Pilietinė akcija „Konstitucija gyvai“

Pilietinė akcija „Konstitucija gyvai“

 Spalio 25 d. gimnazijoje vyko pilietinė akcija „Konstitucija gyvai“, skirta svarbiausio mūsų valstybės įstatymo, Konstitucijos dienai paminėti. Jos metu 5-8 klasių ir I-IV g klasių mokiniai savais žodžiais pristatė LR Konstitucijos esmines nuostatas.

 Akciją organizuoti istorijos mokytojai talkino II g klasės mokiniai, kurie suaktyvino ir įtraukė visus gimnazijos mokinius į svarbiausio šalies įstatymo analizavimą. Iki akcijos dienos mokiniai išstudijavo LR Konstituciją: 5-8 klasių mokiniai po vieną, I-IV g klasių – po du skirsnius. Akcijos metu visos klasės skirtingai ir labai sumaniai pasirinkdamos savitą sustojimo ir išsakymo būdą apibendrino išstudijuotų LR Konstitucijos skirsnių svarbias piliečio teises, laisves, pareigas, institucijų funkcijas. Žaismingumu išsiskyrė III g klasės mokiniai, kurie sugebėjo net padainuoti sudėtingus LR Konstitucijos straipsnius.

 Pilietinę akciją apibendrindami II g klasės gimnazistai akcentavo, kad kiekvieno piliečio pareiga yra žinoti ir suprasti LR Konstituciją, o mokytis bendradarbiaujant – smagu ir naudinga.

Istorijos mokytoja Ineta Stankuvienė

 

Pagerbėme mirusiuosius

Pagerbėme mirusiuosius

 Artėjant Vėlinėms, aktyviausi gimnazijos ateitininkai, laikydamiesi gražios tradicijos ir vykdydami projektą ,,Taip švenčiame gyvenimą“, aplankėme miestelio kapines, kur ilsisi mūsų mirusieji: buvę mokytojai, kunigai, tremtiniai ir tie, kurių seniai jau niekas nebeprisimena. Malda ir mintimis pagerbėme mirusius, prisiminėme jų nuopelnus, uždegėme žvakeles. Žvakelės įžiebimas ten, kur tamsu, pagalvojimas, pasimeldimas už visus, kurių kapai užmiršti, apleisti, vieniši – tai nuostabi gėrio, šilumos ir rūpesčio išraiška. Sutvarkėme šalia kapinių esantį šviesaus atminimo kunigo K. Rimkaus pamėgtą bočių kalnelį bei uždegėme atminimo žvakelę.

 

 

Švč. Trejybės ateitininkų kuopos narys, Karolis Kutka

 

Papildoma informacija