Dalijimasis patirtimi respublikinėje konferencijoje

Dalijimasis patirtimi respublikinėje konferencijoje

 Balandžio 16 d. Vilniaus „Spindulio” progimnazijoje vyko respublikinė mokytojų konferencija „Atradimai tarpdalykinėje integracijoje”. Jos tikslas – vadovaujantis Geros mokyklos koncepcija skatinti mokytojus dalintis bendradarbiavimo praktikomis, atrasti naujų galimybių integruojant pamokas, kurti naujus tarpdalykinės integracijos modelius siekiant ugdymo(si) sėkmės.

 Šioje konferencijoje pradinių klasių mokytoja metodininkė Virginija Ralienė skaitė pranešimą  „Integruotos veiklos – garantuota kiekvieno mokinio sėkmė”. Mokytoja pristatė  patirtis organizuojant integruotus projektus, renginius, aptarė sėkmės pamokas, pasidalino sėkminga tarpdalykinės integracijos patirtimi įvairių dalykų pamokose.

 

Lietuva – Europos Sąjungos narė

Lietuva – Europos Sąjungos narė

 Po  Šv. Velykų atostogų, balandžio 16 d. penktos klasės mokiniai įsitraukė į projekto „Mokyklos – Europos Sąjungos ambasadorės“ veiklas ir dalyvavo pamokoje „Lietuva – Europos Sąjungos narė“. 

 Penktokai susipažino su Europos Sąjunga kaip tarptautine organizacija, kurios veikloje nuo 2004 metų gegužės 1 dienos dalyvauja ir Lietuva. Aptarė, kad esame unikalios ekonominės ir politinės organizacijos dalimi, išaiškino ES tikslus, veiklos kryptis, vertybes, simbolius.

 Penktokai sužinojo, kad mes - ES piliečiai - galime mokytis ir studijuoti bet kurioje ES šalyje tokiomis pačiomis sąlygomis kaip kitų ES šalių piliečiai. Taip pat turime teisę keliauti, dirbti ir gyventi bet kurioje ES šalyje. 

 Žinioms įtvirtinti mokiniai parengė plakatus, kuriuose spalvingais, vaizdžiais piešinėlis pristatė ES veiklą. Plakatuose atsispindėjo ES simbolika: vėliava, herbas, himnas, bendra valiuta ir, žinoma, ES gimtadienis – Europos Sąjungos diena – gegužės 9- oji.

Istorijos mokytoja Ineta Stankuvienė

 

„Kelionė” po Europos Sąjungą

„Kelionė” po Europos Sąjungą

 Balandžio 14 dieną, vykdant projekto „Mokyklos – Europos parlamento ambasadorės“ veiklas, antros klasės mokiniai dalyvavo pamokoje „Kelionė” po  Europos Sąjungos šalis”.

 Antrokai susipažino su didžiausiomis Europos Sąjungos šalimis, jų vėliavomis, sostinėmis. Sužinojo įdomių faktų apie šiai sąjungai priklausančias šalis, ieškojo jų žemėlapyje. Mokiniai buvo labai aktyvūs – domėjosi ES veikla, uždavė daug klausimų. 

 Išsiaiškinę svarbiausius dalykus, išsiruošėme į kelionę po Europos Sąjungą. Su mumis į kelionę leidosi Photon robotai. Mokinių poros gavo tikslo korteles – kokią šalį turi pasiekti. Nurodymų kortelėje, kurią išsitraukė burtų keliu, buvo nurodyta, kiek ir kokių pažymėtų zonų reikia pravažiuoti. Naudodami Photon Badge ir Photon Code programas, mokiniai sudėliojo maršrutus savo valdomiems robotams. Aplankėme Vokietiją, Lenkiją, Prancūziją, Švediją, Suomiją, Ispaniją. Visus nustebino ir plojimų sulaukė du robotai, kurie, pasiekę savo kelionės tikslus – Prancūziją ir Ispaniją, prakalbo ir pasisveikino tų šalių kalbomis.

 Vaikai labai atsakingai dirbo, daug sužinojo ir išmoko. Visiems pavyko pritaikyti turimas pasaulio pažinimo ir programavimo žinias. 

Mokytoja  Virginija Ralienė

 

Papildoma informacija