Kokie pokyčiai Lietuvos mokyklų laukia naujaisiais metais?Kokie pokyčiai Lietuvos mokyklų laukia naujaisiais metais?

   Metų pradžia leidžia apžvelgti „Kūrybinių partnerysčių“ projekto patirtį bei įkvėpti ryžto, pasitinkant naujaisiais metais laukiančius iššūkius. „Vienas esminių dalykų, probleminių mazgų, su kuo dirbame, yra iššūkis sukurti tokią mokymosi aplinką, kurioje mokytis ir tobulėti galėtų visi. Šiuo metu vyraujanti tradicinė mokymo sistema įtraukia tik kai kuriuos, o „Kūrybinės partnerystės“ sukuria kitokį ugdymo procesą, kuris suteikia galimybių mokytis ir tobulėti visiems – moksleiviams, mokytojams ir kūrėjams.Mokymąsi suvokiame kaip galimybes tobulėti ir nuolat peržengi savo ribas. Tai yra labai galingas žmogaus motyvacijos veiksnys. Kaip pažadinti tą troškimą, „įdarbinti“ siekį tobulėti mokyklos aplinkoje – tai svarbiausi šiandienos iššūkiai“, – sako „Kūrybinių partnerysčių“ projekto vadovė Lietuvoje Milda Laužikaitė.

  Pasak vadovės, šiais metais daugiau dėmesio bus skiriama supratimo apie kūrybiškumą gilinimui, projekte dalyvaujančių mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimui, bus pasitelkiama daugiau skirtingų sričių ekspertų, atliekami išsamūs moksliniai tyrimai.

  Kėdainių suaugusiųjų mokymo centras yra „Kūrybinių partnerysčių“ projekto regiono partneris, kuris padeda užtikrinti projekto veiklų įgyvendinimą bei sklaidą regionuose. 2012-2013 mokslo metais „Kūrybinių partnerysčių“ projekte dalyvaujančių „Pokyčių mokyklų“ sąraše yra Raseinių raj. Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinė mokykla. Mokykla sėkmingai įgyvendina „Pokyčių mokyklų“ programą siekia esminių pokyčių įtraukiant į ugdymo procesą visą mokyklos bendruomenę. Mokykla ugdo mąstantį, gebantį spręsti problemas, veržlų, laisvą savarankišką žmogų. Mokykloje vyksta veikla, kurioje ugdomas kūrybiškumas, kuris atveria naujas galimybes mokytis kitaip nei įprasta.

  Tyrimai atskleis ugdymo(si)inovacijas ir pokyčius

  „Jau sausio mėnesį tikimės atlikti visuomenės nuomonės tyrimą ir sužinoti, kaip Lietuvos žmonės supranta, kas yra kūrybiškumas, ir ką jis reiškia šiuolaikiniam žmogui.Be to, 2013 metais pradedami dar trys taikomieji  tyrimai, padėsiantys atskleisti „Kūrybinių partnerysčių“ modeliu pagrįsto ugdymo(si)poveikį mokiniams, mokytojams, mokyklos bendruomenei bei kūrėjams, dirbantiems mokyklose. Artėjant 2013-2014 mokslo metams, tikimės pateikti pirmuosius tyrimų rezultatus“, – priduria „Kūrybinių partnerysčių“ projekto Tyrimų grupės vadovė, socialinių mokslų daktarė Jelena Šalaj.

  Dr. J. Šalaj sako, kad ugdymo(si) naujovės, kurias skatina „Kūrybinių partnerysčių“ programa, paremtos kertinių kūrybiško mastymo principų taikymu: išlaisvinta vaizduote, žadinamu smalsumu, įpročiu paverčiamais atkaklumu ir nuoseklia praktika beugdomais bendradarbiavimo gebėjimais.

  Mokytis padeda kūrėjai

„Kūrybinių partnerysčių“ kūrybos agentai šiuo metu jau baigia planuoti projektines veiklas 30-tyje visos mokyklos bendruomenę įtraukiančių „Pokyčių mokyklų“ bei 50-tyje pernai prie projekto prisijungusiose ir savo mokymosi aplinką moksleivių grupėse ar klasėse analizuojančiose „Tyrinėjančiose mokyklose“.

Šiuo metuį „Kūrybinių partnerysčių“ mokyklas jau ateina pirmieji iš daugiau kaip šimtokuriančių praktikų –įvairių meno, mokslo, kultūros bei kitų kūrybinių sričių profesionalai. Drauge su moksleiviais, mokytojais bei kūrybos agentais, į bendrąjį ugdymą jie įtrauks kūrybines veiklas ir stebės, kokius pokyčius moksleivių mokymesi, elgesyje ir bendravime lemia išlaisvintas kūrybiškumas ir bendradarbiavimas.

„Šiais mokslo metais į bendrąjį ugdymą daugiausiai įsitrauks teatralai, architektai, interjero dizaineriai bei grafikai. Įdomu tai, kad praėjusiais metais populiariausia buvusikūrybos šaka –kino menas –dabar atsidūrė ketvirtoje vietoje“, – vardija „Kūrybinių partnerysčių“ projekto Lietuvoje Kūrėjų grupės vadovė Agnė Biliūnaitė.

Šį pavasarį ne tik vyks unikali projektinė veikla „Kūrybinių partnerysčių“ mokyklose, bet ir bus skelbiama trečia nacionalinė atranka naujoms mokykloms į „Tyrinėjančių mokyklų“ programą. Tuo pačiu metu paaiškės, kurios mokyklos tęs projektinę veiklą, tapdamos „Pokyčių mokyklomis“.

   Mokykloms suteikiama galimybė įsivertinti ir keistis

  „Šiais mokslo metais pradėjome įgyvendinti dar vieną ambicingą uždavinį – parengėme mokyklų įsivertinimo schemą pagal Kūrybiškos mokyklos raidos modelį. Įsivertindama savo veiklą pagal šį modelį, mokykla gali įsivardyti svarbiausias savo veiklos sritis, kurios padėtų jai tapti kūrybiškesne. Vertinamas vadovavimas, ugdymo programų kūrimas ir įgyvendinimas, mokymas bei mokymasis, darbuotojų mokymasis ir tobulėjimas, mokyklos aplinka bei ištekliai. Toks įsivertinimas padeda mokykloms numatyti, kokie kūrybiško mokymosi projektai padėtų siekti pokyčių“, – sako „Kūrybinių partnerysčių“ projekto Lietuvoje Mokyklų grupės vadovė Audronė Margenytė.

  Pasak A. Margenytės, Kūrybiškos mokyklos raidos modelis (KMRM) papildo Lietuvos mokyklų naudojamą įsivertinimo metodiką kūrybiškumo aspektais. Vadovė sako, kad įsivertinimas pagal KMRM taip pat bus mokyklų kartojamas pasibaigus kūrybiško mokymosi projektams mokslo metų gale ir užtikrins, kad kūrybiško mokymosi veiklos rezultatai būtų nukreipti į ilgalaikius, tvarius pokyčius.

Kėdainių regiono kuratorė Jurgita Verseckaitė kviečia Raseinių raj. Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinę mokyklą žengti žingsnį į naujus metus, į naujus užmanymus, atradimus...

Bendraminčiams linki naujų idėjų.

                                 

Nepaprasta naktis mokykloje

Nepaprasta naktis mokykloje

   Šių metų sausio 11 dienos vakarą į Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinę mokyklą rinkosi 6-8 klasių mokiniai, mokytojai, nes pirmąkart buvo suorganizuota  „Kūrybinę naktis“. Kadangi mes dalyvaujame   „Kūrybinių partnerysčių“ projekte, tai kūrybos agentė  Daiva Nazarovienė ir pasiūlė tokią idėją. Ją įgyvendinti padėjo ir trys kūrybos praktikai: Mykolas Natalevičius, Miglė Šalnaitė ir Gediminas Beržinis Beržanskas.

 

   Per pirmąją valandą kiekviena klasė prisistatėme kūrybos praktikams, nes  jie pas mus atvyko pirmą kartą ir nuo šiol dirbs su pasirinkta klase individualiai. Praktikai taip pat prisistatė  ir papasakojo, ką šio projekto metu žada nuveikti su mokiniais. Vėliau vyko  kita be galo įdomi veikla - „Protų mūšis“,  kurio nugalėtojais tapo 7-tos klasės mokiniai. Taip pat buvo pristatinėjami kiekvienos klasės  ir pačių agentų pagaminti patiekalai, kurie tiek grožiu, originalumu ir, žinoma, skoniu nenusileido vienas kitam. Vidurnaktį, kai visi jau buvo šiek tiek pavargę,  praktikas Gediminas mokė, kaip galima sukurti filmuką, klipą, parodė kelis paties kurtus filmus, juos visi aptarėme. Po  to  visi patraukėme į 8-okų rengiamą diskoteką. Jai pasibaigus vieni nuėjo miegoti, kiti nusprendė dar pažaisti ar pažiūrėti filmą, dar kiti  kramsnojo naktipiečius.

 

  Ši „Kūrybinė naktis“  sulaukė daug gerų atsiliepimų, nes dar labiau susidraugavom, pažinom vieni kitus. Norime tarti nuoširdų ačiū auklėtojams, mokytojams,  ir svečiams už nepaprastą renginį. Tikimės dar ne vieno panašaus renginio. 

Projekto dalyvės septintokės Kornelija Būtytė ir Gabrielė Paniulaitytė 

Papildoma informacija