Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos inauguracijos šventė

Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos inauguracijos šventė

 Lapkričio 14 diena Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos bendruomenei buvo ypatinga - organizuota gimnazijos inauguracijos šventė „Mažvydas mums nutiesė kelius“.

 Susirinkę svečiai pirmiausia galėjo pasidžiaugti menine programa, per kurią buvo stengtasi ne tik prisiminti nueitą kelią nuo parapinės mokyklos iki dabar, bet ir atskleisti, kokia yra šiandieninė mokykla: kokios edukacinės aplinkos, galimybės tobulėti ir, svarbiausia, kokie pasiekimai. Pasitelkus filmuotą medžiagą salėje sėdėję svečiai kartu su iš paveikslo atgijusiu Mažvydu turėjo galimybę apžiūrėti gražiausias gimnazijos erdves, pasidžiaugti įdomiausiais ir originaliausiais tiek mokytojų, tiek mokinių atliktais darbais, pamatyti, kaip atrodo prieš pusmetį įkurta radijo stotis „Mažvydiečio balsas“. Taip pat žiūrovus džiugino geriausi šokėjai ir dainininkai. Meninės dalies pabaigoje iš 16 a. atklydęs Martynas Mažvydas buvo laimingas, kad jo darbai įkvėpė tobulėti, kad jo dvasia gyva šios mokyklos, kuri dabar vadinasi gimnazija, aplinkoje, darbuose ir pasiekimuose. Renginyje stengtasi akcentuoti vertybes, kurios nuolat puoselėjamos ugdymo procese.

 Gimnazijos direktorė Irena Jankevičienė savo sveikinimo kalboje trumpam sugrįžo į gimnazijos istoriją, primindama ryškiausias asmenybes ir faktus, kurie buvo svarbūs kelyje į gimnaziją. Kalboje akcentuota, kad tapimas gimnazija- tai iššūkis, kurio norėjome ir kurį įveikėme. Direktorė pasidžiaugė ne tik nauju statusu, bet ir suplanuotais tikslais ir numatytomis veiklomis, taip pat padėkojo visai gimnazijos bendruomenei, rajono politikams, valdžios atstovams ir visiems, kurie tikėjo ir buvo kelyje į gimnaziją.

 Renginyje dalyvavo daug garbių svečių: Nemakščių parapijos klebonas Stanislovas Šlepavičius, Kauno kunigų seminarijos parengiamojo kurso Šiluvoje vadovas,  kanauninkas, buvęs šios mokyklos mokinys Andriejus Sabaliauskas, Lietuvos Respublikos Seimo narys Remigijus Ačas, Raseinių rajono savivaldybės meras Algimantas Mielinis, Raseinių rajono savivaldybės mero pavaduotoja Gitana Rašimienė, Raseinių r. savivaldybės tarybos nariai Česlovas Kenstavičius, Aldona-Ona Radčenko, Vaclovas Šimaitis, Vladislovas Šimaitis, Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Jonas Kurlavičius, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento direktorė Jolita Jablonskienė, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vedėja Regina Petreikienė ir vyriausiasis specialistas Jonas Tamošaitis, Raseinių rajono Garbės pilietis, buvęs mūsų mokyklos mokytojas Antanas Girčys, Nemakščių seniūnijos seniūnas Remigijus Laugalis, Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos direktorius Algimantas Armalis, Klaipėdos rajono Endriejavo vidurinės mokyklos direktorė Vilma Ugintienė, Radviliškio Alksniupių pagrindinės mokyklos direktorius Zigmas Mozuraitis, Nemakščių darželio direktorė Dalia Mačiulaitienė, Nemakščių ambulatorijos bendruomenės slaugytoja  Danutė Kučinienė, buvęs mokyklos direktorius Antanas Mockevičius, buvę mokytojai, mokiniai, gimnazijos Tarybos atstovai, Nemakščių seniūnijos bendruomenių pirmininkai, gimnazijos mokinių tėvelių atstovai, mokytojai ir mokiniai. 

 Sveikindami svečiai pasidžiaugė gimnazijos veiklomis, pasiekimais, palinkėjo ir toliau būti aktyviems bei tęsti pradėtus darbus. 

 Taip pat esame dėkingi  renginio rėmėjams: UAB  „Norvelita“, UAB „Raseinių žuvininkystė“, UAB „Karpynė“, Rastidai ir Jonui Greičiams, gimnazijos mokytojams.

 Šventės pabaigoje nuskambėjus finalinei choro dainai direktorė Irena Jankevičienė visos gimnazijos bendruomenės vardu padėkojo visiems, atvykusiems pasidžiaugti, kad nuo šiol mūsų mokykla gali vadintis gimnazija.

 

 Marytė Karpienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

 

Įdomus susitikimas

 Įdomus susitikimas

 Lapkričio 18 dieną Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijoje, Raseinių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistės Daivos Kisielienės kvietimu svečiavosi ginekologė Dalia Gruodytė. Gydytoja bendravo su 5 - III g. klasių mergaitėmis, supažindino su svarbiausiais šio amžiaus klausimais, lytiniu brendimu, iškylančiomis problemomis ir iššūkiais. Nors salė buvo pilnutėlė, visos įdėmiai klausėmės tikrai įdomios ginekologės paskaitos. Manau, jog dauguma iš mūsų sužinojome kažko naujo, įdomaus. Labai džiugu, kad mokykloje rūpinamasi mokinių sveikatinimu ir organizuojamos tokio pobūdžio paskaitos.

 

 

Evelina Kybartaitė,
II gimnazijos klasė

Papildoma informacija