Išvyka į Palangą

 Išvyka į Palangą

 Birželio 7 d. mes, 5 klasės mokiniai, drauge su mokytoja Genovaite Jankauskaite ir klasės vadove Vaida Baltrušaitiene vykome į pažintinę ekskursiją po Palangą ir jos apylinkes. Savo pažintį su šiuo miestu pradėjome visiems gerai žinomame Gintaro muziejuje, kur apžiūrėję gintaro kolekciją grožėdamiesi parku patraukėme miesto link. Čia laukė pagrindinis kelionės tikslas –edukacinė programa iliuzijų name. Pirmiausia pastato rūsyje atlikome įvairius cheminius ir fizikinius ekspermentus, kurie ne vienam iš mūsų suteikė džiaugsmo, pamatėme, kaip iš paprastų dalykų vyksta tikri gamtos stebuklai. Vėliau apžiūrėjome namo kolekciją bei linksminomės veidrodžių  ir labirintų kambariuose. 

 Žinoma, kokia Palanga be ledų ir atrakcijonų! Savo kelionę baigėme Klaipėdos mini zoo parke, susipažinę su jo gyventojais, pilni įspūdžių grįžome namo.

5 klasės mokinės Lidija Navickaitė ir Denisa Myniotaitė

 

Dar vienas pilietiškumo projektas gimnazijoje

Dar vienas pilietiškumo projektas gimnazijoje

 

 Gimnazijos II–III gimnazinių klasių mokiniai įsijungė į 5 Lietuvos savivaldybių jaunimo nepakantumo korupcijos apraiškoms didinimas politinės veiklos ir viešojo valdymo sektoriuose“ (Nr.10.1.2-ESFA-K-917-02-0021). Tai Jaunimo karjeros centro projektas, įgyvendinamas kartu su partneriais Vytauto Didžiojo universitetu, Šiuolaikinių didaktikų centru ir Kaišiadorių Šventosios Faustinos mokykla. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. 

 Projekto tikslas – didinti jaunimo nepakantumą korupcijos apraiškoms politinės veiklos ir teisėkūros bei viešojo valdymo sektoriuose per aktyvų jaunų žmonių pilietiškumo, sąmoningumo ir įsitraukimo į viešojo valdymo procesus ugdymą. Projektu bus siekiama sustiprinti veiksnius, formuojančius jaunimo pilietines nuostatas, bei paskatinti jaunimą aktyviau dalyvauti visuomenės politiniame gyvenime ir valstybės valdyme. Inovatyviais, jaunimui įdomiais metodais bus formuojamas jų domėjimasis ir gebėjimas vertinti valdžios, teisėkūros institucijų ir politinių partijų veikla. Jaunuoliai bus supažindinti su galimomis korupcijos apraiškomis politiniuose ir savivaldų rinkimuose, kaip teisingai ir efektyviai reaguoti, siekiant užkirsti kelią korupcijai, pabrėžiant jaunos kartos indėlį ir svarbą dalyvaujant viešojo valdymo procesuose ir prisidedant prie visuomenės gerovės. Šio projekto metu jaunimas ir su juo dirbantys mokytojai, psichologai, socialiniai darbuotojai, turės galimybę aktyviai įsitraukti į veiklas, susijusias su pilietiniu aktyvumu, nepakantumu korupcijai, bendradarbiavimu su valdžios atstovais. Projekto metu bus parengta ir išbandyta metodinė programa aktyvaus pilietiškumo ir nepakantumo korupcijai temomis. Jaunuoliai dalyvaus praktikumuose, regioniniuose ir nacionaliniame aktyvaus pilietiškumo forumuose. Forumų metu dalyviai turės galimybę aptarti aktualias savo regionų problemas, susijusias su politiniais ir savivaldos rinkimais, bei galimybes, kaip jaunimui aktyviau įsitraukti į viešojo valdymo procesus. 

 Mokiniai dalyvavo internetinėje apklausoje, o šių metų birželio 6 dieną, vyko II ir III gimn. klasės atstovų mokinių diskusija, kurią vedė Tomas Mickevičius – VDU tarptautinių ryšių departamento vyresnysis specialistas, Vaidas Dačiola – VDU tarptautinių ryšių departamento vyriausiasis specialistas, Rusnė Ramanauskaitė – VDU politikos mokslų studentė. Diskusijos metu kalbėjomės ir aiškinomės, kas yra pilietis, kokios jo pareigos, ką reikia daryti norint tapti aktyviu piliečiu, tačiau pagrindine tema buvo korupcija. Aiškinomės jos formas, išsakėme savo nuomonę, kaip korupcija veikia Lietuvą, kas tai lemia ir kaip reiktų su ja kovoti. Vėliau vyko interviu su dviem mokinių atstovais: Neringa Lušaite ir Alvidu Zubricku. Tuomet mes plačiai atsakinėjome į klausimus, pasakojome, ar laikome save aktyviais piliečiais, ar domimės politika ir kaip manome, ar įmanoma panaikinti korupciją ir nuo ko reiktų pradėti. Susitikimo pabaigoje visi dalyviai gavo dovanėles – VDU knygutes.

 Džiugu, kad visi noriai įsijungė ir reiškė savo nuomonę, juokavo. Tikimės, kad mūsų pasakyta informacija bus naudinga tyrimui ir kitą kartą susitikę jau galėsime viską aptarti ir organizuoti akcijas.

Neringa Lušaitė, II gimn. klasės mokinė

 

Papildoma informacija