Velykos ES šalyse

Velykos ES šalyse

 Dauguma europiečių jau atšventė Velykas, kiti jas dar švęs gegužės pradžioj. Prisikėlimo šventė užima svarbią vietą ir netikinčiųjų širdyse. Tai šeimų susibūrimo, dienų ilgėjimo ir gamtos atgimimo metas. Velykos – tai margučių dažymas, šokolado šventės, laužai, žaidimai, procesijos ir įvairiausi ritualai. 

 Kaip ši šventė švenčiama skirtingose ES šalyse? Į šį klausimą, vykdydami projekto „Mokyklos - Europos parlamento ambasadorės“ veiklas, atsakymų ieškojo Ig klasės mokiniai. Prieš Velykas per informacinių technologijų pamoką pasirinko po vieną skirtingą šalį, internete ieškojo informacijos ir kūrė pateiktis, o po atostogų – savo darbus pristatė.

 Mokiniai džiaugėsi pastebėję į lietuviškas panašias Velykų šventimo tradicijas kitose šalyse, stebėjosi skirtumais. Juos ypač domino dovanos, kurias Velykų proga gauna kitų šalių vaikai, velykiniai patiekalai, žaidimai ir burtai.

IT mokytoja Daiga Milkintienė

 

Ketvirtokų projektinės veiklos

Ketvirtokų projektinės veiklos

Vykdydami projekto „Mokyklos – Europos parlamento ambasadorės“ planuotas veiklas, ketvirtokai, dar mokydamiesi nuotoliu būdu, susipažino su Europos Sąjungos šalimis, istorija, kultūra, atliko skaitmenines užduotis. Grįžę į gimnaziją mokiniai tęsė projekto veiklas ir, pasikartoję žinias, dalyvavo Kahoot viktorinoje „Europos sąjunga“. Džiugu, kad ketvirtokai ne tik įtvirtino žinias, bet ir patobulino savo demokratinius įgūdžius.

Jūratė Dumskienė, pradinių kl. vyresn. mokytoja

 

Dalijimasis patirtimi respublikinėje konferencijoje

Dalijimasis patirtimi respublikinėje konferencijoje

 Balandžio 16 d. Vilniaus „Spindulio” progimnazijoje vyko respublikinė mokytojų konferencija „Atradimai tarpdalykinėje integracijoje”. Jos tikslas – vadovaujantis Geros mokyklos koncepcija skatinti mokytojus dalintis bendradarbiavimo praktikomis, atrasti naujų galimybių integruojant pamokas, kurti naujus tarpdalykinės integracijos modelius siekiant ugdymo(si) sėkmės.

 Šioje konferencijoje pradinių klasių mokytoja metodininkė Virginija Ralienė skaitė pranešimą  „Integruotos veiklos – garantuota kiekvieno mokinio sėkmė”. Mokytoja pristatė  patirtis organizuojant integruotus projektus, renginius, aptarė sėkmės pamokas, pasidalino sėkminga tarpdalykinės integracijos patirtimi įvairių dalykų pamokose.

 

Papildoma informacija