Dalyvavome respublikinėje konferencijoje

Dalyvavome respublikinėje konferencijoje

 Spalio 29 d. dalyvavome respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje „STEAM gebėjimų ugdymo galimybės ir patirtys auginant mokinio asmenybę“. Konferencijos metu susipažinome su kitų mokyklų patirtimis ugdant mokinių gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos gebėjimus grindžiamus patirtinio, eksperimentinio ir probleminio ugdymo koncepcija, išbandėme kolegų taikomus metodus. Stendiniu pranešimu „Patirtinis ugdymas – mokinio ir mokytojo sėkmei“ pristatėme gimnazijos mokytojų vykdytas tyrimines veiklas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokiniams, dalijomės savo gerąja patirtimi, apibendrinome patyriminės veiklos naudą formuojant brandžią mokinio asmenybę.

Pradinių klasių mokytoja metodininkė Virginija Ralienė ir istorijos mokytoja metodininkė Ineta Stankuvienė

 

 

Patirtis rajoninėje muzikos konferencijoje

Patirtis rajoninėje  muzikos konferencijoje

 „Kiekvienam įkvėpimo lašui reikia dar pridėti devyniasdešimt devynis  prakaito lašus“ (M.Larni). Ši frazė tiko ir mums,  8 klasės mokinėms, Tomai Radčenkaitei  bei  Gustei Masiulytei, ruošiantis rajoninei konferencijai „Raseinių krašto muzikos kūrėjai ir atlikėjai“. Spalio 23 dieną kruopščiai atlikusios namų darbus (paruošėme pranešimą apie Nemakščių krašto kūrėją ir atlikėją Andriejų Radčenko „Svajonė kurti ir būti pripažintam) vykome į Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinę  mokyklą, kurioje skaitėme savo pranešimą ir įgijome naujų kompetencijų ir patirčių.

 Išklausėme  daug įdomių, prasmingų  pranešimų, kuriuos pristatė Rajono mokyklų mokiniai, apie žymius Raseinių muzikus. Taip pat rajono muzikos mokytojų iniciatyva turėjome puikią galimybę išgirsti  gyvai skambančią garsių Raseinių atlikėjų (M. Pečiulio, A. Stakausko, A. Radčenko, K. Juškienės, D. Levickio, R. Germanavičiaus, Folkloro grupės, vad. D. Juškos,  G. Grigaliaus, A. Meškauskienės, I. Bertulienės ir kt.) muziką,  jų mintis apie nueitą muzikinį kelią.

 

 Džiugu, kad yra tokių renginių mokiniams, nes galima ne tik išbandyti save, bet ir susipažinti su gimtojo krašto muzikine kultūra, čia gyvenusių ir kūrusių muzikų veikla, gilinti muzikos istorijos žinias,  plėsti savo kultūrinį akiratį. Ačiū už tai ne tik renginio organizatoriams, bet ir savo muzikos mokytojai Vaidai Baltrušaitienei.

8 klasės mokinės Toma Radčenkaitė ir Gustė Masiulytė

 

Papildoma informacija