1-5 klasių mokslo metų užbaigimo šventė

 1-5 klasių mokslo metų užbaigimo šventė

 Gegužės 30 dieną 1-5 klasių mokiniai susirinko į mokslo metų užbaigimo šventę, kurią organizavo 3  klasės mokiniai, pradinių klasių ir muzikos mokytojos. Direktorės pavaduotoja ugdymui Irena Griškienė supažindino su Mokytojų tarybos posėdžio sprendimu.

 Visus susirinkusiuosius pasveikino gimnazijos direktorė Irena Jankevičienė, kuri pasidžiaugė mokinių pasiekimais ir įteikė padėkos raštus už labai gerą mokymąsi, lankomumą, taip pat padėkas iš įvairių konkursų, o ketvirtos klasės mokiniams – pradinio ugdymo baigimo pažymėjimus. Direktorė palinkėjo gerų ateinančių mokslo metų, saugiai ir turiningai praleisti vasarą.

 Po tokių gražių sveikinimo žodžių ir apdovanojimų koncertavo 1-5 klasių mokiniai. Ketvirtokai skaitė pranešimą „Vienas vardas- Lietuva“.

 Po šventės išsiskirstėme linkėdami vieni kitiems turiningų atostogų, gražios ir saulėtos vasaros.

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja Diana Gliaudienė

 

Projekto „Renkuosi būti sveikas“ viktorina

Projekto „Renkuosi būti sveikas“ viktorina

 Vykdydami projektą „Renkuosi būti sveikas“ organizavome viktoriną 6-8 ir I-II gimn. klasių mokiniams. 

 Kadangi jėgos nelygios, tai viktorinos klausimai ir užduotys buvo tokie, kuriems nereikia specialių žinių ar gebėjimų. Stengėmės, kad viktorina ugdytų komunikavimo, pažinimo, socialinę, iniciatyvumo ir kūrybingumo, asmenines kompetencijas, todėl komandos ne tik atsakė į pateiktus klausimus apie maistą, sveikos gyvensenos ypatumus, bet piešė emblemas, kūrė šūkį, pasakojo ir analizavo kitų kalbas ir kt. Džiaugėmės, kad viktorinoje dalyvavo ir gausus būrys berniukų, kurie aktyviai įsijungė į veiklas. 

 Valandėlė labai greit prabėgo. O rezultatai bus paskelbti paskutinę mokslo metų dieną.

 Elena Vaitkuvienė, projekto vykdymo grupės narė 

 

Papildoma informacija