Baigėsi projektas "Piliečio žadintuvas"

Ką pažadino „Piliečio žadintuvas“?

          „Galima drąsiai teigti, kad Forumo teatro metodas pažadino iš apatijos visus mokyklos paauglius – tinginėlius“ ... „Kaip gi mes pasikeitėme dalyvaudami „Piliečio žadintuvo“ projekte? Pabudome! Projektui einant į pabaigą pažadinome ir visą mokyklos bendruomenę“ – tai tik keli projekto „Piliečio žadintuvas“ dalyvių liudijimai apie „socialinį pabudimą“. 
         „Piliečio žadintuvas“ – tai beveik po visą Lietuvą išplitęs projektas, kurio tikslas - naudojant naujoviškus Bendraamžių švietimo ir Forumo teatro  metodus skatinti jaunimą aktyviai dalyvauti pilietinėje veikloje, nelikti abejingiems socialinei aplinkai, atlikti visuomenei naudingus ir vietos bendruomenei aktualius darbus. Projektą 2011 metų balandžio – 2012 metų gegužės mėnesiais vykdė Ūkio subjektų grupė „Kūrybinė integracija“, susiformavusi susijungus viešosioms įstaigoms „Menų ir mokymo namai“ bei „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“. Projekte dalyvavo 2611 vaikų iš 146-ių ugdymo įstaigų 9-iose Lietuvos apskrityse, viso buvo atlikta virš 2000-ių visuomenei naudingų darbų. 

 

Devyniose Lietuvos apskrityse – Pozityvo saulutės

                 Projektui artėjant į pabaigą, devyniose  Lietuvos apskrityse buvo suorganizuotos baigiamosios konferencijos.  Jų metu dalyviai bei organizatoriai apsikeitė įspūdžiais, palinkėjimais bei dovanomis, vaikai bei mokytojai susipažino su projekto metu pasiektais rezultatais, visoje Lietuvoje nuveiktų gerų darbų įvairove bei patys pristatė savo gerąją dalyvavimo „Piliečio žadintuve“ patirtį. Kiekviena mokykla turėjo galimybę sugalvoti, kaip kitiems pristatys nuveiktus darbus, įgytą patirtį, pasidalins smagiomis akimirkomis. Savo kūrybingumu dalyviai išties nustebino tiek organizatorius, tiek ir vieni kitus:  vieni parengė įdomius spektakliukus, kiti gyvai scenoje vaizdavo, kaip išmoko taikyti Forumo teatro metodą, sukūrė fantazijos ir išmonės nestokojančius filmukus ar kitą vaizdinę medžiagą, paruošė originalius ir pačius netikėčiausius jų patirtį pristatančius stendus. 

Projekto dalyviai džiaugėsi, kad Bendraamžių švietėjų ir Forumo teatro metodai paskatino juos pačius aktyviau spręsti mokyklos, bendruomenės ar miesto problemas. 

Bendraamžių švietėjų metodas remiasi tuo, jog jaunimo lyderiai veda užsiėmimus bendraamžiams, kurių metu bandoma identifikuoti svarbias socialines problemas, jos aptariamos, ieškoma būdų jas spręsti. Projekto metu buvo suburta iniciatyvinė grupė „Grįžk į kiemą“, skirta kiemų bendruomenių sąmoningumui bei sutelktumui skatinti. 

Didelį įspūdį dalyviams paliko ir Forumo teatro metodas.  Taikant šį metodą, suvaidinama sudėtinga socialinė situacija, o žiūrovai turi galimybę užduoti klausimus, siūlyti idėjas, kaip pakreipti šią situaciją pozityvesne linkme ir galiausiai gali patys pakeisti pasirinktą aktorių ir bandyti įgyvendinti savo pasiūlymus scenoje. Tiek mokytojai, tiek mokiniai džiaugėsi, kad turėjo galimybę neformaliajame ugdyme naudotis neįprastai aktyviu, kūrybišku metodu, kuris leidžia ne tik mokytis teorijos, bet ir pačiam tapti aktyviu dalyviu. Scenoje vaidinamos sudėtingos socialinės situacijos ir bandymas suprasti, kaip jaučiasi jų dalyviai, padėjo ir gyvenime jautriau reaguoti į stebimą neteisybę, atsisakyti pasyvaus stebėtojo pozicijos. 

Projekto dalyviai mielai ir pasididžiuodami vardino ir visus mokslo metus vykdytus visuomenei bei vietos bendruomenei naudingus darbus. Vaikai kartu su mokytojais rūpinosi mokyklos bei miesto ar kaimo aplinka, stengėsi padėti socialiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms (vienišiems, neįgaliems, vyresnio amžiaus žmonėms), pagerbė mirusiuosius stengdamiesi, kad jų kapai nebūtų apleisti ir pamiršti bei darė daugybę kitų gerų darbų. 

Kiekviena konferencija baigdavosi simbolinėmis „Flashmob“ („Žmonių antplūdžio“) akcijomis, kurių metu projekto dalyviai savo kūnais sukurdavo didžiules geltonai-žaliai-raudonas saulutes, tuo pačiu metu skanduodami šio projekto šūkį „Po-zi-ty-vas!“. Tokiu būdu devyni Lietuvos miestai sušvito tautinėmis, pozityviomis saulutėmis. 

 

Projekto pabaiga – nacionalinė konferencija Vilniuje

                  2012 metų gegužės 25 dieną įvyko baigiamoji nacionalinė konferencija, kurioje susitiko visų apskričių dalyviai. Sveikinimo žodžius tarė Švietimo mainų paramos fondo projektų ir programos TAPK koordinatorė Žana Orlova, Ugdymo plėtotės centro neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja Asta Morkūnienė, LR Vidaus reikalų ministerijos vyriausioji specialistė Dalia Kedavičienė, VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ direktorė Neringa Jurčiukonytė, VšĮ „Menų ir mokymo namai“ direktorė Rimanta Vaičekonytė. 

Renginio metu buvo suvaidintas „Forumo teatro“ etiudas, atspindintis ne vienoje šeimoje kylančius sunkumus. Žiūrovai audringai reagavo į stebimą situaciją: aktyviai uždavinėjo klausimus aktoriams, bandydami suprasti jų elgesio motyvus, dalinosi savo požiūriu į stebimą situaciją, siūlė įvairius sprendimo būdus, juokėsi, pyko, džiaugėsi ir pergyveno, kad tokių situacijų išties pasitaiko gyvenime. Savanoriai žiūrovai lipo į sceną ir drąsiai bei kūrybingai įsitraukė į vaidinimą, bandė rasti pozityvesnį būdą spręsti susiklosčiusią konfliktinę situaciją. 

Dėmesio sulaukė ir „Gyvoji biblioteka“, kurios metu konferencijos dalyviai turėjo galimybę pabendrauti su įvairių kultūrų ir mažumų atstovais, užmegzti ryšį su jais ir mažinti su ta grupe susijusias išankstines nuostatas bei stereotipus. 

Projekto dalyviai ir veiklos

                 Projektas „Piliečio žadintuvas“ buvo vykdomas 9-iose Lietuvos apskrityse, 36-iose savivaldybėse. Projektas pritraukė 146 ugdymo įstaigas, jame dalyvavo 2611 vaikų, iš kurių 292 tapo bendraamžių švietėjais – jaunimo lyderiais ir 171 mokytojas. 

Projektui „Piliečio žadintuvas“ sukurti ir išleisti 2 metodiniai leidiniai darbui su vaikais ir jaunimu neformaliajame švietime bei gerosios patirties leidinys. Mokytojams buvo pravesta 10 Forumo teatro metodo mokymų po 9 akademines valandas ir 40 papildomų Forumo teatro mokymų vaikams ir mokytojams, koordinuojant Forumo teatro metodo užsiėmimus.  Aktyviai vyko ir bendraamžių švietėjų veikla – jaunimo lyderiams buvo suorganizuoti 10  bendraamžių švietėjų mokymų po 9 akademines valandas ir 9 savaitgalio trukmės jaunimo lyderių mokymai.  

Kiekvienas projekte dalyvavęs vaikas buvo ugdomas 128 valandas. Projekto metu mokyklose pravesta daugiau nei po 2000 Forumo teatro bei Bendraamžių švietėjų užsiėmimų. Viso atlikta daugiau, negu 2000 visuomenei naudingų ir vietos bendruomenei aktualių darbų. 

 

Kauno apskritis – svarbi projekto „Piliečio žadintuvas“ dalyvė

          Projekte dalyvavo Kauno miesto (12 ugdymo įstaigų), Raseinių rajono (4 mokyklos), Jonavos rajono (5 mokyklos) ir Kaišiadorių rajono (4 ugdymo įstaigos) savivaldybės. Projektas Kauno apskrityje pritraukė 486 moksleivius, buvo atliktas 221 visuomenei naudingas ir bendruomenei aktualus darbas, pravesta 410 Forumo teatro ir 367 Bendraamžių švietėjų užsiėmimai. 

Pabaigai – keli Kauno apskrities dalyvių atsiliepimai apie projektą „Piliečio žadintuvas“:

Dalia Autukienė, Bukonių pagrindinė mokykla: „Forumo teatro metodas išskirtinis tuo, kad mokiniai kalba, diskutuoja, vaidina įvairiomis socialinėmis temomis. Kai kurias iš jų jie yra girdėję per informacines priemones, bet nei namuose, nei mokykloje apie jas nekalbėję“.

Lauras Bartninkas, Kauno „Vyturio“ katalikiška vidurinė mokykla:  „Mūsų mokykloje Forumo teatro metodas yra taikomas projekte „Piliečio žadintuvas“, sprendžiant įvairias vietos bendruomenėje pasitaikančias socialines, pilietines problemas (...) Forumo teatras mokytojui ir jaunimui suteikia gilius įspūdžius“. 

Martyna Vitkauskaitė – Valantikonienė, Kauno miesto Jaunųjų turistų centras: „Mokiniams šis [Forumo teatro] metodas suteikia naujų minčių, idėjų, taip pat skatina pasitikėjimą, padrąsina išsakyti savo nuomonę (...) Dirbant šiuo metodu naujos patirties įgauna ir vaikai, ir vadovas. Tai naudinga kaip papildoma tobulėjimo galimybė, laisvė išsakyti savo mintis“. 

Visi projekto dalyviai ir organizatoriai pritarė  – kartu kurkime Lietuvą geresnę ir gražesnę!

 


Veiklos vykdomos įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamą projektą TAPK („Neformaliojo švietimo paslaugų rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse"), kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 

„Norime dalyvauti ir kitąmet...“

„Norime  dalyvauti ir kitąmet...“

 

                 Birželio 5 –oji -  Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinėje mokykloje paskutinė „Kūrybinių partnerysčių“ projekto diena. Jos šeštokai labai laukė, bet nenorėjo, kad ji pasibaigtų, nes projekto metu įgyti bendravimo, bendradarbiavimo, kūrybinės veiklos, savęs realizavimo  įgūdžiai leido atsiskleisti įvairių gebėjimų mokiniams.

                 Tądien atvyko ne tik visų pamiltos teatro pedagogė Eugenija Sutkutė, kūrybos agentė Vida Markevičienė, bet ir regiono kuratorė Rūta Damulytė iš Kėdainių. Visos viešnios džiaugėsi gerais pokyčiais: mokinių drąsa, kūrybiškumu, gebėjimu kalbėti brandžiomis mintimis. Pedagogė Eugenija pamilo mūsų mokinius, sakė, jog kai kurie netgi pranoko jos mokomus vilniečius devintokus. O šeštokai atsisveikindami ne tik dėkojo už įgytą patirtį, malonų bendravimą, bet kalbėjo apie šio projekto tęsinį...

 

                 Išsiskyrė pilni įspūdžių, gerų emocijų ir vilties susitikti kitais mokslo metais.

 

Elena Vaitkuvienė, projekto veiklą kuruojanti mokytoja

Papildoma informacija