MEPA pamoka „Kasdieninis žmonių gyvenimas. Lyčių lygybė XIX a. ir dabar ES“

MEPA pamoka „Kasdieninis žmonių gyvenimas. Lyčių lygybė XIX a. ir dabar ES“

 I gimnazinės klasės mokiniai istorijos pamokose susipažindami su XIX a. kasdieniniu žmonių gyvenimu, aptarė ir moterų emancipacijos klausimą. Kalbėjo apie XIX a. sufražisčių judėjimą ir analizavo moterų balsavimo teisės suteikimą skirtingose šalyse. Pamoka buvo integruota su projekto „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ tematika.

 Mokiniai pamokos metu rengė trumpus grupės pristatymus apie lyčių lygybę ir aiškinosi, kaip situacija pasikeitė dabartiniame pasaulyje. Mokiniai užpildė lentelę, kurioje nurodė, kada moterims suteikta balsavimo teisė skirtingose ES šalyse. Dauguma mokinių atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje ši teisė suteikta pakankamai anksti, palyginti su kitomis ES šalimis. 

 Pamokoje mokiniai diskutavo apie vyrų ir moterų lygybę, argumentuotai pateikė supratimą apie dabartinę moters padėtį visuomenėje ir apie galimybes siekti lyčių lygybės ES ir Lietuvoje.

Ineta Stankuvienė, istorijos mokytoja metodininkė

 

Europos Parlamento veiklos simuliacija

Europos Parlamento veiklos simuliacija

 Gegužės 3 d. II gimn. kl. mokiniai per anglų kalbos pamoką vykdėme ES parlamento veikos simuliaciją. Jos metu pasiskirstėme grupėmis, kurios prilygo komitetams. Mums buvo įvardintos problemos, kurioms reikėjo pasiūlyti sprendimo būdų. Komitetams buvo skirta 20 minučių suformuluoti šiems siūlymams. Tada kiekvieno komiteto atstovas arba keli atstovai pristatėme juos kitiems komitetams. Vyko diskusijos ir balsavimas, nes kiekvienas norėjome apginti savo nuomonę. Ši pamoka labai patiko. Taip pat, manau, ji buvo ir naudinga, nes sužinojome apie ES problemas, turėjome galimybę jas apsvarstyti, parengti dokumentus, susipažinti, kaip veikia ES bei EP, kaip vyksta sprendimų priėmimas. Be to pamokos metu diskutavome, išsakėme savo nuomonę anglų kalba, tokiu būdu ugdėme komunikacinius gebėjimus. Rengdami dokumentus rėmėmės žodynais, praturtinome savo aktyvųjį žodyną specifiniais žodžiais, terminais. 

Neringa Lušaitė , II gimn. klasės mokinė

 

Papildoma informacija