Pirmokai bibliotekoje

Pirmokai bibliotekoje

 Pažinę raideles ir išmokę skaityti pirmokai buvo pakviesti į gimnazijos biblioteką. Čia jie buvo supažindinami su biblioteka. Pirmokėliams buvo paaiškinta, kur gali jie rasti vaikiškos literatūros, kaip galima susirasti reikiamą informaciją enciklopedijose. Kad galėtų tapti tikrais skaitytojais, pirmokai turėjo susipažinti su bibliotekos elgesio taisyklėmis. Taip pat buvo paaiškinta knygelių išdavimo ir grąžinimo tvarka.  

 Bibliotekoje vaikai atliko įvairias užduotis, dėliojo žodžius, knygos pavadinimus, gamino pasakų „vaiduokliuką“. Mažieji skaitytojai gavo knygutės prašymą, kaip reikia elgtis su ja. Prašymą labai gražiai perskaitė pirmokė Estela Jonaitytė. Vaikai pasidalijo mintimis, kaip jie saugo knygutes. Visi buvo apdovanoti spalvinimo knygelėmis „Pieškime pasakas“, knygų skirtukais, kurie padės skaitant įdomias pasakas. Tėveliams buvo įteiktas lankstinukas „Kodėl verta skaityti vaikams pasakas?“

 Biblioteką mokiniai paliko gerai nusiteikę, šypsodamiesi ir turėdami daug klausimų, į kuriuos  jiems padės atsakyti bibliotekoje gyvenančios knygutės.

 

Bibliotekininkė Adelė

 

Šimtadienis

Šimtadienis

 100 dienų. Tiek laiko liko abiturientams pasiruošti pirmiesiems jų gyvenime brandos egzaminams, pasikartoti tai, ką išmoko per dvylika metų. Tačiau vasario 23 d. abiturientams šimtadienis buvo tik šventė. Tą dieną jie dar negalvojo apie egzaminus, nors renginio vedėjai privertė susimąstyti apie laiko vertę ir prasmę: kaip mes išnaudojame savo laiką, kiek jo prarandame, kiek pasidalijame su kitais... 

 Renginio laike tilpo gražūs pirmųjų mokytojų Aldonos Onos Radčenko ir Dianos Gliaudienės, buvusios auklėtojos Rasos Daktarės prisiminimai iš mokyklinio gyvenimo, svečių – Nemakščių  parapijos klebono Arūno Bladžiaus, seniūno Remigijaus Laugalio, Raseinių rajono kultūros centro Nemakščiuose renginių organizatorės Linos Andriulienės – sveikinimai, gimnazijos direktorės Irenos Jankevičienės patarimai bei padrąsinimai, klasės vadovės Adelės Balašaitienės, II gimnazinės klasės mokinių ir prezidentės Neringos Lušaitės sveikinimai, III ir IV gimnazinių klasių mokinių padėka mokytojams ir tėveliams, IV gimnazinės klasės tėvelių sveikinimai, ateities lūkesčiai... 

 100 dienų – ilgas laiko tarpsnis, per kurį gali daug kas pasikeisti. Nesikeis tik tai, kad brandos egzaminai vyks pagal paskelbtą tvarkaraštį...

Irena Griškienė, III gimn. klasės vadovė vadovė

 

Papildoma informacija