NEMAKŠČIŲ MARTYNO MAŽVYDO GIMNAZIJA

BALANDŽIO MĖNESIO VEIKLOS PLANO

Eil. Nr.

Veikla

Data, laikas

Vieta

Atsakingas

METODINĖ VEIKLA

(atviros pamokos, olimpiados, bandomieji BE, PUPP, NMPP, metodinių grupių susirinkimai, MT susirinkimai)

 

 

1.

NMPP organizavimas pagal parengtą grafiką. Testų atlikimas, darbų vertinimas. Klausimyno pildymas

Balandžio mėn.

Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Griškienė

2.

Mokyklinė lietuvių kalbos olimpiada 4 kl. mokiniams

13 d.

Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja Diana Gliaudienė

3.

MEPA projekto pamoka „ES pasaulyje. Globalinės problemos – terorizmas, klimato kaita“

25 d.

Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija

Geografijos vyresnioji mokytoja Rožė Teišerskienė

4.

Netradicinė pamoka – išvyka į Kalnujus. Tema „M. Martinaičio gimtinėje“, IV gimn. kl.

25 d.

Kalnujai

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Elena Vaitkuvienė

5.

Anglų kalbos pasiekimų lygio nustatymo testas II gimn, kl. mokiniams

26 d.

Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Marytė Karpienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja Reda Mėlinienė

POSĖDŽIAI. SUSIRINKIMAI. PASITARIMAI

6.

Direkciniai pasitarimai

Kiekvieną pirmadienį

Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija

Direktorė Irena Jankevičienė

7.

MEPA projekte dalyvaujančių mokytojų susirinkimas. Veiklų aptarimas.

25 d.

Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija,  informacinis centras

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Griškienė

TĖVŲ SUSIRINKIMAI

 (klasių tėvų susirinkimai, visuotiniai tėvų susirinkimai)

8.

2 ir 4 klasių mokinių tėvų susirinkimai. Supažindinimas su NMPP tvarka.

III savaitė

Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija, aktų salė

Pradinių klasių vyresniosios mokytojos Milda Grinevičienė, Diana Gliaudienė

RENGINIAI

9.

Akcija „Rinkime elektronines atliekas“

III-IV savaitė

Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija

Fizikos vyresnioji mokytoja Dalia Venckuvienė

10.

Informacinių technologijų nuotolinės olimpiados respublikinis etapas

19 d.

Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija, IT kabinetas

Informacinių technologijų vyresnioji mokytoja Daiga Milkintienė

11.

Akcija „Darom 2018“

20 d.

Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija

Klasių vadovai

12.

Pasaulinės gyvybės dienos minėjimo akcija

23 d.

Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija

Katalikų tikybos vyresnioji mokytoja Vida Greičienė

13.

Integruotos veiklos 1-4 kl. mokiniams. „Gersiu pieną – augsiu sveikas“. „Ką žinai apie pieną“

25 d.

Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija, aktų salė

Pradinių klasių mokytojos

14.

Ekonomikos konkursas „Kelias į sėkmę“

Balandžio mėn.

 

Informacinių technologijų vyresnioji mokytoja Daiga Milkintienė

15.

Tarpklasinės krepšinio varžybos 5*5 (5-8 kl. ir I-IV gimn. kl.)

Balandžio mėn.

Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija

Kūno kultūros mokytojas ekspertas Saulius Radčenko

UGDYMAS KARJERAI

16.

Paskaita IV gimn. kl. mokiniams „Bendras priėmimas, prašymų pildymas, balo sandara“

25 d.

Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija

Karjeros ugdymo koordinatorė Marytė Karpienė

PREVENCINĖ VEIKLA

17.

Olweus patyčių prevencijos programos įgyvendinimas. MSG, klasių valandėlių organizavimas

Balandžio mėn.

Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Griškienė

PROJEKTINĖ VEIKLA

18

Dalyvavimas projekte „Dinamiškai tobulėjančios mokyklos inkliuzinis modelis (gerosios praktikos vadovas)“. Tyrimo atlikimas. Situacijos analizės parengimas.

Balandžio  mėn.

Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Griškienė

19.

Sveikatos projekto „Sveikas ir laimingas“ veiklų koregavimas. Darbo grupės pasitarimas

3 d.

Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Marytė Karpienė

20.

Jaunųjų savanorių užsiėmimai

 10, 17, 24 d.

Nemakščių bendruomenės santalkos namai

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Elena Vaitkuvienė

21.

Pokalbiai „Kaip visur suspėti“ (5-7 ir 8, I-II gimn. kl. mokiniams. Sveikatos projektas „Sveikas ir laimingas“

27 d.

Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Elena Vaitkuvienė

22.

Sveikatos projekto „Sveikas ir laimingas“ tyrimas „Mano dienotvarkė“ (5-8 kl. I-II gimn. kl.)

23 d.

Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija

Sveikatos ugdymo koordinatorė Marytė Karpienė, biologijos mokytoja metodininkė Violeta Jaškaiskienė

STEBĖSENA. KONSULTAVIMAS. TYRIMAI. APKLAUSOS

23.

Tyrimas. „Asmeninės mokinio pažangos matavimo ir fiksavimo efektyvumas ir galimybės“

Balandžio mėn.

Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija

Lietuvių kalbos ir socialinių mokslų metodinė grupė

24.

Tyrimas „Naudojamo kaupiamojo balo sistemos efektyvumas“

Balandžio  mėn.

Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija

Lietuvių kalbos ir socialinių mokslų metodinė grupė

25.

Lankomumo ir pažangumo analizė

5 d.

Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Marytė Karpienė

 

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Griškienė

 

Papildoma informacija