Konferencija užsienio kalbų mokytojams

Konferencija užsienio kalbų mokytojams

 

 „Tikrasis atradimų kelias – ne naujų vietų ieškojimas, o pažvelgimas į jas kitomis akimis.“ Šia išmintinga citata 2019 metų vasario 20 dieną mūsų gimnazijoje prasidėjo respublikinė teorinė-praktinė užsienio kalbų mokytojų konferencija „Mokytojo ūgtis – mokinio ūgtis“. Ją organizavo gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė Rasa Danauskienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja Reda Mėlinienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė Virginija Bartkienė ir Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba.

 Džiugu, kad šiemet, šeštąjį kartą, buvo organizuota ne metodinė diena, o konferencija, į kurią susirinko visų užsienio kalbų mokytojai ne tik iš Raseinių, bet ir Kelmės, Tauragės bei Radviliškio rajonų ugdymo įstaigų. Pranešimuose buvo dalijamasi patirtimi tokiomis temomis kaip šiuolaikinė pamoka, mokytojo tobulėjimas, kūrybiškumo ugdymas, vertinimas, mokymo(si) būdai ir metodai, netradicinės pamokos ir tarptautiniai projektai. Dėkojame pranešėjoms Skirmantei Petraitienei, Rasai Danauskienei, Redai Mėlinienei, Virginijai Bartkienei, Odetai Uselienei, Jurgitai Sokienei, Daliai Skeberdienei, Aušrai Gedgaudienei, Ilonai Sejūnienei, Nijolei Bielskienei, Ritai Barauskienei, Lijanai Ivoškienei, Genutei  Šantarienei už apgalvotus, naudingus ir praktiškus pranešimus. Mokytojai taip pat diskutavo apie įvairias šių dienų aktualijas, problemas ir jų sprendimo būdus, kurie galėtų padėti augti patiems ir auginti asmenybes. Smagu, kad tęsiasi ir kita tradicija – dalintis! Mokytojos apsikeitė pranešimų medžiaga, paruoštukais, parengtais pavyzdžiais ir idėjomis, kurias tiesiog buvo galima įsirašyti į atmintukus. Ne mažiau įdomi ir naudinga buvo ir kita konferencijos dalis – susipažinimas su netradicinėmis ugdymo aplinkomis Leono Tamulevičiaus Aštuonračio muziejuje. 

 „Ačiū už šiltą priėmimą, jaukią atmosferą, naudingą medžiagą ir draugišką dalijimąsi“. Tokie refleksijos metu pasakyti žodžiai – geriausias renginio įvertinimas.

 Už pagalbą organizuojant konferenciją dėkojame gimnazijos direktorei Irenai Jankevičienei, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos metodininkei Nijolei Vežbavičienei, Leonui Tamulevičiui ir Irenai Bertašienei.

 

Anglų kalbos mokytoja metodininkė Rasa Danauskienė

 

Laisvės gatve į Lietuvos gimtadienio šventę

Laisvės gatve į Lietuvos gimtadienio šventę

 Vasario 16-oji – viena gražiausių Lietuvos valstybinių švenčių, menanti atgautą laisvę, sunkiai nueitą tautos kelią, kurį įveikėme tik būdami dvasiškai stiprūs, orūs ir vieningi.  Atrodo, dar neseniai skambėjo Lietuvos valstybės šimtmečio šventės akordai, o jau sulaukėm ir 101-ojo Lietuvos gimtadienio.

 Pasitinkant naują šimtmetį  vasario 15 dieną Nemakščių miestelio bendruomenė susivienijo bendrame renginyje  „Laisvės gatve į Lietuvos gimtadienio šventę“.  Į patriotinę eiseną Laisvės gatve įsijungė Nemakščių darželio ugdytiniai, Martyno Mažvydo gimnazijos mokiniai,  „Jaunieji šauliai“, „Ateitininkai“, miestelio ir seniūnijų gyventojai.  Dainuodami liaudiškas dainas, mušdami būgnais, nešini valstybės tautinėmis ir istorine vėliavomis, seniūnijos, gimnazijos ir organizacijų vėliavomis, lietuviška atributika pasipuošę dalyviai iškilmingai žygiavo Laisvės gatve. Darnia eisena  rūpinosi Nemakščių kultūros centro vadovė, kurios paraginti dalyviai vieningai susikabino rankomis ir apjuosė Laisvės  gatvę. Gimtadienio šventę vainikavo prie gimnazijos vykęs gimnazijos jaunųjų dainorėlių šventinis koncertas. Jo metu  sveikinimus ir palinkėjimus susirinkusiems išsakė Raseinių rajono savivaldybės tarybos,  seniūnijos, seniūnaitijų atstovai, parapijos klebonas, darželio ir gimnazijos direktorės. Kalbėjusieji linkėjo gražios šventės, prasmingų darbų, drąsių kūrybinių sumanymų. Na kaip gimtadienis be vaišių! Arbata ir saldžiais, trispalve atributika papuoštais  gardėsiais vaišino seniūnaitijų  geriausios šeimininkės.

 Lietuvos gimtadienis – kiekvieno lietuvio šventė. Būkime vieningi ne tik šventėse, savo prasmingais darbais kurkime Lietuvą tokią, kad galėtume ja didžiuotis. Jauskimės laisvi, dalinkimės džiaugsmu ir pasiekimais, tikėkime ir būkime įkvėpti ateities!

Istorijos mokytoja metodininkė Ineta Stankuvienė

 

Papildoma informacija