Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės.
(atsisiųsti)

Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas.
(atsisiųsti)

Įsakymas dėl Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos direktoriaus 2015 m. sausio 5 d. įsakymo nr. v1-49 „Dėl Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių tvirtinimo“ pripažinimo netekusiomis galios.
(atsisiųsti)

Viešųjų pirkimų ir pirkimų, nurodytų lietuvos respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje, ataskaita (At-6 tipinė forma).
(atsisiųsti)

Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos mažos vertės pirkiniai 2017 sausis.
(atsisiųsti).
 
Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos mažos vertės pirkiniai 2018 gegužė.
(atsisiųsti).Papildoma informacija