Akimirkos


 

Įteiktos Vaclovo Šimaičio skatinimo fondo premijos

Įteiktos Vaclovo Šimaičio skatinimo fondo premijos

         Raseinių rajono savivaldybės Tarybos narys, buvęs Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos mokinys Vaclovas Šimaitis įsteigė skatinimo fondą. Pagrindinis fondo tikslas  -  įvertinti ir paskatinti  geriausiai besimokančius bei mokyklos vardą garsinančius respublikiniuose, rajoniniuose konkursuose, olimpiadose, varžybose, visuomeniškus  Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos abiturientus. Paskatinimo forma – piniginė premija, kuri   įteikiama abiturientų išleistuvių dieną ir po sekančių mokslo metų pirmojo semestro.

        Šiais metais net penkiems abiturientams skirtos premijos. Už puikius mokymosi ir brandos egzaminų rezultatus, ilgametį dalyvavimą meninio skaitymo konkursuose ir laimėtas prizines vietas premija skirta Guodai Mėlinytei, už labai gerą mokymąsi ir puikius brandos egzaminų rezultatus, aukštus sportinius pasiekimus – Simui Bertašiui, už labai gerą mokymąsi ir labai gerus brandos egzaminų rezultatus – Laurai Danauskaitei ir Ingridai Vinickytei, už aukštus sportinius pasiekimus – Mindaugui Balčiauskiui.

        Įteikdami premijas, Vaclovas Šimaitis kartu su mokyklos direktore Irena Jankevičiene  dėkojo abiturientams už mokyklos ir Nemakščių vardo garsinimą rajone ir respublikoje, linkėjo sėkmės siekiant pasirinkto tikslo.Papildoma informacija