Įteiktos Vaclovo Šimaičio skatinimo fondo premijos

Įteiktos Vaclovo Šimaičio skatinimo fondo premijos

         Raseinių rajono savivaldybės Tarybos narys, buvęs Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos mokinys Vaclovas Šimaitis įsteigė skatinimo fondą. Pagrindinis fondo tikslas  -  įvertinti ir paskatinti  geriausiai besimokančius bei mokyklos vardą garsinančius respublikiniuose, rajoniniuose konkursuose, olimpiadose, varžybose, visuomeniškus  Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos abiturientus. Paskatinimo forma – piniginė premija, kuri   įteikiama abiturientų išleistuvių dieną ir po sekančių mokslo metų pirmojo semestro.

        Šiais metais net penkiems abiturientams skirtos premijos. Už puikius mokymosi ir brandos egzaminų rezultatus, ilgametį dalyvavimą meninio skaitymo konkursuose ir laimėtas prizines vietas premija skirta Guodai Mėlinytei, už labai gerą mokymąsi ir puikius brandos egzaminų rezultatus, aukštus sportinius pasiekimus – Simui Bertašiui, už labai gerą mokymąsi ir labai gerus brandos egzaminų rezultatus – Laurai Danauskaitei ir Ingridai Vinickytei, už aukštus sportinius pasiekimus – Mindaugui Balčiauskiui.

        Įteikdami premijas, Vaclovas Šimaitis kartu su mokyklos direktore Irena Jankevičiene  dėkojo abiturientams už mokyklos ir Nemakščių vardo garsinimą rajone ir respublikoje, linkėjo sėkmės siekiant pasirinkto tikslo.Aplinkos apsaugos projektų įgyvendinimas

Aplinkos apsaugos projektų įgyvendinimas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Griškienė

          Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos mokinių ekologinei kultūrai ugdyti, mokinių tarpusavio bendradarbiavimui skatinti, aplinkai palankaus elgesio įgūdžių per praktinę veiklą formavimui parengti ekologiniai projektai „Gyvenkime gamtai“ ir „Nelauk kol gamta supyks“. Projektus rengė geografijos mokytoja Irena Mėlinienė ir biologijos mokytoja Rasa Nekrošiutė. Po finansavimo skyrimo aplinkosaugos projektai turės būti įgyvendinti iki lapkričio mėnesio.  Dauguma projektų veiklų jau įgyvendinta. Mokiniai pagamino ir išplatino lankstinukus „Rūšiuok, perdirbk, panaudok“, pradinių klasių mokiniams vyko popietė „Piešiu ir mokausi tvarkyti atliekas“. Biologijos mokytoja Rasa Nekrošiutė  5-8 klasių mokiniams skaitė paskaitą „Biologinės įvairovės išsaugojimas“. Mokiniai dalyvavo talkoje tvarkant netoli mokyklos esantį pušyną, seniūnijoje esančias  saugomas  teritorijas.

          Mokslo metų pabaigoje mokytoja Irena Mėlinienė suorganizavo mokiniams ekskursiją į Lapių sąvartyną. 

          Taikant netradicinius mokymo metodus propaguotas sveikas ir ekologiškas gyvenimo būdas, meilė gamtai ir jos apsaugai.

           Susirinkę į baigiamąsias  konferencijas rudenį,  mokiniai kūrybingai, meninių programėlių pagalba ir įvairiomis išraiškos priemonėmis pristatys savo įgyvendintus projektus, pabendraus, pasidalins gerąja patirtimi. 

Papildoma informacija