Kaip susiplanuoti laiką?

Kaip susiplanuoti laiką?

 Vykdydami sveikatinimo projekto veiklas birželio 8 d. organizavome susitikimą su mūsų seniūnijos aktyviais žmonėmis, kurie kalbėjo apie tai, kaip visur suspėti. 

 5-6 kl. mokiniams apie savo dienotvarkę, vykdomas veiklas, dalyvavimą įvairiuose olimpiadose, konkursuose, mokymąsi kalbėjo gimnazijos prezidentė Neringa Lušaitė ir jos komandos narė Solveiga Petraitytė. Labai įdomiai apie tai, kaip planuoja savo dieną ir darbus pasakojo gimnazijos tarybos pirmininkė Lina Radžienė, kuri akcentavo keletą dalykų, kurių turėjo atsisakyti, kad visur suspėtų. Ji paminėjo taip visų pamėgtus televizorių, kompiuterį, telefoną ir pabrėžė, kad viskuo naudojasi tik tada, kai to būtinai reikia.

 Su vyresniaisiais mokiniais bendravo Nemakščių seniūnijos seniūnas Remigijus Laugalis, verslininkas Vaclovas Šimaitis, kultūrinių renginių organizatorė Lina Andrulienė, gimnazijos direktorė Irena Jankevičienė. Taip pat atskubėjo ir Lina Radžienė. Visi dalyviai akcentavo, kad norint daug ką nuveikti ir visur suspėti, reikia visus darbus susiplanuoti ir laiku atlikti. Šiandieniniame gyvenime reikia ne tik mąstančių, darbščių, sąžiningų, veiklių, bet ir gebančių planuoti veiklas, savo darbotvarkę, kad žmogus jaustų gyvenimo pilnatvę. 

 Pabaigoje svečiai palinkėjo mokiniams siekti savo užsibrėžtų tikslų, mokytis saviugdos. 

 

Elena Vaitkuvienė, renginio organizatorė

 

Dar vienas pilietiškumo projektas gimnazijoje

Dar vienas pilietiškumo projektas gimnazijoje

 

 Gimnazijos II–III gimnazinių klasių mokiniai įsijungė į 5 Lietuvos savivaldybių jaunimo nepakantumo korupcijos apraiškoms didinimas politinės veiklos ir viešojo valdymo sektoriuose“ (Nr.10.1.2-ESFA-K-917-02-0021). Tai Jaunimo karjeros centro projektas, įgyvendinamas kartu su partneriais Vytauto Didžiojo universitetu, Šiuolaikinių didaktikų centru ir Kaišiadorių Šventosios Faustinos mokykla. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. 

 Projekto tikslas – didinti jaunimo nepakantumą korupcijos apraiškoms politinės veiklos ir teisėkūros bei viešojo valdymo sektoriuose per aktyvų jaunų žmonių pilietiškumo, sąmoningumo ir įsitraukimo į viešojo valdymo procesus ugdymą. Projektu bus siekiama sustiprinti veiksnius, formuojančius jaunimo pilietines nuostatas, bei paskatinti jaunimą aktyviau dalyvauti visuomenės politiniame gyvenime ir valstybės valdyme. Inovatyviais, jaunimui įdomiais metodais bus formuojamas jų domėjimasis ir gebėjimas vertinti valdžios, teisėkūros institucijų ir politinių partijų veikla. Jaunuoliai bus supažindinti su galimomis korupcijos apraiškomis politiniuose ir savivaldų rinkimuose, kaip teisingai ir efektyviai reaguoti, siekiant užkirsti kelią korupcijai, pabrėžiant jaunos kartos indėlį ir svarbą dalyvaujant viešojo valdymo procesuose ir prisidedant prie visuomenės gerovės. Šio projekto metu jaunimas ir su juo dirbantys mokytojai, psichologai, socialiniai darbuotojai, turės galimybę aktyviai įsitraukti į veiklas, susijusias su pilietiniu aktyvumu, nepakantumu korupcijai, bendradarbiavimu su valdžios atstovais. Projekto metu bus parengta ir išbandyta metodinė programa aktyvaus pilietiškumo ir nepakantumo korupcijai temomis. Jaunuoliai dalyvaus praktikumuose, regioniniuose ir nacionaliniame aktyvaus pilietiškumo forumuose. Forumų metu dalyviai turės galimybę aptarti aktualias savo regionų problemas, susijusias su politiniais ir savivaldos rinkimais, bei galimybes, kaip jaunimui aktyviau įsitraukti į viešojo valdymo procesus. 

 Mokiniai dalyvavo internetinėje apklausoje, o šių metų birželio 6 dieną, vyko II ir III gimn. klasės atstovų mokinių diskusija, kurią vedė Tomas Mickevičius – VDU tarptautinių ryšių departamento vyresnysis specialistas, Vaidas Dačiola – VDU tarptautinių ryšių departamento vyriausiasis specialistas, Rusnė Ramanauskaitė – VDU politikos mokslų studentė. Diskusijos metu kalbėjomės ir aiškinomės, kas yra pilietis, kokios jo pareigos, ką reikia daryti norint tapti aktyviu piliečiu, tačiau pagrindine tema buvo korupcija. Aiškinomės jos formas, išsakėme savo nuomonę, kaip korupcija veikia Lietuvą, kas tai lemia ir kaip reiktų su ja kovoti. Vėliau vyko interviu su dviem mokinių atstovais: Neringa Lušaite ir Alvidu Zubricku. Tuomet mes plačiai atsakinėjome į klausimus, pasakojome, ar laikome save aktyviais piliečiais, ar domimės politika ir kaip manome, ar įmanoma panaikinti korupciją ir nuo ko reiktų pradėti. Susitikimo pabaigoje visi dalyviai gavo dovanėles – VDU knygutes.

 Džiugu, kad visi noriai įsijungė ir reiškė savo nuomonę, juokavo. Tikimės, kad mūsų pasakyta informacija bus naudinga tyrimui ir kitą kartą susitikę jau galėsime viską aptarti ir organizuoti akcijas.

Neringa Lušaitė, II gimn. klasės mokinė

 

Papildoma informacija