Integruotos matematikos ir informacinių technologijų pamokos

 Integruotos matematikos ir informacinių technologijų pamokos

 7 klasės mokiniai atliko kūrybinį darbą „Europos Sąjungos šalių plotai ir gyventojų skaičius“. Pamokų metu septintokai rinko statistinius duomenis, pildė lenteles ir braižė diagramas.

 Jie sužinojo, kiek Europos Sąjungos šalyse yra gyventojų ir koks kiekvienos šalies plotas. Kad surinkta medžiaga galėtų pasinaudoti ir kiti gimnazijos bendruomenės nariai, iš parengtų pateikčių buvo sukurtas plakatas.

Daiga Milkintienė, IT vyresnioji mokytoja

 

Papildoma informacija