Atvira geografijos pamoka „Europos Sąjungos institucijos"

 Atvira geografijos pamoka „Europos Sąjungos institucijos"

 Balandžio 19 dieną įgyvendinant projektą „Mokyklos – Europos parlamento ambasadorės“ gimnazijoje vyko atvira geografijos pamoka „Europos Sąjungos institucijos". Pamoka vyko III gimnazijos klasėje. Joje dalyvavo gimnazijos direktorė Irena Jankevičienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Griškienė.

 Pamokos uždavinius suformulavo ir pristatė patys mokiniai. Pamokoje jie norėjo daugiau sužinoti apie ES institucijas, EP sandarą ir priimamų sprendimų naudą piliečiams. Taip pat gimnazistams labai svarbu ugdytis socialinius gebėjimus ES viešosios politikos ir kitose srityse.

 Išsamų pristatymą apie ES pagrindines institucijas parengė ir pristatė Gabrielė ir Toma. Agnė ir Kornelija parengė ir pristatė projektinį darbą-plakatą apie ES institucijų funkcijas. Kornelija sukūrė klausimyną iš pristatytos medžiagos. Monika pristatė praktinę užduotį, kurią mokiniai atliko grupėse, o Martynas – filmuotą medžiagą apie EP narės L. Andrikienės darbą ES institucijose. Visiems buvo įdomu klausytis direktorės I. Jankevičienės įspūdžių iš kelionės po ES institucijas Briuselyje, Liuksemburge, Strasbūre.

 Refleksijos metu mokiniai pasidžiaugė, kad pamoka buvo įdomi ir naudinga.

R. Teišerskienė, vyresnioji geografijos mokytoja

 

Atsinaujinantys energijos šaltiniai aplink mus

Atsinaujinantys energijos šaltiniai aplink mus

 Įgyvendinant projektą „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“, I gimn. klasėje vyko fizikos pamoka „Atsinaujinantys energijos šaltiniai“. Nusprendėme aplankyti netoli Nemakščių miestelio esančius atsinaujinančius energijos šaltinius – Saulės kolektorių jėgainę ir Vėjo jėgainę, kurios gamina elektros energiją. Mokiniai gavo užduotis ir pasiskirstę grupėmis jas atliko. Tyrinėjo jėgainių elektros galią, atliekamą darbą ir įtampą. Taip pat įvertino elektrinių privalumus ir trūkumus, bei nustatė pagal autobuso hodometro parodymus atstumus iki jų.

 Buvo įdomu stebėti tiesiog akimirksniu besikeičiančią pagamintos elektros galią Saulės kolektoriuose, nes tai priklauso nuo spinduliuotės intensyvumo. Nuvykę prie Vėjo jėgainės, pasijutome labai „maži“, palyginus su jėgainės aukščiu. 

 Dėkojame UAB „Naftrus“  direktoriui ir administratoriui už suteiktą galimybę apsilankyti Saulės kolektorių jėgainėje.

Dalia Venckuvienė, fizikos vyresnioji mokytoja

 

Papildoma informacija