Pilietinė akcija „Konstitucija gyvai“

Pilietinė akcija „Konstitucija gyvai“

 

 Spalio 25-oji – LR Konstitucijos diena, skirta 1992 m. referendumu priimam pagrindiniam Lietuvos įstatymui, kuris reglamentuoja pamatinius Lietuvos valstybės ir visuomenės gyvenimo aspektus. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Pilietinio ugdymo skyrius jau kelintus metu iš eilės inicijuoja pilietinę akciją „Konstitucija gyvai“, kurioje noriai dalyvauja ir mūsų mokiniai. 

 Šiemet pilietinėje akcijoje dalyvavo I g ir II g klasės mokiniai, kurie nuotolinėse pilietiškumo pagrindų pamokose aptarė LR Konstitucijos straipsnius, išsiaiškino joje išdėstytas piliečių  teises, laisves,  pareigas, vertybines nuostatas. Gimnazistai, LR Konstitucijoje išdėstytus teiginius, savais žodžiais įgarsino ir pristatė pačių montuotuose video. 

 Džiugu, kad atliekant užduotį nepritrūko motyvacijos, geranoriškumo, kantrybės ir darnaus komandinio darbo, kuris vyko truputį kitaip nei visada - nuotoliniu būdu.

 Video montažais mokiniai pasveikino gimnazijos bendruomenę su LR Konstitucijos diena.

 

Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja Ineta Stankuvienė

 

Integruotos veiklos

Integruotos veiklos

 Tinkamas dalykų tarpusavio ryšių suradimas ir integravimas padeda mokiniams pritaikyti savo gebėjimus ir įprasmina mokymąsi, padeda greičiau įsiminti reikiamą informaciją, pagilina, išplečia ir susieja žinias bei gebėjimus, žadina mokinių mokymosi motyvaciją, ugdo mokinių gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, leidžia kokybiškiau paskirstyti mokymosi laiką.

 

 Nuotoliu mokantis integruotos veiklos: tema „Auksinis ruduo“ (dailė – „Štampavimas“, lietuvių kalba – „Kuriu dialogą“, IKT – „Koliažas“) ir tema „Žemynai“ (integruotos pasaulio pažinimo ir dailės veiklos).

 Integruotas ugdymas esmingai modernizuoja visą mokymo procesą.

Vyresnioji mokytoja J. Dumskienė

 

Papildoma informacija