Mokomės patraukliai

Mokomės patraukliai

     Lietuvių kalbos mokytojos metodininkės Jovitos Radčenkienės iniciatyva ir gimnazijos direktorės Irenos Jankevičienės dėka III gimn. kl. mokiniai (beje, ir nemaža grupelė mokytojų) turėjo galimybę apsilankyti teatre. Spalio 29 d. vienuoliktokai vyko į Nacionalinį Kauno dramos teatrą žiūrėti jauno režisieriaus V. Bareikio spektaklį „Hamletas“,  pastatytą pagal vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros programinį V. Šekspyro kūrinį „Hamletas“.

 Išvykos tikslas – integruoti lietuvių kalbos ir literatūros mokomojo dalyko turinį su teatru, patraukliomis formomis plėsti ugdytinių literatūrinę ir kultūrinę kompetencijas, lavinti estetinę pajautą, skatinant įžvelgti literatūros jungtis su kitais menais. Mokiniai, pažiūrėję spektaklį, palygino jį su skaitytu ir analizuotu klasėje kūriniu, susipažino su įvairiomis to kūrinio interpretacijomis. Reflektuodami įtvirtino įgytas literatūrines žinias.

 Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Jovita Radčenkienė

Kada eisime į lauką?

Kada eisime į lauką?

 Šis mokinių dažnai užduodamas klausimas leidžia teigti, kad pamokos lauke itin patinka, įdomesnis darosi pats pažinimo ir mokymosi procesas. Gimnazijos aplinka puikiai tinka geografijos ugdymo procesą perkelti iš klasės į lauką.

 Spalio mėnesį 8 geografijos pamokos vyko gimnazijos bei miestelio aplinkose. 6, 7, 8, Ia, Ib ir III gimnazijos klasių mokiniaį atliko įvairias praktines užduotis. Žemesniųjų klasių mokiniai mokėsi orientuotis vietovėje pagal kompasą, atpažino gamtinius ir visuomeninius objektus, „ieškojo“ horizonto ir horizonto linijos, pagal kompasą nustatė vėjo kryptį.

 Vyresniųjų klasių mokiniai mokėsi nustatyti azimutą, matavo savo žingsnio ilgį, nustatė atstumus, rinko informaciją, skaitė ir sudarė vietovės planą. Mokiniai, būdami gryname ore, geriau įsisavina naują medžiagą, gali čia ir dabar ieškoti atsakymų į jiems iškilusius klausimus, pateiktą teoriją iš karto derinti su praktika.

 Mokydamiesi gamtoje jie tampa drausmingesni, draugiškesni, išradingesni, vyksta nuoseklesnis darbas grupėse. Veiklos kitose erdvėse turi reikšmės mokinių rezultatams, jie geriau supranta nagrinėtą medžiagą, praktiškai pamato ir neretai išbando tai, kas klasėje neįmanoma. Netradicinei veiklai turime pritarimą iš gimnazijos administracijos, kuri skatina taikyti naujoves, tyrinėti, pažinti, atrasti, bendrauti ir bendradarbiauti. Mokinių nuotraukos liudija apie naujomis žiniomis praturtintas geografijos pamokas.

Rožė Teišerskienė, vyresnioji geografijos mokytoja

 

Papildoma informacija