Integruotų veiklų diena „Barokas. M. K. Sarbievijus. Kražiai“

Integruotų veiklų diena „Barokas. M. K. Sarbievijus. Kražiai“

 Mūsų gimnazijoje nuolat ieškoma ir sėkmingai randama mokomųjų dalykų tarpusavio ryšių bei patrauklių formų dalykų integracijai. Todėl lapkričio 14 dieną III gimn. kl. mokiniams vyko integruotų veiklų diena „Barokas. M. K. Sarbievijus. Kražiai“. Pirmiausia gimnazistai dalyvavo muzikos pamokoje ir padedant muzikos mokytojai metodininkei Vaidai Baltrušaitienei išsamiai susipažino su baroko epochos muzika. Vėliau lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Jovita Radčenkienė ir istorijos mokytoja metodininkė Ineta Stankuvienė organizavo netradicinę pamoką – edukacinę išvyką į Kražius, kur, integruojant įvairias veiklas, patrauklia forma buvo įtvirtintos lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos bei muzikos pamokose įgytos žinios, plėtota mokinių kultūrinė kompetencija.

 Mokiniai Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centre dalyvavo edukacinėje programoje „Motiejus Kazimieras Sarbievijus ir Kražiai“. Jos metu, akcentuojant to meto kultūrą, dvasią ir muziką, mokiniai buvo supažindinami su vieno žymiausių baroko epochos poetų gyvenimu ir kūryba. Poeto kūrybos eiles mokiniai skaitė lotyniškai, jas vertė, klausėsi gyvai atliekamos baroko muzikos ir patys išmoko baroko laikysenos ir elegancijos atlikdami tų laikų šokį.  Pažintį su Kražiais mokiniai pradėjo to paties centro muziejuje, kur plačiau sužinojo apie Kražių miestelio urbanistinę raidą, jėzuitų įkurtos kolegijos istoriją, Vilniaus universitetinę Kražių gimnaziją, jotvingių kryžiaus riterių ordiną, Kražių skerdynes. Mokiniai aplankė pastarąjį įvykį menančią bažnyčią, susipažino su jos pastatymo ir gyvavimo istorija, apžiūrėjo jos vidų, įspūdingus vargonus, praplėtė žinias apie Kražių skerdynes.

 Veiklas ir pažintį su vienu žymiausių lotyniškai rašiusių XVII a. Europos poetų, Lietuvos jėzuitų auklėtiniu, Vilniaus universiteto profesoriumi M. K. Sarbievijumi, barokine kultūra ir Kražiais mokiniai aptarė grįždami, pasidžiaugė įdomia netradicine pamoka bei visa turininga šia diena.

Istorijos mokytoja metodininkė Ineta Stankuvienė

 

Netradicinė muzikos pamoka

Netradicinė muzikos pamoka

 Lapkričio 9 d. 5-8, I-IV gimn. klasių mokiniai rinkosi į gimnazijos aktų salę, kurioje vyko neįprasta muzikos pamoka „Praeities uždangą atskleidus“. Mokiniai sulaukė svečio – „naujo mokytojo“ – Andriaus Vasiliausko, profesionalaus pianisto, žymaus įvairių konkursų laureato bei straipsnių aktualiais muzikos  ir kultūros klausimais publikuotojo.

 Svečias supažindino mokinius su primirštomis, tiesiogiai ir netiesiogiai su Lietuva susijusiomis asmenybėmis, kurios savo laiku turėjo didelę įtaką tuometinės visuomenės dvasiniam gyvenimui, daugiau dėmesio skirdamas fortepijono techninėms galimybėms atskleisti. Pasakodamas apie šį instrumentą svečias atliko žymių kompozitorių M. K.Oginskio, F.X. Mocarto, J. Field,  M.Szymanowskos fortepijoninius kūrinius. Mokiniai svečio klausėsi susikaupę, buvo  atidūs. Be abejonės, programos sumanytojas ir atlikėjas mokiniams pateikė įdomių faktų, kurie padėjo įsijausti į programos repertuarą bei jo atlikimą. Pamokos pabaigoje svečias atsakė į mokinių pateiktus klausimus. Netradicinė muzikos pamoka paliko labai gerą įspūdį mokiniams, suteikė muzikinių žinių apie vieną gražiausių  instrumentų. 

 Esame dėkingi Andriui Vasiliauskui, kad jis atvyko į mūsų gimnaziją. Tikimės, kad dar ne kartą sulauksime tokių puikių netradicinių mokytojų.

Muzikos mokytoja metodininkė Vaida Baltrušaitienė

 

Papildoma informacija