Šeimos šventė

Šeimos šventė

 Gegužės   devintą dieną mūsų mokyklos pradinukai į Šeimos šventę pakvietė savo brangiausius žmones. Jau tradicija  tapo rengti šią šventę pusiaukelėje tarp Motinos ir Tėvo dienos, pačiame  gegužio sužydėjime, norint išreikšti dėkingumą ir pagarbą tėveliams, močiutėms ir seneliams.

 

 Šventė prasidėjo nuoširdžiomis pradinukų mintimis apie šeimą. Jų  pagaminti margaspalviai drugeliai skrido pas brangiausius vaikams žmones. Savo meilę ir dėkingumą jie išreiškė posmais, dainomis, šokiais. Ketvirtokai padovanojo nuotaikingą spektaklį. 

 

 Buvo apdovanotos auksarankės mamos ir močiutės, kurių darbų paroda džiaugėmės visą savaitę. Gėrėjomės siuvinėtais ir pieštais  paveikslais, mezginiais, lankstiniais, dirbiniais iš karoliukų. Mokyklos  direktorė Irena Jankevičienė įteikė padėkas parodos dalyvėms  ir dėkojo už iniciatyvumą, aktyvų dalyvavimą mokyklos gyvenime, savanorišką pagalbą. Juk tėvų ir mokyklos nuoširdus ir glaudus bendradarbiavimas, tėvų įsitraukimas į mokyklinę veiklą yra be galo reikšmingas vaiko gerovei ir sėkmei.

 

 Šventė baigėsi bendra daina ir nuoširdžiais vaikų žodžiais: "Mes tokie laimingi, kad turime jus". Tėveliai neskubėjo skirstytis namo ir dar ilgai bendravo su savo vaikais, mokytojomis, dalijosi šventės įspūdžiais. 

Pradinių klasių mokytoja Virginija Ralienė

 

Abėcėlės šventė

Abėcėlės šventė

 Balandžio 4 dieną mokykloje vyko „Abėcėlės“ šventė. Pirmokai ilgai rengėsi šiai šventei, todėl džiaugėsi mokyklos direktorės pavaduotojos Rastidos Greičienės, tėvelių, močiučių, mokytojų ir draugų apsilankymu. Svečiams pirmokėliai dovanojo gražias dainas, šokius, posmus ir lėlių spektaklį. Į renginio planavimą ir organizavimą gražiai įsijungė mokinių tėveliai. Visi susirinkę galėjo susipažinti su šių mokslo metų pirmokų veikla, kurią pristatė mokytoja. Tetulė Abėcėlė įteikė pirmokų pažymėjimus ir dovanėles, o svečiai negailėjo aplodismentų ir gražių žodžių.

 

Vyresnioji mokytoja Jūratė Dumskienė

Papildoma informacija