Chemijos ir geografijos pamokos tyrinėjant pelkę

Chemijos ir geografijos pamokos tyrinėjant pelkę

 

 I ir III gimnazinių klasių mokiniams antradienio rytas prasidėjo neįprastai. Pasiėmę reikiamas priemones integruotai chemijos ir geografijos tyriminei veiklai, gimnazistai išvyko Jūkainių geomorfologinio draustinio link.

 Geografijos mokytoja metodininkė Loreta Stulgienė ir chemijos vyresnioji mokytoja Rasa Čepauskienė buvo paruošusios užduotis darbui grupėse. Pirmoji užduotis buvo rasti kuo didesnius penkis karbonatinius akmenis ir naudojant druskos rūgštį nustatyti, kad tai iš tiesų karbonatai. Įrodymui komandos turėjo nufotografuoti vykstančias reakcijas ir patys nusifotografuoti ties tais akmenimis. Tuo pačiu metu mokiniai ieškojo ir fotografavo magmines ir metamorfines uolienas. 

 Daug emocijų kėlė kelionės maršruto žemėlapyje žymėjimas, pasaulio krypčių ir azimuto nustatymas, mastelio skaičiavimas.

 Grupių dalyviai su malonumu ieškojo gamtos požymių, pagal kuriuos galima nustatyti šiaurės kryptį, o juos radę – mielai pozavo.

 Taip pat grupių dalyviai turėjo penkiose vietose (viena nuo kitos atstumu apie 200-250 m.) juostelių pagalba ištirti pelkės pH ir toje pačioje vietoje išmatuoti vandens temperatūrą. Tiriamose vietose turėjo būti skirtingos sąlygos: pavėsis, saulė, kuo toliau nuo kranto ir pan. Duomenis rašė pateiktoje lentelėje, skaičiavo vidurkius. Maršrutą taip pat žymėjo žemėlapyje, nustatinėjo pasaulio kryptis ir azimutą, skaičiavo mastelį. 

 Pasitarę grupių dalyviai turėjo apibūdinti pelkės geografinę padėtį, nustatyti, kokiam pelkės tipui ji priklauso, ieškojo ir fotografavo šiam pelkės tipui būdingus augalus.

 Refleksijos metu buvo aptarti pasiekti rezultatai, gvildentos pelkės ateities prognozės, analizuota, ką saugo Jūkainių geomorfologinis draustinis, pasidalinta įspūdžiais, kurie buvo įsimintini. Įsitikinome, kad tyriminė veikla mokiniams patinka ir yra labai naudinga.

 

geografijos mokytoja metodininkė Loreta Stulgienė,

chemijos vyresnioji mokytoja Rasa Čepauskienė

 

Šeimos diena gimnazijoje

Šeimos diena gimnazijoje

 Šiemet Šeimos dieną buvo nuspręsta gimnazijoje švęsti kitaip – sumanyta tėvelius įtraukti į praktines, tyrimines veiklas.

 Penktokai, septintokai ir aštuntokai nusprendė gražinti gimnazijos aplinkas. Biologijos mokytojai pasiūlius pasodinti rožyną, kiekviena klasė gimnazijai padovanojo po rožę, o 8 klasės mokiniai su klasės vadove padėjo idėją įgyvendinti. Penktokai, padedami būrelio tėvelių, sutvarkė gėlynus, plotus aplink medelius. Septintokai ant pagamintų medinių lentelių „išdegino“ gimnazijos teritorijoje augančių įdomesnių medžių pavadinimus ir tuos medžius paženklino, kad visi mokiniai žinotų, plėstų akiratį.

 Šeštokai šiemet nusprendė sukurti muzikinį padavimą apie Nemakščius. Kadangi dalyvavo nemažai mamyčių, idėja buvo įgyvendinta kūrybiškai. Mokiniams buvo smagu kurti kartu.

 II gimn. kl. mokiniai su anglų kalbos mokytoja tyrinėjo lankytinas vietas Nemakčiuose, su matematikos mokytoja planavo vienos klasės remonto išlaidas.

 Padirbėję keturias pamokas, o per penktą pasiruošę refleksijai, mokiniai savo dienos darbą pristatė apibendrinamajame renginyje ir pasidžiaugė nuveiktais darbais. Dėkojame tėveliams, įsijungusiems į bendras klasės veiklas ir suteikusiems mokiniams džiaugsmo kažką prasmingo nuveikti kartu.

 

Papildoma informacija