GEROJO LAŠELIO diena

GEROJO LAŠELIO diena

 Šių metų gegužės 17 d. mūsų gimnazijos ateitininkai ir prezidento komanda organizavo GEROJO LAŠELIO dieną. Šios dienos pagrindinis tikslas buvo atkreipti dėmesį į vėžiu sergančius vaikus ir paaukoti lėšų jų gerovei. 

 Šią akciją paskelbė Lietuvos vaikų vėžio asociacija „Paguoda“, kurios simbolis yra mažas žmogeliukas žaliame lašelyje, todėl šią dieną mūsų visa gimnazijos bendruomenė rengėsi žaliai, o paaukojusiems buvo įsegtas mažas lašelis. 

 Džiugu, kad dauguma neliko abejingi ir aukojo pinigus. Surinktų pinigų suma – 82 eurai! Norime visiems nuoširdžiai padėkoti.

Neringa Lušaitė, gimnazijos Prezidentė

Integruota istorijos-geografijos pamoka „Piliakalniai – Lietuvos ir Europos kultūros dalis“

Integruota istorijos-geografijos pamoka 

„Piliakalniai – Lietuvos ir Europos kultūros dalis“

 Gegužės 16 dieną Ib gimn. klasės mokiniai važiavome į Molavėnų piliakalnių kompleksą, kuriame vyko integruota istorijos-geografijos pamoka „Piliakalniai – Lietuvos ir Europos kultūros dalis“. Tuo pačiu kartu įsijungėme ir į gimnazijoje vykdomą projektą „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“.

 Pamokos pradžioje žiūrėdami į žemėlapį nustatinėjome azimutą, pasaulio kryptis. Geografijos mokytoja papasakojo apie vietovės geografinę padėtį ir reljefą, o vaikštinėdami piliakalnio kalne ir papėdėje turėjome galimybę jį apžiūrėti. Keli mokinai nusprendė išbandyti, kaip sklinda garsas iš įdubos, kuri vadinama „Lukošienės bliūdu“. Įsitikinome, kad garsas aiškus, akustika tikrai puiki. Apžiūrėję šimtametį ąžuolą, prie jo pristatėme grupėse parengtus pristatymus apie piliakalnius, Molavėnus, kultūros paveldą bei legendas. Sužinojome, kad piliakalnių Lietuvoje virš 900, Raseinių rajone yra 25, Dubysos regioniniame parke 12, o Nemakščių seniūnijoje 6 ir ne veltui LR Seimas 2017-uosius paskelbė Piliakalnių metais. Piliakalniai – tai materialusis kultūros paveldas, o kultūros paveldas yra visuotinė vertybė, svarbi individui, bendruomenei ir visuomenei. Svarbu jį išsaugoti ir perduoti būsimoms kartoms. Europos Parlamentas ir Europos Taryba 2018-uosius paskelbė Europos kultūros paveldo metais.

 Ši pamoka buvo labai naudinga, nes kiekvienas sužinojome kažką naujo, įtvirtinome jau turimas žinias. Dėkojame istorijos ir geografijos mokytojoms už paskatinimą domėtis kultūros paveldu.

Jaunoji ambasadorė, Ib gimn. klasės mokinė Monika Janušaitė

 

Papildoma informacija