Meninio skaitymo konkursas „Donelaitis kaip duona“

Meninio skaitymo konkursas „Donelaitis kaip duona“

 „Donelaitis mums yra kaip duona kasdienė, kaip savaiminė būties duotybė, kuri taip plačiai aprėpia mūsų egzistenciją, kad kartais darosi nepastebima, nemąstoma.“ Tokiais literatūros kritiko Regimanto Tamošaičio žodžiais buvo pradėtas 5-12 klasių meninio skaitymo konkursas, skirtas 300-osioms K. Donelaičio metinėms paminėti. Literatūrinėje kompozicijoje sudėliotos mintys lietuvių grožinės literatūros pradininko svarbą akcentavo per palyginimą su duona: jo „kūriniai tarp kitų lietuviškų knygų lyg ir pradingsta, darosi nematomi kaip ta duona kasdienė ant mūsų stalo tarp kito nekasdieniško maisto, kurį keičiame pagal savo užgaidas. Tik duonos niekuo nepakeisi“- kaip ir K. Donelaičio.

 

 Prisiminę ir pagerbę grožinės literatūros pradininką, pasiklausę lyriškų gitaros garsų, jaunieji skaitovai, surimtėję, susikaupę ir pakylėti, patys demonstravo savo gebėjimus. Žiūrovai buvo nustebinti, kaip kai kurie dalyviai moka mėgautis tekstu, perteikti jo emocijas klausytojams, sudominti, nustebinti, intonaciškai taip sudėlioti akcentus, kad tekstas tampa vos atpažįstamas. Tiek renginyje dalyvavę mokytojai, tiek patys mokiniai pripažino, kad šiemet išrinkti geriausiuosius buvo ypatingai sunku. Džiugino tekstų įvairumas, apgalvotas pasirinkimas, skaitovų pastangos perteikti visą eilėraščiuose ar prozos ištraukose užšifruotą emocijų paletę. 

 

 Iš renginio, atrodo, visi išėjo gerai nusiteikę ir su šypsena. Tikiu, kad pralaimėjimo kartėlis neapnuodijo nė vieno širdies ir neužgožė dalyvavimo džiaugsmo, o žiūrovams neprailgo šios dvi dvasingos, jautrios, nuoširdumu ir išmone dvelkusios literatūrinės pamokos.

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Marytė Karpienė

 

5-8 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso laureatai:

     Kornelija Būtytė (8 kl.) – I vieta,

     Juozas Šinickas (5 kl.) – II vieta,

     Neringa Lušaitė (6 kl.) – III vieta.

9-12 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso laureatai:

     Rūta Mėlinytė (11 kl.) – I vieta,

     Monika Bertašiūtė (11 kl.) – II vieta,

     Liveta Tamošaitytė (10b kl.) – III vieta.

Skatinamosios padėkos už meninio žodžio puoselėjimą įteiktos:

     Gabijai Vėgėlytei (5 kl.),

     Viktorijai Huhn (6 kl.),

     Kamilei Kučinskaitei (6 kl.),

     Viktorijai Mejerytei (12 kl.).

Sveikiname!

Sausio 13-osios minėjimas

Sausio 13-osios minėjimas

 Pirmadienį, sausio 13 dieną,  Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinė mokykla dalyvavo pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Aštuntą valandą mokyklos koridoriuose ant palangių ir kabinetuose buvo uždegtos žvakės, 10 minučių užgesinta šviesa. Mokytojai su mokinimais prisiminė 1991 m. Sausio 13 įvykius, dalijosi išgyvenimais ir prisiminimais.

 13 valandą aikštėje prie seniūnijos vyko Laisvės gynėjų dienos minėjimas. Dalyvių simbolis buvo neužmirštuolė. Dalyvavo Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos mokiniai ir mokytojai, miestelio gyventojai. Renginio pradžioje buvo sugiedotas Lietuvos himnas. Pranešimą apie Sausio 13-ąją skaitė istorijos mokytoja Roma Matikovienė. Prisiminimais ir išgyvenimais apie tuos tragiškus įvykius dalijosi buvęs mokytojas, Raseinių rajono garbės pilietis Antanas Girčys. Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos mokiniai kartu su  mokytoja  Elena Vaitkuviene parengė montažą

 Susirinkusieji kartu padainavo dainą „Žemėj Lietuvos“. Seniūnijos darbuotojos vaišino karšta arbata. Po to Nemakščių Švč. Trejybės bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios žuvusiems už Lietuvos laisvę.

 

Papildoma informacija