Europos sąjunga – namai Europos valstybėms

Europos sąjunga – namai Europos valstybėms

 Jau keleri metai mūsų gimnazija dalyvauja MEPA projekte ir, kaip ir ankstesniais metais, taip ir šiais, anglų kalbos pamokose kalbėjome, diskutavome apie galimybes, problemas, iššūkius, susijusius su žmonių gyvenimu Europos Sąjungoje.

 Keturių pamokų ciklą pavadinome „Europos Sąjunga – namai Europos valstybėms“. Mokiniams buvo įdomu įsijungti į diskusijas skirtingomis temomis. Vyriausieji diskutavo apie galimybes, kurias jauniems žmonėms suteikia Erasmus+ jaunimo mainų projektai. Mūsų gimnazija jau keleri metai dalyvauja šiame projekte. Aplankytos penkios Europos valstybės, susitikta su įvairių šalių bendraamžiais, diskutuota įvairiomis temomis pradedant emigracija, baigiant klimato kaitos daroma žala. Pamokos metu mokiniai aiškinosi, kokios yra Europos sąjungos direktyvos šiais klausimais, išreiškė savo požiūrį, nuomones.

 IIg klasės mokiniai diskutavo aplinkosaugos temomis. Remdamiesi vadovėlio medžiaga, asmenine patirtimi mokiniai kalbėjo apie taršą ir kaip ją reikėtų sumažinti, apie tai, kokios pozicijos laikosi ES ir kiek daug šalys turėtų nuveikti, kad žemė liktų saugi vieta gyventi.

 Septintoje klasėje kalbėjome apie turizmą. Buvo puiki galimybė integruoti medžiagą apie ES valstybes. Mokiniams buvo pasiūlyta tema pasakojimui: Europos valstybė, kurioje aš lankiausi arba norėčiau apsilankyti. Mokiniai paruošė pristatymus apie Vokietiją, Lenkiją, Latviją, Graikiją, Ispaniją, Prancūziją taip pat Angliją, kuri jau nebėra ES nare. Jie kalbėjo ne tik apie šalių geografiją, miestus, kurortus, bet ir tradicijas, šventes, nacionalinius patiekalus, šokius bei žaidimus.

 Šeštokams buvo pasiūlyta sudalyvauti KAHOOT viktorinoje ir išsiaiškinti, kiek daug jie žino apie ES. Buvo džiugu sužinoti, kad mokiniai turi pakankamai žinių apie tai. Žinoma, buvo klausimų, kurių jie neįveikė, bet po pamokos jau bus girdėję naujų dalykų apie Europos Sąjungą, kuri yra ir Lietuvos, ir mūsų visų namai.

Reda Mėlinienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja

 

Pirmokų nuotolinis mokymasis

Pirmokų nuotolinis mokymasis

 Prasidėjus nuotoliniam mokymui supratau, kad svarbiausias uždavinys – sudominti ir motyvuoti mokinius.  Mokiniai visada noriai mokosi to, kas įdomu, susieta su jo reikmėmis, artimiausia aplinka. Todėl dirbdama su pirmokais pasirinkau integruotą mokymąsi, kuris išlaisvina ir mokytojo, ir mokinio kūrybiškumą. 

 Dirbame ne pagal tvarkaraštį. Visa diena kartais būna pasirenkama vienos temos nagrinėjimui.  Pvz. Matematika. Pradėjome pažintį su skaičiais iki 100, mokėmės prie dviženklio skaičiaus pridėti vienaženklį. Vaizdo pamokos metu pakartojome sąvokas, skaičių pavadinimus, seką. Po pamokos mokiniai savarankiškai atlieka paskirtas užduotis ir sutartu laiku vėl susitinkame vaizdo pamokoje, kurios metu išsiaiškiname nesuprastus dalykus, taisome klaidas. Skaičių sekai įtvirtinti skiriu kūrybinę užduotį - iš gamtinės medžiagos, rastos kieme, sudėlioti ornamentą, paveikslėlį ir suskaičiuoti iš kiek detalių sudarytas jo darbas (dailė ir pasaulio pažinimas). Užduotį diferencijuoju-gabesnieji mokiniai netik suskaičiuoja, bet ir užrašo kelis aritmetinius veiksmus, kuriuos atlikti padeda akmenukai, šakelės, žolės stiebeliai. Vaikų darbelius sudėjau į filmuką, kuris pradžiugino ir vaikus, ir jų tėvelius. Nutarėme, kad matematika yra smagi, atpalaiduojanti, kūrybiška ir įdomi veikla!

 Tėvelių žinutė: „ Labai gerai, kad vaikai viską padaro patys, beveik nereikia mūsų pagalbos. Žaisdami ir išmoksta, ir užduotis atlieka“.

 

  Kiekvieno ketvirtadienio veiklas bendru susitarimu baigiame linksmosiomis užduotimis, kurių vaikai labai laukia. Viktorina „Iš visur apie viską“, „Lobio paieškos kambaryje“ – labiausiai vaikams patikusios veiklos.

 

 Mokiniams ir tėvams teikiu nuolatinį grįžtamąjį ryšį

 Rašto darbus mokiniai siunčia į el. paštą. Taisau kiekvieną atsiųstą mokinio darbą ir parašau, kas atlikta gerai. Nurodau, ką reikia pataisyti ar papildyti.

 Kūrybinius ir projektinius darbus, eksperimentus ir bandymus aptariame vaizdo pamokų metu. Kartu pasidžiaugiame tuo, kas pavyko. Aiškinamės, kokie sunkumai kilo, ką buvo galima daryti kitaip. Atsiranda pasiūlymų kitoms veikloms. Labai džiugu girdėti mokinių atsiliepimus :“Taip lengviau suprasti“, „lengviau mokytis, kai gali pabandyti visaip“, „įdomu ir smagu“. Kūrybinius darbus, užfiksuotas bandymų akimirkas dedu į filmukus, kuriuos siunčiu tėvams į el. paštus, dalinuosi feisbuko grupėje. Po aptarimo parašau vertinimus Tamo dienyne.

 Tėvams kartą per savaitę rašau asmeninius el laiškus, kuriuose džiaugiuosi, dėkoju, teikiu pasiūlymus, klausiu jų nuomonės. Džiaugiuosi, kad tėvai noriai bendradarbiauja ir padeda visais klausimais.

 Mes netik mokomės, bet ir kalbamės apie tai, kas vyksta pasaulyje, apie tai, kaip vaikai jaučiasi, dėl ko nerimauja. Mokiniai  ir tėvai aktyviai įsijungė į respublikinę padėkos medikams akciją „Tepražysta mūsų langai gėlėmis“. Savo namų languose kaip padėkos ženklą nupiešė ar priklijavo savo pieštas gėlytes. 

 

Pradinių klasių mokytoja metodininkė Virginija Ralienė

 

Papildoma informacija