Karjeros festivalis „Studfestas 2018“

Karjeros festivalis „Studfestas 2018“

 Spalio 25 dieną I-III gimm. klasių mokiniai dalyvavo  didžiausiame Lietuvoje karjeros festivalyje – Studfeste, kuris vyko Kaune, Žalgirio arenoje. Gimnazistai išklausė 16 skirtingų sėkmės istorijų, pasisėmė motyvacijos ir drąsos siekti savo svajonių. Pertraukų metu mūsų laukė aukštųjų mokyklų atstovai, kurie maloniai pristatė savo veiklą ir atsakė į visus rūpimus klausimus apie studijas universitetuose ar kolegijose. Po pranešimų vyko grupės „Lilas ir Innomine“ koncertas. Visi dalyviai grįžo sužinoję daug naujo ir pilni įspūdžių.

II gimn. kl. mokinė Monika Janušaitė

Ateitininkų išvyka į Telšius

Ateitininkų išvyka į Telšius

 Baigiantis auksiniam rudeniui, mūsų gimnazijos ateitininkai, vykdydami projektą ,,Mes – gyvenimo druska“, išvykome į Žemaitijos sostinę Telšius. Kelionės įspūdžiai pranoko numatytus tikslus. Važiuodami grožėjomės vaizdingais miškais, kalneliais, pakelės sodybomis. Nuvykus svetingai ir šiltai mus sutiko buvęs mūsų gimnazijos mokinys, dabartinis Telšių kunigų seminarijos kunigas kan. relig. m. mgr., teol. lic. Andriejus Sabaliauskas. Pirmiausia aplankėme Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją, kuri per savo 21 gyvavimo metus paruošė Telšių vyskupijai nemažą būrį kunigų. Iš penktojo kunigų seminarijos aukšto balkonėlio grožėjomės atsiveriančiais nuostabiais miesto vaizdais. Tai Telšių senamiestis – vienas iš septynių saugomų senamiesčių Lietuvoje, Telšių Šv. Antano Paduviečio katedra, Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija ir Masčio ežero pakrantė, kurioje pasijauti tarsi kurorte.

 Telšių Šv. Antano Paduviečio katedra – vėlyvojo baroko ir klasicizmo stiliaus. Bažnyčioje yra 7 altoriai, 2 iš jų centriniai. Antro aukšto centrinis altorius skirtas vienam iš didžiausių pranciškonų šventųjų – Šv. Antanui. Nusileidę į Katedros rūsius pasimeldėme prie vyskupų J. Staugaičio, V. Borisevičiaus, P. Ramanausko palaikų. Katedroje įstatyti nauji jubiliejiniai vartai, skirti 600 metų jubiliejaus krikštui paminėti, kuriuose meniškai pavaizduota Žemaitijos krikšto istorija.

 Aplankę buvusią pirmąją Telšių miesto mokyklą, nuvykome į ,,Alkos“ muziejų, kur maloniai nustebino eksponuojami pasaulinio garso dailininkų paveikslai bei lietuvių tapytojų originalūs darbai. Be vaizduojamosios dailės, čia saugomi taikomosios dailės eksponatai, XVIII–XIX a. gobelenai, vertingi senieji spaudiniai, fotografijos, archeologiniai radiniai iš akmens, geležies amžiaus stovyklų, gyvenviečių ir kapinynų. Gausus etnografijos paveldas – tai žemdirbystės, amatų, buities daiktai. Išskirtinę vietą užima kalvystės meno dirbiniai – antkapiniai kryžiai ir koplytėlių viršūnės (saulutės). Šiuo metu tai garsus Žemaitijos muziejus, sukaupęs per 102 tūkst. eksponatų. Iš muziejaus, klausydami įdomių gidės pasakojimų, nuvykome į Ranius, kur bolševikai antrojo pasaulinio karo pradžioje iš buvusio Telšių kalėjimo1941 m. naktį iš birželio 24-osios į 25-ąją į Rainių miškelį išvežė ir ten žiauriai nužudė 76 politinius kalinius. Toje vietoje pastatytas kryžius, o šalia – Kančios koplyčia. Ji įamžino ir visų sovietinio teroro aukų atminimą. Trumpai prisilietę prie baisios tragedijos įvykių vėl grįžome į Telšių senamiestį. Betyrinėdami miestą radome keletą skulptūrų. Labiausiai visų dėmesį patraukė vaikus nešanti meška, o meškos nosis – blizga nupoliruota, nes sakoma, jog palietus ją, išsipildo visi geri norai. Gerų norų vedami atsisveikinome su Telšiais, čia sutiktais nuostabiais žmonėmis ir pasukome namų link. Pakeliui užsukome ir sėkmingai užkopėme į Šatrijos piliakalnį. Sakoma, kad nuo kalvos matosi ir kiti didesni kalnai – Medvėgalis, Girgždūtė, Moteraitis, Sprūdė ir Telšių katedros bokštai. Dalindamiesi kelionės įspūdžiais džiaugėmės įgytomis žiniomis ir kompetencijomis, buvimu kartu su artimais žmonėmis.

Ateitininkų Švč. Trejybės kuopos globėja Vida Greičienė

 

Papildoma informacija