Higienos pamokėlė

Higienos pamokėlė

 Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos 4 klasės mokiniai kartu su visuomenės sveikatos specialiste Daiva prisiminė, kas yra mikrobai, kokie jie būna ir kokiomis ligomis apsargdina.  Apžiūrėjo savo suolus, rankas ir atitinkamų priemonių pagalba sužinojo, kiek daug mikrobų ten „gyvena“. Išsiaiškino, kad mikrobai mūsų gali tykoti visur, todėl labai svarbu mokėti nuo jų apsiginti. Mokėsi čiaudėjimo ir kosėjimo etiketo bei pasikartojo rankų plovimo taisykles. Pamokėlės metu  išmoko svarbią taisyklę, kad mikrobus pašalinti nuo rankų galima tik muilu ir kruopščiai plaunant rankas pagal taisykles.

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokyklose, Daiva Kisielienė

 

Esame tikri patriotai

Esame tikri patriotai
 
 Šių metų lapkričio 25 d. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos jaunieji šauliai dalyvavo iškilmėse, skirtose Kęstučio apygardos aukų memorialinio paminklo Kryžkalnyje atidarymo ceremonijoje.
 
 Šventė prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius ir Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Nuaidėjus garbės salvei laisvės kovotojams sugiedojome „Tautišką giesmę“. Jaunieji šauliai buvo pasveikinti Lietuvos šaulių sąjungos vado Plk. ltn. Gintaro Koryznos su palinkėjimu likti tikrais Lietuvos patriotais. Daugelio susirinkusių žmonių širdį jaudino svečių pasisakymai apie tokio memorialo atsiradimo, tokio renginio prasmingumą. Po šventės vaišinomės kareiviška koše, arbata, bandelėmis. 
Džiaugiamės, kad nei drėgnas vėsokas oras, nei savaitgalis nesutrukdė mūsų šauniesiems gimnazijos šauliams iki šventės pabaigos atlikti pareigą. Mūsų mokiniai dar kartą įrodė, kad yra tikri patriotai.
 
Egidijus Vyšniauskas, jaunųjų šaulių būrelio vadovas
 

Papildoma informacija