Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
(atsisiųsti).

Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas
(atsisiųsti).

Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašas
(atsisiųsti).

Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos konsultavimo sudarant individualų vidurinio ugdymo programos planą tvarkos aprašas
(atsisiųsti).

Įsakymas dėl apdovanojimo padėkomis už I pusm. pasiekimus, puikų pamokų lankomumą
(atsisiųsti).

PAŽANGUMAS

2017-2018 M. M., I PUSMETIS

 

 

 

Klasė

Mokinių skaičius

Nepatenkinamas lygis

(1-3)

Patenkinamas lygis (4-5)

Pagrindinis lygis

(6-7-8)

Aukštesnysis lygis (9-10)

Pradž.

I

I

I

I

I

1

11

11

-

6

2

3

2

14

14

-

6

6

2

3

18

18

-

11

3

4

4

10

11

-

8

3

-

Iš viso

53

54

 

-

31

14

9

5

14

14

-

8

5

1

6

13

13

-

9

3

1

7

21

21

-

14

7

-

8

16

16

-

10

6

-

Iš viso

64

64

-

 

41

21

2

Ia

15

15

3

7

4

1

Ib

16

13

-

7

4

2

II

18

18

-

15

2

1

Iš viso

49

46

3

 

29

10

4

III

15

16

-

9

6

1

IV

16

16

 

10

6

-

Iš viso

31

32

-

 

19

12

1

Iš viso

 

197

196

3

120

57

16

 

 

 

PAŽANGUMO POKYČIAI

 

Mokslo metai, I pusmetis

Nepatenkinamas lygis (1-3)

Patenkinamas lygis (4-5)

Pagrindinis lygis (6-8)

Aukštesnysis lygis (9-10)

Bendraspaž.

%

Mok. sk.

%

Mok. sk.

%

Mok. sk.

%

Mok. sk.

%

2015-2016

19

 

3 prad.+ 16

8,6

121

 

30 prad. + 91

54,5

 

67

 

19 prad.  + 48

30,1

 

15

 

6 prad. +

 9

6,8

91,4

2016-2017

21

 

0 prad.+ 21

10,5

 

99

 

26 prad.+ 73

49,5

 

63

 

19 prad. + 44

31,5

 

17

 

 11 prad.+ 6

8,5

 

89,5

2017-2018

3

 

0 prad.+

3

1,5

120

31 prad.+

89

61,2

57

14 prad.+

43

29,1

16

9 prad.+

7

8,2

98,5

 

Papildoma informacija