Kitokia matematikos pamoka šeštokams

Kitokia matematikos pamoka šeštokams

 Gegužės 13 dieną šeštokų laukė neįprasta matematikos pamoka, kurią vedė II gimn. klasės mokinės Monika Janušaitė ir Laura Gliaudytė. Šeštos klasės mokiniai nustebo pamatę naujas mokytojas, tačiau įdėmiai klausėsi ir atsakė į visus klausimus. Išmokę, kas yra stačiakampė diagrama, jie išsprendė keletą uždavinių. Vėliau šeštokai pasiskirstė grupėmis, rinko duomenis gauta tema bei pasinaudoję naujomis žiniomis informaciją pavaizdavo diagramoje. Baigus darbą, jų paklausėme, ar patiko pamoka, džiaugiamės, kad visi atsakė teigiamai. 

 

MEPA. Demokratijos raida: nuo tiesioginės iki atstovaujamosios demokratijos

MEPA. Demokratijos raida: nuo tiesioginės iki atstovaujamosios demokratijos

 Demokratija – kertinis europiečių santykių su valstybe akmuo. Demokratijos principų laikymasis – svarbiausias narystės ES kriterijus. Demokratijos principai apima žodžio, saviraiškos, žiniasklaidos, susirinkimų laisves. Svarbiausia – reguliarūs, laisvi rinkimai, slaptas balsavimas, pliuralizmas ir nevaržoma opozicijos veikla, cenzūros nebuvimas. 

 Kaip demokratija vystėsi, kokios demokratijos formos istorijos bėgyje formavosi, aptarė IV gimn. klasės mokiniai MEPA projekto pamokoje „Demokratijos raida: nuo tiesioginės iki atstovaujamosios demokratijos“. Pasiskirstę į grupes gimnazistai ieškojo tiesioginės ir atstovaujamosios demokratijos privalumų ir trūkumų, išskyrė svarbiausias demokratijos vertybes. Po pristatymų gimnazistai diskutavo, ar demokratija yra geras valdymo būdas. Kritiškai vertindami demokratijos trūkumus, dvyliktokai pasiliko prie tos nuomonės, kad demokratija gal ir nėra tobulas, bet labiausiai priimtinas valdymo būdas.  

Istorijos mokytoja metodininkė Ineta Stankuvienė

 

Papildoma informacija