Prieškalėdinė šventė Blinstrubiškiuose

Prieškalėdinė šventė Blinstrubiškiuose

 Laukiant artėjančių švenčių verta prisiminti prasmingus Jėzaus žodžius: „Kai keli vaišes, verčiau kviesk vargšus, paliegusius, luošus, aklus, tai būsi laimingas“, kurie skatina dažniau atkreipti dėmesį į likimo nuskriaustus žmones. Vedami noro sekti Kristumi, jau eilę metų lankomės Blinstrubiškių socialinės globos namuose, kur mūsų visada laukia nuostabūs žmonės. Labiausiai džiugina ten gyvenančių žmonių paprastumas, nuoširdumas, požiūris į gyvenimą. Ilgiau pabuvus, pabendravus su šiais žmonėmis pajauti jų dvasios stiprybę, ir supranti, kokie kartais mes esame savanaudžiai ir silpni, kai guodžiamės ir dejuojame dėl ištikusių menkiausių nesėkmių. Malonu stebėti, kaip spindi senelių akys, kai scenoje pasirodo mūsų gimnazijos moksleiviai, džiaugsmingai ploja, patys bando pritarti. 

 Gaila, kad laikas, susėdus prie vaišių stalo, prabėgo labai greitai ir nespėjame visus išklausyti, pabendrauti, nes norisi aplankyti ir tuos, kurie jau negali vaikščioti, bet laukia mielos padrąsinančios šypsenos, kalėdinių dovanėlių. 

 Linkėdami visiems džiugių, prasmingų, kupinų šilumos, gerumo ir Viešpaties šviesos Kalėdų laukimo dienų išsiskirstėme namo, tikėdami, kad Kristaus gailestingumas mūsų akimis vis dažniau pažvelgs į pasaulį. 

 Grįžome be galo laimingi, kupini įvairiausių minčių: nerimo, užuojautos, noro padėti, suvokimo, kad  reikia gyventi taip, kad mažiau galvotume apie save, o labiau – apie šalia esančius, kad šie mažiau jaustųsi esą vieniši. 

 Dėkojame muzikos mokytojai Vaidai Baltrušaitienei ir ateitininkų kuopos globėjai Vidai Greičienei už programos paruošimą, gimnazijos direktorei Irenai Jankevičienei už galimybę nuvykti į senelių namus.

  Solveiga Petraitytė, ateitininkų kuopos pirmininkė

Kalėdinė gerumo akcija

Kalėdinė gerumo akcija

 

 Artėja gražiausios metų šventės: Kūčios, šventos Kalėdos, Naujieji metai. Prieš šias šventes kiekvienas iš mūsų tarsi užsikrečiame gerumu. Palytėti gerumo auros tikimės, kad to sulauksime ir iš aplinkinių: draugų, kaimynų, net nepažįstamų žmonių. 

 Mūsų gimnazijos ateitininkai jau eilę metų tęsia gražią tradiciją - prasidėjus Adventui  organizuoja gerumo akciją ,,Ir Tu gali būti gerumo angelu”. Šį trečiadienį akcijoje geranoriškai dalyvavo mokiniai ir mokytojai, įsigydami su meile keptų pyragėlių, imbierinių sausainukų ir kitokių saldumynų. Laukiame penktadienio, kada vyksime į Blinstrubiškių socialinės globos namus, vešime lauktuvių ten gyvenantiems ir visuomet mūsų laukiantiems seneliams. 

 

Ateitininkų kuopos narė Gustė Masiulytė  

 

Papildoma informacija