Gimnazijos veiklos sritys
 

Gimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.
Pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;

Kitos švietimo veiklos rūšys:

 1. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

 2. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

 3. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51; 

 4. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

 1. nuosavo arba nuomojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

 2. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

 3. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;

 4. sporto klubų veikla, kodas 93.12;

 5. muziejų veikla, kodas 91.02;

 6. maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29.

 

Papildoma informacija