Kūrėme strateginį planą

Kūrėme strateginį planą

 

 Planuoti veiklą – rengti strateginius planus, metinę veiklos programą ir kitus dokumentus ugdymo įstaigas įpareigoja Švietimo įstatymas, bendrųjų programų rekomendacijos.

 Kurti prasmingą ir apgalvotą savo gimnazijos gyvenimą, t. y. strategiją, kovo 1 d. gimnazijos direktorė Irena Jankevičienė į aktų salę pakvietė I-IV gimnazinių klasių mokinius, klasių vadovus, veiklos kokybės įsivertinimo grupės narius.  Šio susitikimo tikslas – Mokinių savivaldos aktyvinimas, galimybė dalyvauti mokiniams priimant sprendimus, atsakomybės didinimas, lyderystės skatinimas, partnerystės santykių plėtojimas.

 Direktorė teigė, kad kurdami strategiją geriau suprasime vieni kitus. Strategija didins visų atsakomybę siekiant  bendro rezultato. 

 Mokiniai ir mokytojai kartu dirbo mišriose grupėse. Buvo bandoma atsakyti į klausimą, kokia gimnazija turėtų būti po trejų metų. 

Švarūs dantys – sveiki dantys

Švarūs dantys – sveiki dantys

 Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos pirmokėliams visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Daiva Kisielienė vedė paskaitą „Švarūs dantys – sveiki dantys“. Tikslas – burnos higienos įgūdžių mokymas.

 Paskaita prasidėjo Zenės Sadauskaitės eilėraščiu ,,Bedančiai“, kurį padeklamavo Skaistė Baltrušaitytė. Vėliau žiūrėjome animacinius filmukus. Po peržiūros bei aptarimo prieita bendros nuomonės, jog dantis valomės siekdami tikslų – norėdami turėti gražią šypseną, baltus dantis, kad iš burnos sklistų malonus kvapas. Valant pašalinamos dantų apnašos, kuriose kaupiasi bakterijos ir kurios yra pagrindinė dantenų uždegimų ar dantų gedimo priežastis. Išsiaiškinome, kokie maisto produktai kenkia dantukams. Paskaitos metu buvo atliekamos praktinės užduotėlės, kurias mokiniai noriai vykdė.

 Po paskaitos mokiniai gavo  informatyvius plakatus su lipdukais ,,Sveikos šypsenos pažadas" bei dantų šepetukus.

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Daiva Kisielienė

 

Papildoma informacija