Socialinė atskirtis Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

Socialinė atskirtis Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

 Kovo 30 dieną II g klasės mokiniai pilietiškumo pamokos metu pristatė pasirinktas kurso baigiamąsias temas. Dalyje pristatymų mokiniai integravo MEPA projekto medžiagą ir rinkdami informaciją domėjosi aktualiomis problemomis ES ir Lietuvoje.

 Daug pagiriamųjų žodžių sulaukė gimnazisto Edgaro tema „Socialinė atskirtis Lietuvoje ir Europos Sąjungoje“. Pasirinkta tema nuosekliai išdėstyta, išsikeltas darbo tikslas, puikiai palyginta ir išanalizuota informacija, pateiktos darbo išvados ir apibendrinimas.

 Smagu, kad gimnazistai renkasi aktualias temas ir atsakingai žvelgia į supančias problemas.

Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja Ineta Stankuvienė

 

Žemė – mūsų namai!

Žemė – mūsų namai!

 Visą kovo mėnesį trečiokai vykdė ilgalaikį integruotų veiklų projektą ,,Žemė – mūsų namai!“

 Projekto tikslas – atkreipti dėmesį į aplinką, kurioje gyvename, suteikti vaikams žinių apie ekologiją, gamtos tausojimą, šiukšlių rūšiavimą, padėti suprasti, kas yra tarša, globalinės problemos. 

 Kovo 3 d. minėjome Pasaulinę laukinės gamtos dieną. Stebėjome virtualų knygelių pristatymą ,,Pažink laukinę gamtą su S. Paltanavičiaus kūryba“, kurį surengė Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka. Dalyvavome konkurse ,,Geri darbai gamtai“ ir sulaukėme prizų. Džiaugiamės firminiu puodeliu ir knygų skirtukais.

 Mokiniai noriai piešė piešinius ,,Žemė – mūsų namai“. Net 8 mokinių darbai dalyvavo rajoniniame konkurse. Dovilė Dautartaitė tapo laureate ir apdovanota diplomu. 

 Kovo 10 d. minėjome 40-ies paukščių diena. Aiškinomės, kokie paukščiai sugrįžta į gimtinę, mokėmės jų balsų pamėgdžiojimo.

  Kovo 19 d. – Pempės diena. Mokėmės lietuvių liaudies dainą „Pempel pempel kuodotoji“. Virtualiai stebėjome Aplinkos ministerijos  Pasaulinės Žemės dienos žaliąją pamoką „Išsaugokime mūsų Žemę“. Šią pamoką vedė žinomas ornitologas, gamtos fotografas ir aplinkos ministro patarėjas Marius Čepulis, kuris papasakojo apie „meilę“ gamtai. Kaip mes pasirenkame, ką mylėti ir saugoti, o ko nemėgti ir engti? “.

 Pasaulinei Žemės dienai ir pavasario lygiadieniui paminėti surengėme Kachoot viktoriną.

 Nepamiršta ir vandens diena – kovo 22-oji. Šios dienos tikslas yra skatinti sąmoningą požiūrį į vandenį ir jo didžiulę svarbą kiekvienam iš mūsų. Skaičiavome, kiek vandens reikia išgerti per dieną. Žiūrėjome video filmus apie vandens taršą.

 Kovo 25 d. – Gandrų sugrįžimo diena. Apytikriai šią dieną į Lietuvą parskrenda gandrai. Nors gandrų nepavyko pamatyti, tačiau klausėme sakmės apie gandro kelionę, kaip gandras ant uodegos parnešąs "ledspirą"– baltąją kielę, kuri baigia išspardyti nuo balų paskutiniuosius ledokšnius. 

 Visas projekto veiklas baigėme aktualia diskusija, kuo galime prisidėti prie žemės išsaugojimo ir visi pasirašėme ,,Gamtosauginį kodeksą“. 

 Kviečiame visus nelikti abejingais, nes nuo mūsų priklauso planetos ateitis ir likimas.

 Mokytoja metodininkė Lina Stasiulevičienė

 

Socialinė atskirtis Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

Socialinė atskirtis Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

 Kovo 25 dieną vykdant projektą „Mokyklos - Europos parlamento ambasadorės“  I g klasės mokiniai pilietiškumo pagrindų pamokoje pristatė darbo grupėse rezultatus apie socialinę atskirtį.

 Mokiniai, nuotoliniu būdu dirbdami grupėmis, pagal iš anksto numatytus klausimus aiškinosi, kaip suprantama socialinė atskirtis, kokios visuomenės grupės jai priklauso, domėjosi statistiniais nedarbo ir skurdo rodikliais Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, pateikė samprotavimų ir būdų socialiniai atskirčiai mažinti. Džiugu, kad mokiniai buvo žingeidūs ir aktyvūs, sugebėjo mokytis mažomis grupelėmis, o  rezultatus apibendrino pristatydami pateiktis. 

 Pamokoje nuskambėjo daug įdomių minčių apie pagalbą visuomenės atstumtiesiems, gimnazistai ne tik pateikė interneto platybėse surinktą medžiagą, bet ir papildė savo samprotavimais. Visuose pristatymuose buvo teigiama, kad socialinė atskirtis yra problema ES ir valstybės turi rasti būdų padėti į visuomenę neįsiintegruojantiems žmonėms. 

Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja Ineta Stankuvienė

 

Papildoma informacija