NEMAKŠČIŲ MARTYNO MAŽVYDO GIMNAZIJA

 2017 M. LAPKRIČIO MĖN.

VEIKLOS PLANAS

 Eil. Nr.

Veiklos turinys

Data

Atsakingas (-i)

Renginiai

1.

Netradicinė muzikos pamoka „Praeities uždangą atskleidus“ (5-8, I-IV gimn. klasės)

9 d.

Muzikos mokytoja metodininkė Vaida Baltrušaitienė

2.

Tyrimas „Požiūris į sveiką gyvenseną. Pokytis.“ (5-8, I – II gimn. klasės)

15 d.

Vyresnioji specialioji pedagogė Dovilė Norkutė

3.

Karjeros ugdymo pamoka  šaulių Lietuvos kariuomenės motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio motorizuotajame pėstininkų batalione

15 d.

Istorijos vyresnysis mokytojas Egidijus Vyšniauskas

4.

Projekto „Mokyklos – Europos parlamento ambasadorės“ vyresniųjų ambasadorių pasitarimas

15 d.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Griškienė

5.

Olweus apklausa

16-24 d.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Griškienė, bibliotekininkė Genovaitė Jankauskaitė

6.

Tolerancijos dienos paminėjimas

16 d.

 

Vyresnioji socialinė pedagogė Gražina Jocienė

7.

Paskaita „Sveikas miegas ir miego ritmo pažeidimo pasekmės. Dienos režimas“. Projektas „Renkuosi būti sveikas“

17 d.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Marytė Karpienė

8.

Karjeros ugdymo savaitė

21-27 d.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Marytė Karpienė, klasių vadovai

9.

Edukacinė integruota pamoka – išvyka į Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę

(II gimn. klasė)

24 d.

Geografijos vyresnioji mokytoja Rožė Teišerskienė, fizikos vyresnioji mokytoja Dalia Venckuvienė

10.

Rajono kvadrato varžybos (2007 m. ir jaunesni)

29 d.

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja Diana Gliaudienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė Virginija Ralienė

1.

Dalyvavimas respublikiniame projekte „Sveikatiada“

1-30 d.

Pradinių klasių mokytojai

2.

Dalyvavimas edukaciniame konkurse „Olympis 2017- Rudens sesija“

1-30 d.

Dalykų mokytojai

3.

Konkursas „Pareiginga, geriausiai gimnaziją lankanti klasė“

7-30 d.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Marytė Karpienė

1.        

Netradicinė muzikos pamoka „Nuo džiazo iki klasikos“

30 d.

Muzikos mokytoja metodininkė Vaida Baltrušaitienė

Pasitarimai, posėdžiai

4.

Administracijos susirinkimai –

gimnazijos veiklos organizavimo aptarimas per savaitę

Kiekvieną pirmadienį

Direktorė Irena Jankevičienė

5.

VGK posėdis

12 d.

VGK pirmininkė Irena Griškienė

Mokytojų konsultavimas, veiklos stebėsena, ugdymo proceso organizavimas

1.

 

 

 

2.

 

 

3.

 

4.

OPKUS programos įgyvendinimas

 

 

 

Spalio mėnesio lankomumo analizė

 

 

ST analizė

 

Pamokų stebėjimas 1,4,5 klasėse.

Naujai pradėjusių dirbti mokytojų pamokų stebėjimas

Lapkričio  mėn.

Direktorė Irena Jankevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Griškienė

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Marytė Karpienė

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Griškienė

Direktorė Irena Jankevičienė, pavaduotojos ugdymui Marytė Karpienė, Irena Griškienė

 

 

Papildoma informacija