XXVII tradicinis tarptautinis pagarbos bėgimas „Gyvybės ir Mirties keliu“

XXVII tradicinis tarptautinis pagarbos bėgimas „Gyvybės ir Mirties keliu“ 

  Sausio 13 dieną keturi mūsų gimnazijos mokiniai – Lizeta Karvelytė (8 kl.), Domantė Jociūtė (II gimn. kl.), Valentas Stonys (III gimn. kl.) ir Liudvikas Jocius (III gimn. kl.) – dalyvavo XXVII tradiciniame tarptautiniame pagarbos bėgime „Gyvybės ir mirties keliu“ Vilniuje.

 Bėgimu jau XXVII kartą bus pagerbtos Sausio 13-osios įvykių aukos – žmonės sužeisti 1991 m. sausio 13-osios naktį ir mirę nuo sužalojimų, patirtų sovietiniams kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą.

 Šis pagarbos bėgimas – nėra varžybos, jame nesiekiama išaiškinti nugalėtojų ir prizininkų. Visiems bėgimo dalyviams, sėkmingai įveikusiems 9 km nuotolį, buvo įteikti atminimo medaliai.

 Džiaugiamės mokinių pilietiškumu, pagarba tautos istorijai.

 

Laisvės gynėjų diena

Laisvės gynėjų diena

 Laisvės gynėjų dienos minėjimas „Laisvės liepsna“ sukvietėme 5-8 klasių ir I-IV gimn. klasių mokinius ir gimnazijos mokytojus prisiminti 1991-ųjų sausio 13-osios istorinius įvykius. Tas akimirkas, kai beginklė, tačiau vidumi be galo stipri Lietuvos tauta, įrodė savo vieningumą. Laisvės troškimo vedami žmonės tą lemtingą naktį nepabūgo nei kariuomenės, nei tankų. Lietuvos gyventojai apgynė neseniai atkurtą valstybės Nepriklausomybę.

 „Prieš 27-erius metus laisvę dovanoję didvyriai gyvi mūsų širdyse“, „mes prisimename, kodėl esame laisvi“, „mes džiaugiamės, būdami laisvi“ – kalbėjo mokiniai susirinkę gimnazijos kieme. Sustoję aplink savo uždegtų žvakelių suformuotą širdį ir apsikabinę parodė vieningumą ir dėkingumą laisvę padovanojusiems didvyriams. Skambėjo merginų ansamblio atliekamos dainos (vad. muzikos mokytoja V. Baltrušaitienė), poetų posmais į susirinkusiuosius kreipėsi IV gim. klasės mokinė Kornelija ir 6 klasės mokinė Gustė, jaudino jaunųjų šaulių drąsa ir pažadas, jei prireiks ginti laisvę. Sausio 13-osios įvykius priminė Ib gimn. klasės mokinės Laura ir Monika.

 „Laisvės liepsna“ sužibusi po gimnazijos langais, ne vienintelis renginys mūsų gimnazijoje. Gimnazijos bendruomenė tradiciškai dalyvavo pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“ (atsakinga direktorės pavaduotoja ugdymui I. Griškienė), o mokinių savivalda kvietė nelikti abejingiems ir prisijungti prie pilietinės akcijos „Neužmirštuolė“ (atsakinga mokyt. D. Venckuvienė). Šiomis dienomis gimnazijos pirmojo aukšto fojė visus pasitinka kūrybiniais mokinių darbais, skirtais sausio 13-ąjai – Laisvės gynėjų dienai – atminti ( vad. technologijų mokytoja I. Kliknienė).

 Laisvė – didžiausia ir trokštamiausia žmogaus ir tautos vertybė. Branginkime 1991 m. sausį mums dovanotą dovaną, mokėkime saugoti, puoselėkime.

Istorijos mokytoja Ineta Stankuvienė

Papildoma informacija