Pirmokų nuotolinis mokymasis

Pirmokų nuotolinis mokymasis

 Prasidėjus nuotoliniam mokymui supratau, kad svarbiausias uždavinys – sudominti ir motyvuoti mokinius.  Mokiniai visada noriai mokosi to, kas įdomu, susieta su jo reikmėmis, artimiausia aplinka. Todėl dirbdama su pirmokais pasirinkau integruotą mokymąsi, kuris išlaisvina ir mokytojo, ir mokinio kūrybiškumą. 

 Dirbame ne pagal tvarkaraštį. Visa diena kartais būna pasirenkama vienos temos nagrinėjimui.  Pvz. Matematika. Pradėjome pažintį su skaičiais iki 100, mokėmės prie dviženklio skaičiaus pridėti vienaženklį. Vaizdo pamokos metu pakartojome sąvokas, skaičių pavadinimus, seką. Po pamokos mokiniai savarankiškai atlieka paskirtas užduotis ir sutartu laiku vėl susitinkame vaizdo pamokoje, kurios metu išsiaiškiname nesuprastus dalykus, taisome klaidas. Skaičių sekai įtvirtinti skiriu kūrybinę užduotį - iš gamtinės medžiagos, rastos kieme, sudėlioti ornamentą, paveikslėlį ir suskaičiuoti iš kiek detalių sudarytas jo darbas (dailė ir pasaulio pažinimas). Užduotį diferencijuoju-gabesnieji mokiniai netik suskaičiuoja, bet ir užrašo kelis aritmetinius veiksmus, kuriuos atlikti padeda akmenukai, šakelės, žolės stiebeliai. Vaikų darbelius sudėjau į filmuką, kuris pradžiugino ir vaikus, ir jų tėvelius. Nutarėme, kad matematika yra smagi, atpalaiduojanti, kūrybiška ir įdomi veikla!

 Tėvelių žinutė: „ Labai gerai, kad vaikai viską padaro patys, beveik nereikia mūsų pagalbos. Žaisdami ir išmoksta, ir užduotis atlieka“.

 

  Kiekvieno ketvirtadienio veiklas bendru susitarimu baigiame linksmosiomis užduotimis, kurių vaikai labai laukia. Viktorina „Iš visur apie viską“, „Lobio paieškos kambaryje“ – labiausiai vaikams patikusios veiklos.

 

 Mokiniams ir tėvams teikiu nuolatinį grįžtamąjį ryšį

 Rašto darbus mokiniai siunčia į el. paštą. Taisau kiekvieną atsiųstą mokinio darbą ir parašau, kas atlikta gerai. Nurodau, ką reikia pataisyti ar papildyti.

 Kūrybinius ir projektinius darbus, eksperimentus ir bandymus aptariame vaizdo pamokų metu. Kartu pasidžiaugiame tuo, kas pavyko. Aiškinamės, kokie sunkumai kilo, ką buvo galima daryti kitaip. Atsiranda pasiūlymų kitoms veikloms. Labai džiugu girdėti mokinių atsiliepimus :“Taip lengviau suprasti“, „lengviau mokytis, kai gali pabandyti visaip“, „įdomu ir smagu“. Kūrybinius darbus, užfiksuotas bandymų akimirkas dedu į filmukus, kuriuos siunčiu tėvams į el. paštus, dalinuosi feisbuko grupėje. Po aptarimo parašau vertinimus Tamo dienyne.

 Tėvams kartą per savaitę rašau asmeninius el laiškus, kuriuose džiaugiuosi, dėkoju, teikiu pasiūlymus, klausiu jų nuomonės. Džiaugiuosi, kad tėvai noriai bendradarbiauja ir padeda visais klausimais.

 Mes netik mokomės, bet ir kalbamės apie tai, kas vyksta pasaulyje, apie tai, kaip vaikai jaučiasi, dėl ko nerimauja. Mokiniai  ir tėvai aktyviai įsijungė į respublikinę padėkos medikams akciją „Tepražysta mūsų langai gėlėmis“. Savo namų languose kaip padėkos ženklą nupiešė ar priklijavo savo pieštas gėlytes. 

 

Pradinių klasių mokytoja metodininkė Virginija Ralienė

 

Nuotolinis mokymas(is). Kaip sekasi?

Nuotolinis mokymas(is). Kaip sekasi?

 Prasidėjus trečiai nuotolinio mokymo(si) savaitei galime pasidžiaugti, kad ugdymas vyksta pakankamai sklandžiai: streso ir nežinomybės beveik neliko, visi bendruomenės nariai žino savo teises ir pareigas, kas ir kaip vyksta, kur kreiptis iškilus neaiškumams. 

 Džiaugiamės nuoširdžiu ir atsakingu mokytojų, klasių vadovų darbu, geranorišku bendradarbiavimu su kolegomis, mokiniais ir tėvais. Didžiausias iššūkis buvo įvaldyti naujas technologijas, įgusti savo ugdymo dalyką perteikti kuo informatyviau, patraukliau mokiniams, tačiau tuo pačiu gauti ir teikti grįžtamąjį ryšį, įvertinti žinias ir įgūdžius. Manome, kad nusimačius tvarką, susikūrus darbo ir bendravimo taisykles, laikantis susitarimų mums tai pavyko.

 Kiekvieną savaitę vykstančių nuotolinių pasitarimų metu mokytojai, aptardami vykdomas veiklas, labiausiai džiaugiasi atsakinga žemesniųjų klasių mokinių tėvelių pagalba, vykdomais tiriamaisiais projektais, kruopščiai pagal gebėjimus atliktais kūrybiniais darbais. Džiugina ir vyresniųjų mokinių atsakingas požiūris į mokymąsi, skirtas užduotis, aktyvus konsultavimasis ir noras siekti geresnių rezultatų. Atliktos mokinių apklausos rezultatai leidžia teigti, kad mokiniai jaučiasi gerai, supranta užduotis, geba mokytis, tik norėtų mažesnio krūvio.

 Laikui bėgant, mokytojai įgauna vis daugiau pasitikėjimo ir patirties, planuoja ir veda integruotas pamokas, skiria integruotas užduotis. Tikimės, kad dėl to sumažės mokymosi apimtys, o mokymosi procesas taps tik įdomesnis ir mokiniams padės išsiugdyti bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.

Papildoma informacija