Gimnazijos diena „Mažvydas mums nutiesė kelius“

Gimnazijos diena „Mažvydas mums nutiesė kelius“

 

 „Broliai, seserys, imkit mane ir skaitykit/ Ir tatai skaitydami permanykit“, - taip šiltai ir betarpiškai prakalbo į mūsų širdis pirmoji lietuviška knyga. O jos autorius Martynas Mažvydas mums suteikė balsą amžiams, nutiesė kelią šviesos, išminties link. Mūsų kalbos tėvo Martyno Mažvydo vardu pavadintos Nemakščių gimnazijos mokiniai ir mokytojai gegužės 19 dieną skyrė mūsų tautos šviesuolio prasmingiems darbams atsiminti.

 Nuo pat ankstaus ryto mokiniai leidosi pažinimo keliu ir nagrinėjo  Renesanso ypatumus, Mažvydo reikšmę lietuvių tautai. Kiek prisiminę ir sukaupę naujų žinių, gimnazistai griebėsi kūrybinės veiklos - rašinių, eilėraščių, miniatiūrų ar kitokių kūrybinių darbų tema „Mažvydas, knyga ir aš“. Turtingi, spalvingi mokinių kūrybiniai darbai papuošė mokyklos stendus. Kiek rimtesnis uždavinys - viktorina „Mažvydas mums nutiesė kelius“: kiekvienoje klasėje  išaiškintas nugalėtojas, kuris daugiausiai žinojo apie M. Mažvydo asmenybę ir jo darbus.

 Šios dienos kulminacija - Mažvydiečio ženklelio įteikimo šventė, kurioje dalyvavo  patys stropiausi, atkakliausi, aktyviausi gimnazijos mokiniai, jų tėveliai, svečiai, draugai, mokytojai. Jau trečius metus ženklelis įteikiamas už labai gerą mokymąsi, Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos vardo garsinimą  olimpiadose, konkursuose, sportinėse varžybose ar meniniuose renginiuose bei nepriekaištingą elgesį. Šventėje skambėjo prasmingi žodžiai apie knygą, žodį, gyvenimą, aidėjo skambios gimnazijos vokalinių ansamblių  dainos, akis glostė 5, 8 klasių mokinių atliekami šokiai. IV gimn. kl. mokinė  Rūta Visockytė susirinkusiesiems dovanojo dainas „Mano namai“, „Maironiui“ ir „Akacijų alėja“ - širdį paliečiančius ir priverčiančius suklusti, įsiklausyti, kūrinius, dar kartą klausėmės jos nuostabaus grojimo pianinu bei  gitara. Sugiedojus gimnazijos himną, pasisakius svečiams direktorė  Irena Jankevičienė pradėjo iškilmingus apdovanojimus. Mažvydiečio ženkleliais apdovanota keturiolika 2-8 kl. ir I-IV gimn. klasių mokinių. Renginio svečias  Nemakščių miestelio seniūnas  Remigijus Laugalis didžiavosi, kad šio miestelio gimnazija turi tokį garbingą Martyno Mažvydo vardą, o Nemakščių santalkos pirmininkė Lina Mejerienė visos bendruomenės vardu dėkojo gimnazijos savanoriams už gražų bendradarbiavimą. Gimnazijos direktorė paragino ir toliau įveikti visus sunkumus, kvietė kitus mokinius aktyviau  kovoti dėl geriausiųjų vardo. Po to mokytoja Elena Vaitkuvienė visiems padėkojo už įvairias dienos veiklas, padėkos raštais  apdovanojo viktorinos nugalėtojus.  Šventės pabaigoje visi nominantai, pasipuošę ženkleliais, su gėlėmis ir  padėkos raštais rankose kartu su tėveliais, direktore nusifotografavo atminimui. 

 Už įspūdingą šventę dėkojame lietuvių kalbos mokytojoms Jovitai Radčenkienei ir Elenai Vaitkuvienei, muzikos mokytojai Vaidai Baltrušaitienei, choreografijos mokytojai Mildai Bertulytei, dailės mokytojai Irenai Kliknienei, renginio vedėjoms Evelinai Kybartaitei ir Rūtai Mėlinytei bei visiems, prisidėjusiems prie šios puikios dienos veiklų kūrimo ir įgyvendinimo. 

 Rašykime savo knygą, savo gyvenimą. Po raidę, po žodį, po eilutę. Garsinkime Martyno Mažvydo vardą ir toliau žingsnelis po žingsnelio keliaukime garbingu keliu, kurį nutiesė pats Martynas Mažvydas.

Gabrielė Paniulaitytė, I gimn. klasės mokinė

 

Muzikos festivalis „Tau, muzika”

Muzikos festivalis „Tau, muzika”

 Gegužės  22 dieną Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinėje mokykloje vyko nuostabus Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių muzikos festivalis „Tau, muzika“, kuriame dalyvavo 5–10 klasių mokiniai iš  Šaltinio progimnazijos, Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos, Žaiginio Pranciškaus Šivickio mokyklos-daugiafunkcinio centro, Šiluvos gimnazijos.  Mūsų gimnaziją  atstovavo 6-7 klasių merginų ansamblis „Šypsenėlė“ ir solistė Gabija Vėgėlytė. Festivalis buvo skirtas Vytautui Čepliauskui (buvusiam Raseinių gimnazijos mokiniui, choro dirigentui, pedagogui, socialinių mokslų daktarui, rašytojui) atminti. Vienas svarbiausių reikalavimų – renginio dainos turėjo būti atliekamos lietuvių kalba, todėl ir ruošimasis įprasmino vokalinės ir instrumentinės muzikos puoselėjimo svarbą, sklaidą ir skatino pažinti bei domėtis dainavimo ir muzikavimo tradicijomis, dainininkų ir instrumentalistų meninę saviraišką, skatinto atlikti naujas dainas.

 Dalyvavimas šiame renginyje, mums, dainininkėms suteikė galimybę pažinti naujus kolektyvus, solistus, susiradome naujų draugų, taip pat susipažinome su įvairialypiu lietuvių populiariosios muzikos repertuaru.

 Po pasirodymo visi šventės dalyviai ir mokytojai  gavo padėkas  už dalyvavimą ir  ruošiantis renginiui įdėtą kruopštų darbą. Dėkojame muzikos mokytojai Vaidai Baltrušaitienei už paruošimą šiam festivaliui.

6 klasės mokinė Monika Janušaitė

 

 

Papildoma informacija