Europos Sąjunga mano gyvenime

Europos Sąjunga mano gyvenime

 Balandžio 1 dieną vykdant projektą „Mokyklos - Europos parlamento ambasadorės“ ir ruošiantis žinių apie ES konkursui „Europos egzaminas“, 8, I g ir III g klasės mokiniai dalyvavo Europos informacijos centro darbuotojo Luko Gylio paskaitoje „Europos Sąjunga mano gyvenime“.

 Paskaitoje mokiniams priminta Europos Sąjungos istorija, valdžios institucijos, simboliai ir vertybės. Didesnio mokinių susidomėjimo sulaukė aptartos ES piliečių teisės ir galimybės. Buvo įdomu išgirsti kaip ES normos veikia kasdieniniame gyvenime, kaip jomis galima pasinaudoti ginant savo teises ir interesus.

 Mokiniai paskaitos metu pagilino gana nemenką žinių bagažą apie ES, kurio prireiks gegužės 9-ąją vyksiančiame Europos egzamine.

Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja Ineta Stankuvienė

 

Ką reiškia būti žmogum iš Lietuvos?

Ką reiškia būti žmogum iš Lietuvos?

 Vykdydami projekto „Mokyklos – Europos parlamento ambasadorės“ užsiplanuotas veiklas kovo mėnesio paskutinę dieną per lietuvių kalbos ir literatūros pamokas su abiturientais analizavome Sigito Gedos eilėraštį „Giesmė apie pasaulio medį“ ir kalbėjome apie pilietiškumą bei tautiškumą. 

 Iš pradžių mokiniai pristatė kūrybinius darbus, kuriuose pagal duotą eilėraščio posmą pavaizdavo Lietuvos gamtos, tautos istorijos, kultūros, pasaulėžiūros detales, akcentavo mūsų tautos agrarinės kultūros ženklus, pasaulio medžio įvaizdžius. Po to diskutavo apie tautiškumą ir pilietiškumą, aiškinosi, jų skirtumus, dalijosi mintimis apie jaunimo tautinę ir pilietinę atsakomybę. Paskui pasidalijo savo įžvalgomis apie jaunimo emigraciją, piliečio pareigas ir teises, pasidžiaugė, kad jie jau yra pilnateisiai Lietuvos piliečiai, kad nesvetimas politinis mąstymas, domėjimasis tuo, kas vyksta valstybėje. Taip pat pasidžiaugė, kad yra lietuviai, kad saugo tautos pamatą – kalbą, papročius. Po prasmingos diskusijos ir pamąstymų aptarė, kaip S. Geda eilėraštyje pristato lietuvį ir suvokia žmogų iš Lietuvos. Apibendrindami medžiagą padarė išvadas, kad S. Geda savo kūryboje nuolat vysto mintį, jog reikia stoti ir kovoti už tai, kas kiekvienam lietuviui turi būti šventa ir neprilygstama, kad lietuvių rašytojai tautinę tapatybę tapatina su teritorija, doru piliečiu, žinančiu ir saugančiu istorinę tautos atmintį, puoselėjančiu lietuvių kultūrą, manančiu, kad geriausiai tautą vienija kalba.

 Galima pasidžiaugti, kad abiturientai aktyviai išsakė asmeninį požiūrį, apmąstė žmogaus iš Lietuvos svarbiausias vertybes ir atskleidė savo, kaip Lietuvos piliečio, poziciją.

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Elena Vaitkuvienė 

 

Veiklos, skirtos mokinių saugumui internete

Veiklos, skirtos mokinių saugumui internete

 Mokiniams mokantis nuotoliniu būdu ir vis daugiau laiko praleidžiant prie kompiuterių, iškyla grėsmė mokinių saugumui internete. Atsižvelgiant į tai, sausio-kovo mėnesiais gimnazijos mokiniai buvo kviečiami dalyvauti veiklose, kurių metu buvo kalbama apie saugumą internete, prisiminta taisyklės, kurių reikia laikytis viešojoje erdvėje. Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos psichologė Rasa, dirbanti gimnazijoje, kartu su gimnazijos socialine pedagoge Gražina kvietė 5-10 kl. mokinius dalyvauti nuotolinėse klasės valandėlėse ,,Internete būk saugus“. Šių užsiėmimų metu žiūrėta ir aptarta video filmukas, diskutuoja, kaip reikia apsaugoti internete save, taip pat kaip reikia elgtis esant patyčių atvejams. 

 O kadangi kovo mėnesis skirtas sąmoningumui didinti, visai gimnazijos bendruomenei pasiūlyta įsitraukti į veiklas, didinančias sąmoningumą ir tarpusavio draugystę, pagarbą kitam. Kiekvieną dieną laukė vis nauja užduotėlė, kuri skatino atrasti, suprasti, pasidžiaugti....

 Neliko pamiršti ir mokinių tėveliai. Gimnazijoje dirbanti psichologė parengė ir pasidalino su tėveliais rekomendacijomis ,,Vaikų saugumas internete: kas svarbu?“.

 Siekdami, kad mokiniai jaustųsi internete saugūs, turime po mažą indėlį prisidėti kiekvienas: savo pavyzdžiu, priminimu, taisyklių laikymusi, sąmoningumu, empatija...

 Psichologė Rasa Baležentytė

 

Papildoma informacija