Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos lankomumo tvarkos aprašas.
(atsisiųsti)

2017-2018 M. M. I PUSMEČIO LANKOMUMO ATASKAITA

 

 

Klasė

Pral.

pam.

iš viso

Tenka vie-nam mok.

Pat.

iš viso

Dėl ligos

Pat. tėvų dėl kt. pr.

Pat. dėl varžyb., olimp.

Dr. įsak.

Kt. pr.

Nepatei-sinta

Ten-ka vie-nam mok.

Gydy-tojų

Tėvų

1

108

9,8

108

69

39

-

-

-

-

-

-

2

271

19,4

271

216

55

-

-

-

-

-

-

3

78

4,3

78

6

72

-

-

-

-

-

-

4

257

25,7

257

114

143

-

-

-

-

-

-

5

208

14,9

208

77

119

2

2

-

8

-

-

6

301

23,2

301

68

172

18

35

8

-

-

-

7

349

16,6

349

254

89

-

3

-

3

-

-

8

597

37,3

466

229

204

-

32

1

-

131

8,2

Ia gimn. kl.

327

21,8

303

52

120

33

90

4

4

24

1,6

Ib gimn. kl.

388

29,8

376

136

149

33

45

7

6

12

0,92

II gimn. kl.

470

26,1

468

225

152

1

53

21

16

2

0,1

III gimn. kl.

336

21

336

209

85

3

38

1

-

-

-

IV gimn. kl.

613

38,3

495

41

414

-

19

-

21

118

7,4

Iš viso

4303

21,95

4016

1696

1813

90

317

42

58

287

1,46

 

 

Mokinių skaičius –196.

 

 

 

LANKOMUMO POKYČIAI

Mokslo metai, I pusmetis

Mok. sk.

Pral.

pam.

Tenka vienam mok.

Dėl ligos (gydyt.)

Dėl ligos (tėvų )

Dėl kt. priež.

Dėl varžybų ir kt.

Nepat.

Tenka vienam mok.

2015-2016

222

6727

30,3

2382

2777

532

820

216

0,97

2016-2017

200

4946

24,7

1914

2105

233

339

355

1,78

2017-2018

196

4303

21,95

1696

1813

180

317

287

1,46

 

 

Papildoma informacija