Netradicinės pamokos Jūkainiuose

Netradicinės pamokos Jūkainiuose

 Gražiomis rudens dienomis dar norisi pabūti lauke, gamtoje, nesinori sėdėti klasėje. Mums pavyko – vieną dieną vykome į Jūkainių pažintinį-rekreacinį taką, kur vyko netradicinės pamokos „Lietuvių kalba ir matematika gamtoje“. 

 Ten ne tik pasigrožėjom gražiais rudeniškais vaizdais, juos aprašėm, bet turėjom atlikti ir praktines matematines užduotis: išmatuoti įvairių medžio dirbinių kraštines, apskaičiuoti perimetrus ir kt.  Kad nebūtų šalta, spėjome ir pažaisti, o žaisdami dar pakartojome kalbos ir matematikos išmoktas sąvokas, taisykles. 

 

 Grįžę, aišku, irgi turėjome užduotį - parašyti rašinėlį apie gamtą,  įtraukiant detalųjį mokslinį daikto aprašymą, o paskui atlikome matematinius skaičiavimus, aptarėme, kur įgytas žinias galime pritaikyti. Žinoma, dalyvavome ir kitose šios dienos pamokose.

 Taigi, pamokos netradicinėje aplinkoje prabėgo nepastebimai, nuveikėme nemažai, viską atlikome praktiškai. Už šias pamokas esame dėkingi matematikos mokytojai Audrai Jocienei, lietuvių kalbos mokytojai Elenai Vaitkuvienei ir Raseinių r. savivaldybės tarybos nariui Vaclovui Šimaičiui už duotą autobusą.  

6 kl. mokinė Gintarė Navickaitė 

 

Baltų vienybės diena

Baltų vienybės diena

 Rugsėjo 22 dieną Nemakščių Marytyno Mažvydo gimnazijos bendruomenės atstovai įsijungė į Baltų vienybės ugnies sąšauką ir kartu su kitų bendruomenių nariais uždegė laužą Molavėnų piliakalnyje. 

 

 Baltų vienybės diena minima todėl, kad prieš 778 metus baltų gentys susivienijo ir Saulės mūšyje sumušė Kalavijuočių ordiną. Saulės mūšio diena Lietuvos ir Latvijos seimų yra paskelbta Baltų vienybės diena. Mūšio išvakarėse buvo duotas ugnies ženklas – vienykimės. Ugnis ant tolimo kalno – ženklas, kad esame. Ugnies uždegimas vienu metu – vienybė.  Baltai išgyveno, nes jų stiprybė buvo vienybėje ir tikėjime, kur jie bebūtų – gimtinėje ar tremtyje. Taigi, šios sąšaukos esmė – aplankyti, įprasminti baltams atmintinas vietas, uždegti ugnis ant kalnų ir sujungti baltų genčių palikuonis bei žemes.

 

 Molavėnuose susirinkę žmonės ne tik uždegė vienybės laužą, sustoję aplink jį ratu ir susikibę rankomis  dainavo dainas, tačiau iš mokytojos Živilės Lembutienės lūpų daugiau sužinojo apie baltų istoriją. Vakaro akcentu tapo kiekvienos bendruomenės atstovų uždegtos ir upeliu pasroviui  plaukti paleistos ugnelės, kurios, tikėtasi, susijungs plaukdamos su kitų bendruomenių ugnimi, simbolizuos vienybę.

 Gražu, jog šiame renginyje dalyvavo daug šeimų. Tokiu būdu dar labiau akcentuojamas vieningumas, o „gyvas“ tėvų gražus  pavyzdys, įkvėps vaikus ir ateityje būti aktyviais visuomenės nariais.

Papildoma informacija