„Pasėjai gilę Lietuvoj – ji ąžuolu išaugo“

„Pasėjai gilę Lietuvoj – ji ąžuolu išaugo“

A. Daškevičius

 Žmogus savo darbais puošia ir garsina tą žemės lopinėlį, kur yra jo namai, kur išvaikščioti pirmieji takai. Tiesa, dažnai svarbiausi darbai nuveikiami jau palikus savąją gimtinę.

 Spalio 12 dieną Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijoje vykęs renginys, skirtas Lietuvos šimtmečiui, „Pasėjai gilę Lietuvoj – ji ąžuolu išaugo“ ir buvo skiriamas pažinti, pasigėrėti kultūrine Nemakščių žemės žmonių veikla.

 Gimnazijos salėje bibliotekininkė Adelė skaitė pranešimą, pristatė Nemakščių krašto kūrėjus. Buvo skaitoma prozininko J. Apučio kūryba. Įdomu buvo klausytojams atpažinti savo krašto vietovardžius, šiose apylinkėse paplitusias pavardes. Klausytojus užliūliavo poeto A. Verbos eilėraščiai, kuriuose stipri emocija – nuolatinis Nemakščių ilgesys. Susirinkusiesiems priminta, kad poetas A. Daškevičius ir dabar savo vasaras leidžia gimtajame Pužų kaime. Eilėraščiai „Gimtinės akys“, „Slenkstis“ skirti šiai brangiai žemei. Taip pat buvo apžvelgti kino operatoriaus Roberto Verbos darbai ir peržiūrėtas neužmirštamas filmas „Šimtamečių godos“, keliantis juoką ir graudulį.

 Stabtelėta prie šiuo metu Nemakščiuose gyvenančių poezijos kūrėjų, išleidusių po 2-3 knygutes. Tiesa, jie neprilygsta minėtiems Lietuvoje pripažintiems menininkams, bet skaityti jų eilėraščius verta, nes šie besidomintįjį vedžioja žmogaus emocijų ir minčių, įvairiausių tautos istorijos ir šiandienos būties keliais.

Bibliotekininkė Adelė Balašaitienė

 

Metodinė diena Nemakščiuose

Metodinė diena Nemakščiuose

 Gražią ir saulėtą spalio 11 dieną rajono ugdymo įstaigų bibliotekininkės vyko į Nemakščių Martyno Mažvydo gimnaziją, kur dalyvavo metodinėje dienoje „Pasėjai gilę Lietuvoj – ji ąžuolais išaugo“. Kiekvienas kraštas geba išauginti didesnį ar mažesnį būrelį savo talentingų žmonių, kurie savais darbais, kūryba jau platesniam pasauliui ima kalbėti apie savo ištakas, tuos takus ir kelius, kuriais vaikščiojo tik mokydamiesi pažinti pasaulį, apie tuos žmones, kurie juos supo vaikystėje, kurių gyvenimiškos vertybės tapo kelrodžiu bręstančiam žmogui. XX amžiaus pirmoji pusė ir vidurys Nemakščių žemei davė nemažą būrį talentingų kūrėjų – tai rašytojas Juozas Aputis, poetai Algirdas Verba ir Algirdas Daškevičius, kino operatorius Robertas Verba. Klausėmės bibliotekininkės Adelės Balašaitienės pranešimo apie to krašto kūrėjus ir gimnazisčių skaitomų kūrinių, žiūrėjome Roberto Verbos filmą „Šimtamečių godos“. Vėliau skambant Danieliaus Dolskio dainoms Leono Tamulevičiaus vairuojamas aštuonratis mus nuvežė į jo įkurtą, visoje šalyje garsėjantį Nemakščių muziejuką. Pavaišintos žemaitišku kastiniu su karštomis bulvėmis, apžiūrėjome pagausėjusią ir nuolat naujais eksponatais papildomą muziejuko ekspoziciją. Tai vieta, nepaliekanti abejingų, mėgstama keliautojų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitur.  

 

 Nuoširdžiai dėkojame Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos direktorei Irenai Jankevičienei, bibliotekininkėms Adelei ir Genovaitei už malonų bendravimą, nuoširdų rajono bibliotekininkų metodinės dienos organizavimą.

Metodinės dienos dalyvė Audronė Pakšienė

Papildoma informacija