Advento pamokos

Advento pamokos

   Mes, Švč. Trejybės kuopos ateitininkai  svarstėme, kaip šiais metais  praleisime Adventą, ką turime pakeisti savo gyvenime, ką galime dovanoti šalia esančiam. Nutarėme, kaip ir praėjusiais metais paskutiniąją savaitę prieš atostogas organizuoti akciją „Sušildyk gerumu“, kurios tikslas šiemet skiepyti bendraamžių širdyse meilę, atjautą vienišiems žmonėms, gyvenantiems Blinstrubiškių socialinės globos namuose.


   
   Ateitininkės prikepė įvairiausių skanėstų, pagamino žaislų eglutei, vaikinai piešė atvirukus. Gruodžio 16 d., pertraukų metu, mokyklos vestibiulyje visos gėrybės buvo sėkmingai parduotos, o už surinktus pinigėlius nupirkome šakotį, dovanėlių vienišiems žmonėms. Gruodžio 18 d. nuvykome į Blinstrubiškių socialinės globos namus. Ten, labai jaukioje aplinkoje, stebimi šiltų akių, pasveikinome senelius giesmėmis, adventine kompozicija.   Paskui visi bendravome prie rūpestingų darbuotojų suruošto vaišių stalo. Labiausiai mus pradžiugino sutiktų žmonių paprastumas, nuoširdumas, noras pasipasakoti, pasidalinti. Bet labiausiai sujaudino bendravimas su seneliais, kurie jau nebegali vaikščioti, kurie prikaustyti prie lovų. Grįžome kupini įvairiausių minčių: nerimo, užuojautos, noro padėti, suvokimo, kad  reikia gyventi taip, kad aplink esantieji nesijaustų esą vieniši. Nutarėme dar ne kartą nuvykti į Blinstrubiškius.


 
 Gruodžio 20 d. kalėdine kompozicija pasveikinome visus bendramokslius ir mokytojus, o vakare Nemakščių seniūnijos bendruomenių narius. Likome laukti gražiausios metų šventės Šv. Kalėdų nuoširdžiai tikėdami, kad Advento pamokos - gerumo, atjautos, meilės artimui pasėti daigeliai stiebsis vis aukštyn.Ateitininkų kuopos vicepirmininkė Viktorija Košytė

Lituanistų metodinė diena Nemakščiuose

Lituanistų metodinė diena Nemakščiuose

 „Kūrybiška pamoka kūrybingam mokiniui“ – tokia šiemet buvo paskelbta kas dvejus metus Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinėje mokykloje rajono lituanistams organizuojamos metodinės dienos tema. Jos pasirinkimą lėmė tai, jog šiais laikais visi ieško ne tik protingų, tačiau ir labai kūrybingų žmonių, o norėdami būtent tokius mokinius išugdyti mokytojai patys turi stengtis būti kūrybiški.

 

 Atvykę svečiai buvo pakviesti į netradicinę pamoką, kurios metu turėjo galimybę aptarti, išbandyti, stebėti daugiau kaip trisdešimt aktyvaus mokymo metodų. Buvo pasidalinta ne tiek teorine medžiaga, kiek praktinėmis metodų naudojimo galimybėmis. Mokytojos E. Vaitkuvienė, J. Radčenkienė ir M. Karpienė pateikė konkrečių pavyzdžių, kokie metodai labiausiai pasiteisino vedant vieną ar kitą pamoką, kokius naudoja įdomesnius emocinio nuteikimo, refleksijos, įsivertinimo būdus, kuriuos iš jų itin pamėgo mokiniai, kaip juos dar galima nustebinti ir taip motyvuoti produktyviam darbui pamokoje. Organizatorės pačios stengėsi būti kūrybingos, todėl pamoka-renginys neprailgo ir, pasak dalyvių, tikrai buvo naudingas kiekvienam, besistengiančiam išvengti monotonijos, motyvuoti mokinius ir siekti kuo geresnių rezultatų.

 

 Apibendrindamos metodinę dieną lituanistės grįžo prie renginio pradžioje išsakytos minties, jog „raktas į kūrybingumą – tai noras kažką bandyti, rizikuoti ir pažiūrėti, kas bus“ (Shakti Gavain). Tą raktą mokytojas privalo įduoti mokiniui, todėl neleistina (ir būtų neatleistina), jog pamestų pats.

 Lietuvių kalbos mokytoja Marytė Karpienė

Papildoma informacija