir veikla.

 Taip pat plačiau pristatė vieną iš Sąjungos narių – Lenkiją. Užsiėmimo pabaigoje vaikų laukė viktorina. Pasirodo, jie visko įdėmiai klausė ir žinių patikrinimas nepasirodė sunkus. Renginys baigėsi  įvairiais žaidimas, užkandžiais ir pokalbiais apie ES. 

Toma Stanislavičiūtė, III gimn. klasės mokinė

 

Papildoma informacija